Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Език

Език Подчертаните настройки са по подразбиране. Забележки Когато в „Audio“ (Аудио), „Subtitle“ (Субтитри), „BD / DVD Menu“ (Меню за BD / DVD) избирате език, който не е записан на диска, автоматично бива избран един от записаните езици. Настройките на възпроизвеждане, съхранени върху диска, имат предимство пред тези настройки. Изберете език за екраните, които се извеждат на плейъра. Извежда менютата и съобщенията на английски език. Извежда менютата и съобщенията на френски език. Изберете език по подразбиране за озвучаването на BD-ROM / DVD VIDEO. Възпроизвежда озвучаването на английски език. Възпроизвежда озвучаването на френски език. Изберете език по подразбиране за субтитрите на BD-ROM / DVD VIDEO. Избирате език по подразбиране за менютата на BD-ROM / DVD VIDEO. Вижте Списък с езикови кодове на страница 67 и въведете кода на вашия език. Възпроизвежда субтитрите на английски език. Възпроизвежда субтитрите на френски език. Вижте Списък с езикови кодове на страница 67 и въведете кода на вашия език. Извежда менютата на BD-ROM / DVD VIDEO на същия език като субтитрите. Извежда менютата на BD-ROM / DVD VIDEO на английски език. Извежда менютата на BD-ROM / DVD VIDEO на френски език. Вижте Списък с езикови кодове на страница 67 и въведете кода на вашия език. Промяна на фабричните настройки Включва субтитрите Изключва субтитрите. Език

Родителски контрол Тази функция ограничава възпроизвеждането на DVD VIDEO и BD-ROM. За да я активирате, вижте „Заключване на диск” (страница 30). Настройките по подразбиране са подчертани. Забележки Не можете да ограничите възпроизвеждането на диск, който не притежава функцията Родителски контрол. Ако забравите паролата за „Parental Control“ (Родителски контрол), трябва да възстановите фабричните настройки на плейъра (страница 53). Имайте предвид, че всички други настройки, които сте направили, ще се върнат към фабричните си положения. Change Password (Set Password) (Смяна на парола (Въвеждане на парола)) Next screen (Следващ екран) Въвеждате или сменяте паролата за функцията „Parental Control“ (Родителски контрол). Паролата ще се изисква при възпроизвеждане на ограничени дискове или когато сменяте нивото на контрол. DVD Parental Control (Родителски контрол за DVD) Change Level (Смяна на нивото) Настройвате нивото на контрол. Изисква се въвеждането на парола на екрана, ако предишното въведено ниво на контрол надвишава ограничението, което задавате. Настройката по подразбиране е „Off“ DVD Country Code (Код за страната) Тази настройка позволява да гледате сцени, които са разрешени за региона, който населявате. Настройката по подразбиране е „us“(2119). BD Parental Control (Родителски контрол за BD) Change Age Restriction (Промяна на възрастовото ограничение) Настройте ниво на контрол. Изисква се въвеждането на парола на екрана, ако предишното въведено възрастово ограничение надвишава възрастта, която задавате. Настройката по подразбиране е „255“. Родителски контрол