Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Високоговорители Необходими са следните настройки, когато използвате жаковете 5.1 CH OUTPUT. Настройките по подразбиране са подчертани. Audio Output Mode (Режим на извеждане на аудио сигнала) 2 Channel (2 канала) Изберете това при връзка с аудио / видео усилвател (приемник), когато използвате жаковете AUDIO OUT (L / R). 5.1Channel (5.1 канала) Изберете това при връзка с аудио / видео усилвател (приемник), когато използвате жаковете 5.1 CH OUTPUT. Speaker Setup (Настройки за високоговорители) Тази настройка на изходния сигнал от жаковете 5.1 CH OUTPUT. Next Screen (Следващ екран) 1. Изберете настройката за високоговорителя, която трябва да се регулира, като натиснете . „С“ (централен високоговорител): „Yes“ (Да) или „No“ (Не) „Ls / Rs“ (ляв съраунд високоговорител / десен съраунд високоговорител): „Yes“ (Да) или „No“ (Не) „L / R“ (ляв преден високоговорител / десен преден високоговорител): „Large“ (Голям) или „Small“ (Малък) 2. Нагласете настройката като натиснете бутона . За „C“ и „Ls / Rs“ изберете дали високоговорителите са включени във вашата система. За „L / R“ изберете размера. Тази настройка е отменена, ако за „C“ или „Ls / Rs“ е зададено „No“ (Не) 3. Натиснете бутона ENTER, за да съхраните настройките. Промяна на фабричните настройки Високоговорители

Опции On Screen Display (Екран) Избирате дали да изведете статуса на възпроизвеждане на екрана (Възпроизвеждане, режим стоп и т.н.) Angle Indicator (Индикатор за ракурса на гледане) Изберете, ако искате да видите възможностите за гледане от друг ракурс при възпроизвеждане на BD-ROM / DVD VIDEO със сцени, заснети в различни ракурси. BD Country Code (BD код за страната) Тази настройка позволява да гледате сцени, които са разрешени за региона, който населявате. Настройката по подразбиране е „us“(2119). On (Включено) Извежда статуса на възпроизвеждане. Off (Изключено) Не извежда статуса на възпроизвеждане. On (Включено) Извежда на екрана икона с камера, когато можете да сменяте ракурса на гледане, като натиснете бутона ANGLE. Off (Изключено) Не се появява икона с камера и функцията е недостъпна. Next Screen (Следващ екран) 1 Натиснете бутона , за да изберете кода на страната или натиснете бутона и въведете BD код за страната, използвайки бутоните с цифри (страница 68) 2 Натиснете бутона ENTER. Auto Power Off (Автоматично изключване) Избирате дали искате да активирате функцията „Auto Power Off“ (Автоматично изключване) на плейъра.t Easy Setup (Лесно включване) Рестартирате Easy Setup (Бързо включване), за да въведете основните настройки. On (Включено) Изключва плейъра, когато е в режим стоп или пауза, ако с него не се работи 30 минути. Off (Изключено) Плейърът остава включен независимо дали се работи с него или не. Start (Старт) Натиснете бутона ENTER и вижте страница 19. Опции