Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Digitálne rozhranie

Digitálne rozhranie HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) Po pripojení k HDMI zobrazovaciemu zariadeniu pomocou jediného HDMI kábla dokáže prehrávač produkovať výstupný SD aj HD video signál a multikanálový audio signál v digitálnej forme bez degradácie kvality. HDMI špecifikácie sú kompatibilné s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Ochrana širokopásmových prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu technológiu pre digitálne video signály. Funkcia knižnice (Library) pre nahrané súbory (len pre súbory JPEG, MP3, MPEG-2 PS) Pri DATA DVD diskoch vytvorených na iných DVD zariadeniach umožnia tri samostatné prehliadače - Movie/ Music/Photo Title List - jednoduché triedenie, vyhľadávanie a prehrávanie vrátane prezentácie Slideshow. 8

Krok 1: Obsah balenia Začíname Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 7. Názvy konektorov a tlačidiel pozri “Index častí a ovládacích prvkov” (str. 58). Poznámky • Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu. • Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie. • Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený vstupným video konektorom. • Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete. • Na prepojovacie káble príliš netlačte. Pri ich pritlačení k stene, skrinke a pod. sa môžu poškodiť. Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo: • Video kábel (RCA konektor × 1) (1) • Stereo audio kábel (RCA konektor × 2) (1) • Sieťová šnúra (1) • Diaľkové ovládanie (DO) (1) • Batérie R6 (veľkosť AA) (2) • Licenčné informácie GNU (len angličtina) (1) Začíname • Krok 1: Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 • Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI kábla. . . . . .10 • Krok 3: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . .12 • Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . .16 • Krok 5: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 • Krok 6: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . .18 • Krok 7: Ďalšie nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 9