Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Индекс на

Индекс на съставните части и контролните бутони Бутоните на дистанционното управление и на плейъра имат една и съща функция, ако имат същите или подобни наименования. За повече подробности вижте страниците в скоби. Преден панел (21) С този бутон включвате плейъра или го оставяте в режим на готовност (standby mode). Свети в бяло, когато плейърът е включен. Поставка за дискове (21) , , (21) тези бутони стартирате, временно прекратявате (режим пауза) или прекратявате възпроизвеждането (режим стоп). (25) С този бутон се прехвърляте на предишна / следваща сцена или музикален файл. Чрез задържане на този бутон сканирате напред или назад. (21) С този бутон отваряте или затваряте поставката за дискове. Свети в бяло, когато плейърът е включен. HDMI индикатор (12) Свети, когато е свързано HDMI устройство. HD индикатор за висока разделителна способност Свети, когато се извеждат 720p / 1080i / 1080p видео сигнали. FL OFF индикатор (25) Свети, когато екранът на предния панел и останалите индикатори на предния панел са изключени. Сензор за дистанционното управление (17) Blu-ray Disc индикатор Свети, когато е разпознат BD. Екран на предния панел (58) Забележкa Прозрачната част от повърхността на предния панел е направена от стъкло. Работете внимателно с нея. Допълнителна информация продължава Индекс на съставните части и контролните бутони

Екран на предния панел Свети по време на възпроизвеждане. Например: Когато се възпроизвежда DVD VIDEO или BD-ROM Информацията за възпроизвеждането се извежда на екрана по следния начин: Информация за възпроизвеждането. Полезни съвети Можете да промените яркостта на екрана на предния панел като натиснете бутона DIMMER (страница 25). Номер на текущия файл Номер на текущата сцена Имайте предвид, че номерът на сцената не се извежда на екрана, ако изминалото време от започване възпроизвеждането на файла надвишава 10 часа. Изминало възпроизведено време на файла Екран на предния панел Относно свързването вижте страниците от 11 до 17. AC IN терминал (променливотоков входен) (17) CONTROL S IN / IR IN жак (12) VIDEO OUT (VIDEO / S VIDEO) жакове (11) COMPONENT VIDEO OUT (Y / Pb / Pr) жакове (11) DIGITAL OUT (COAXIAL / OPTICAL) жакове (14, 15) 5.1 CH OUTPUT (FRONT L / R, REAR L / R, CENTER, WOOFER) жакове (15) AUDIO OUT (L / R) жакове (14, 15) HDMI OUT жак (12, 13, 16) Индекс на съставните части и контролните бутони