Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Функция library

Функция library (библиотека) за записани файлове (Само за JPEG неподвижни изображения, MP3 аудио файлове, MPEG2 PS филмови файлове) За DATA DVD дискове, създадени на други DVD устройства, три отделни прозореца за преглед – за филми, за музика и за неподвижни изображения по списъците със заглавия, позволяват лесно да се сортират, търсят и възпроизвеждат файловете, включително и серии с неподвижни изображения. Основни характеристики

Стъпка 1: Разопаковане Първи стъпки Следвайте стъпките от 1 до 7, за да включите и нагласите настройките на плейъра. Относно наименованията на жаковете и бутоните, вижте „Индекс на съставните части и контролните бутони“ (страница 57). Проверете дали са приложени следните аксесоари: Видео кабел (фоно жак х 1) (1) Стерео аудио кабел (фоно жак х 2) (1) Захранващ кабел (1) Дистанционно управление (1) Батерии с размер AA (R6) (2) Забележкu Включвайте кабелите здраво, за да избегнете появата на нежелателен шум. Придържайте се към инструкциите, приложени към компонентите за свързване. Не можете да свържете този плейър към телевизионен приемник, който няма входен видео жак. Уверете се, че сте изключили захранващия кабел на всеки от компонентите, преди да пристъпите към свързването им. Стъпка 1: Разопаковане........................................................страница 10 Стъпка 2: Свързване на видео кабелите / HDMI кабел................................................................страница11 Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите...........................страница13 Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел..............................................................................страница17 Стъпка 5: Подготовка на дистанционното управление...................................................................страница17 Стъпка 6: Easy Setup (Бързо включване)...........................страница19 Стъпка 7: Допълнителни настройки...............................страница20 Стъпка 1: Разопаковане