Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 3: Pripojenie audio

Krok 3: Pripojenie audio káblov Zvoľte zapojenie, ktoré je najvhodnejšie pre váš systém. Pozri tiež návody na použitie pripájaných zariadení. A TVP Zapojenie B Stereo zosilňovač (receiver) a dva reproduktory Rozmiestnenie Poznámky ku konektoru HDMI OUT • Ak pripojíte prehrávač k AV zosilňovaču (receiveru) pomocou HDMI kábla, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich postupov: – Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP pomocou HDMI kábla. – Pripojte prehrávač k TVP iným video káblom než HDMI (zložkovým video káblom, S-VIDEO alebo video káblom). • Pri prepájaní konektora HDMI OUT dôkladne zarovnajte HDMI konektory. HDMI kábel neohýnajte, ani naň ničím netlačte. • Ak zmeníte zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT, zmeňte nastavenie “Audio (HDMI)” v ponuke “Audio Setup”, aby zodpovedalo novému zariadeniu (str. 47). Prehrávač si zapamätá HDMI nastavenia až pre 5 zariadení. • Okrem bitového toku Dolby Digital a DTS (5.1-kanálové signály až 96 kHz, 16/20/24 bit) je HDMI prepojenie kompatibilné s 2-kanálovými signálmi Linear PCM (48 až 192 kHz, 16/20/24 bit) a 6- až 8-kanálovými signálmi Linear PCM (48 až 96 kHz, 16/20/24 bit). Poznámka Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál, reproduktory budú reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory. C AV zosilňovač (receiver) vybavený dekodérom Dolby *1 Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reproduktormi • Surround efekty: Dolby Surround (Pro Logic) D-1 AV zosilňovač (receiver) vybavený konektormi pre 5.1-kanálový vstup a 6 reproduktormi • Surround efekty: Dolby Digital (5.1-kanálový), DTS (5.1-kanálový) D-2 AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupným digitálnym konektorom a dekodérom Dolby Digital alebo DTS *2 a 6 reproduktormi • Surround efekty: Dolby Digital (5.1-kanálový), DTS (5.1-kanálový) D-3 AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupným HDMI konektorom a 8 reproduktormi • Surround efekty: 8-kanálový Linear PCM *1 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. *2 “DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. 12

VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R A Pripojenie k TVP Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov TVP. B Pripojenie k stereo zosilňovaču (receiveru) s 2 reproduktormi Ak je váš stereo zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R, použite zapojenie B-1 . Ak je váš zosilňovač (receiver) vybavený vstupným digitálnym konektorom, použite zapojenie B-2 . VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Blu-ray Disc prehrávač DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Blu-ray Disc prehrávač DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT Začíname AC IN HDMI OUT AC IN HDMI OUT Do AUDIO OUT L/R (Biely) AUDIO OUT L AUDIO B-2 B-1 OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL COAXIAL OPTICAL L R TVP (Červený) R INPUT VIDEO L AUDIO R (Biely) (Červený) : Smer toku signálu Stereo audio kábel (dodávaný) Do DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL) Optický digitálny kábel (nedodávaný) Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný) alebo (Biely) Do AUDIO OUT L/R (Červený) Stereo audio kábel (dodávaný) (Biely) (Červený) Do koaxiálneho alebo optického digitálneho vstupu Do audio vstupu [Reproduktory] Stereo zosilňovač (receiver) Predný (L) Predný (R) : Smer toku signálu ,Pokračovanie 13