Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Nastavenie obrazu Jemné

Nastavenie obrazu Jemné korekcie obrazu Memory1 White Enhancer Min Max Black Enhancer Min Max BD DVD DATA DVD Hue Chroma Level Green Min Red Max Predvoľba nastavenia obrazu “verná kinosálovému plátnu” umožní maximalizovať vizuálny zážitok zo sledovania BD alebo DVD diskov optimalizáciou nastavení obrazu podľa rôznych svetelných podmienok. Položka “Memory” umožňuje vykonať vlastné detailné nastavenia. Standard Detailed Settings a Počas prehrávania stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “A/V Control” a stlačte ENTER. c Zvolením “Video Control” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie. Use [LL][RR] to set the behavior of film source input. Press ENTER to preview. a Zvoľte predvoľbu “Memory 1” až “Memory 3” v kroku 4 v časti “Nastavenie obrazu” (str. 28). b Zvolením “Detailed Settings” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie. Na inú predvoľbu “Memory” prepnete stlačením RETURN. c Zvoľte jednotlivé zložky nastavenia obrazu a vykonajte nastavenie stláčaním

Uzamykanie disku Nastavenie/zmena hesla BD DVD Setup BD DVD Nastavením hesla a obmedzenia v ponuke “Parental Control” môžete regulovať prehrávanie nevhodných diskov. Video Setup Audio Setup Language Parental Control Speakers Options Change Password DVD Parental Control BD Parental Control Next Screen Next Screen Next Screen Parental Control Use the number buttons to enter the password to turn off parental control. Current Level Disc Level BD PLAYER Ak DVD disk prekročí nastavenú úroveň, vyžaduje sa pre jeho prehranie heslo. 3 5 Use to select an item, then press [RR] or ENTER. a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Setup” a stlačte ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit c Zvolením “Parental Control” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedenú ponuku “Parental Control”. Základné operácie Poznámky • Prehrávanie nie je možné obmedziť, ak DVD VIDEO/BD-ROM disk nedisponuje funkciou “Parental Control”. • Ak zabudnete heslo, bude nutné obnoviť všetky výrobné nastavenia prehrávača (str. 53). • Vyššie uvedené zobrazenie sa nezobrazí pri BD-ROM diskoch. Ak nie je možné prehrávať BD-ROM disk z dôvodu funkcie Parental Control, zmeňte nastavenie “Change Age Restriction” v ponuke “BD Parental Control” (str. 30). d Zvoľte “Change Password (Set Password)” a stlačte ENTER. e Zvolením “Next Screen” a stlačením ENTER zapnete zobrazenie pre heslo. ◆ Ak ste ešte heslo nezadali Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte m. Heslo potvrďte a stlačte ENTER. ◆ Ak ste heslo zadali už predtým Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER. Zadajte nové heslo a stlačte m, potom ho potvrďte a stlačte ENTER. z Rada Ak chcete pokračovať v nastavovaní “DVD Parental Control”, pokračujte krokom 4 v časti “Nastavenie funkcie Parental Control pre DVD VIDEO disky” (str. 30). ,Pokračovanie 29