Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

VIDEO S VIDEO Y PB/CB

VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R C Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému dekodérom Dolby Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reproduktormi Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R, použite zapojenie C-1 . Ak je váš zosilňovač (receiver) vybavený vstupným digitálnym konektorom, použite zapojenie C-2 . Surround efekty sa reprodukujú, len ak prehrávate disky s Dolby Surround alebo multikanálovým zvukom (Dolby Digital alebo DTS). Blu-ray Disc prehrávač D-1 Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému vstupnými konektormi pre 5.1-kanálový vstup a 6 reproduktormi Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupnými 5.1-kanálovými konektormi, použite zapojenie D-1 . AC IN HDMI OUT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Blu-ray Disc prehrávač DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT D-1 5.1CH OUTPUT AC IN HDMI OUT FRONT REAR CENTER AUDIO C-2 C-1 OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL COAXIAL OPTICAL L L R WOOFER R Do 5.1CH OUTPUT Do DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL) Optický digitálny kábel (nedodávaný) Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný) alebo (Biely) Do AUDIO OUT L/R (Červený) Stereo audio kábel (dodávaný) Stereo audio kábel (1 dodávaný) Monofonický audio kábel (nedodávaný) (Biely) (Červený) Do audio vstupu Do koaxiálneho alebo optického digitálneho vstupu [Reproduktory] AV zosilňovač (receiver) s dekodérom Do audio vstupu [Reproduktory] [Reproduktory] Zadný (L) AV zosilňovač (receiver) s 5.1-kanálovým vstupom [Reproduktory] Stredový Zadný (L) Zadný (R) Predný (R) Zadný (R) Predný (R) Stredový Predný (L) Subwoofer Predný (L) Subwoofer Zadný (mono) : Smer toku signálu : Smer toku signálu z Rada Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení. z Rada Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení. Poznámka Ak pripájate 6 reproduktorov, nie je potrebný “zadný (mono)” reproduktor uvedený vyššie. 14

VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R D-2 Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému vstupným digitálnym konektorom a 6 reproduktormi Ak chcete využívať funkciu dekodéra Dolby Digital alebo DTS na AV zosilňovači (receiveri), prepojte jeho digitálny konektor podľa prepojenia . Získate realistickejšiu prítomnosť zvuku. D-2 D-3 Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) vybavenému vstupným HDMI konektorom a 8 reproduktormi Ak váš AV zosilňovač (receiver) akceptuje vstupný 8-kanálový signál Linear PCM cez HDMI prepojenie, môžete reprodukovať surround zvuk pomocou prepojenia . D-3 VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Blu-ray Disc prehrávač DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Blu-ray Disc prehrávač DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT Začíname AC IN HDMI OUT AC IN HDMI OUT D-2 DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL COAXIAL OPTICAL D-3 HDMI OUT HDMI OUT Do HDMI OUT Do DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL) Do HDMI OUT HDMI kábel (nedodávaný) alebo alebo Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný) Optický digitálny kábel (nedodávaný) HDMI kábel (nedodávaný) Do HDMI vstupu Do koaxiálneho alebo optického digitálneho vstupu Do HDMI vstupu [Reproduktory] AV zosilňovač (receiver) s dekodérom [Reproduktory] [Reproduktory] AV zosilňovač (receiver) s 8-kanálovým výstupom [Reproduktory] Zadný (L) Stredový Zadný1 (L) Subwoofer Stredový Zadný (R) Predný (R) Zadný1 (R) Zadný2 (R) Predný (R) Subwoofer Predný (L) Zadný2 (L) Predný (L) : Smer toku signálu z Rada Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení. z Rada Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení. Poznámka Nie všetky HDMI-kompatibilné AV zosilňovače (receivery) akceptujú 8-kanálový signál Linear PCM. Pozri tiež návod na použitie pripojeného AV zosilňovača (receivera). 15