Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľad zobrazení

Prehľad zobrazení Litle List Pri DATA DVD diskoch umožní toto zobrazenie zobraziť prehľad titulov - Title List. Zobrazia sa tri obdobné ponuky Title List a pracuje sa s nimi obdobným spôsobom. BD DVD DATA DVD CD Title List Movies Ak bude v návode uvedené ‘Zvoľte položku a stlačte ENTER’, znamená to, že máte zvoliť danú položku stláčaním

Zadávanie znakov DATA DVD Ak sa zobrazí klávesnica (napr. pri vyhľadávaní titulu), nasledovným spôsobom zadávajte znaky. s_ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( ) SHFT DONE SPC DEL CLR CANCEL a Zvoľte znak, ktorý chcete zadať a stlačte ENTER. Znak sa zobrazí v poli pre zadávanie. V prípade potreby zvoľte nasledovné položky a stlačte ENTER. Základné operácie Položky SHFT SPC DEL CLR Detaily Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami. Zvoľte ešte pred zadaním znaku. Vloženie medzery. Vymazanie posledného znaku. Vymazanie všetkých zadaných znakov. b Opakovaním kroku 1 dokončite text. c Zvolením “DONE” a stlačením ENTER vypnete klávesnicu. Poznámka Nie je možné používať rozšírenú znakovú sadu. 23