Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľadávanie ponúk

Prehľadávanie ponúk Genre, Quicklist alebo Folder DATA DVD Ak zvolíte typ kategórie (napr. “Folders”) a potom kategóriu, prehľad titulov sa zúži. Vyhľadávanie titulu DATA DVD Môžete vyhľadať presný titul, alebo tituly s podobným názvom. Folders 2 items Search Results 5 items Winter games 2006 Interviews s_ Say No Sea Sideway Spider Stay Alive 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 Confirm SYSTEM MENU Exit A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( ) SHFT SPC DEL CLR DONE CANCEL Select SYSTEM MENU Exit a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER. d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER. f Zvoľte ponuku, ktorú chcete zobraziť - “Genres”, “Quicklist” alebo “Folders” - a stlačte ENTER. Zobrazí sa vyššie uvedený prehľad žánrov/ Quicklistov/priečinkov. Podrobnosti o ponuke Quicklist pozri “Prehrávanie programu (Quicklist)” (str. 35). Výsledky vyhľadávania sa zužujú s dopĺňaním ďalších znakov. a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER. d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvolením “Search” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie. f Pomocou zobrazenej klávesnice zadávajte názov titulu (pozri str. 23). z Rada Môžete zvoliť titul a stlačením H alebo ENTER, alebo pomocou ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť prehrávanie. g Zvoľte žáner/Quicklist/priečinok, ktorý chcete zobraziť a stlačte ENTER. z Rada Môžete zvoliť titul a stlačením H alebo ENTER, alebo pomocou ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť prehrávanie. 34

Prehrávanie programu (Quicklist) Odstránenie titulu z ponuky “Quicklist” 1 Zvoľte titul, ktorý chcete odstrániť zo zobrazenej ponuky “Quicklist” a stlačte ,. 2 Zvoľte “Remove” a stlačte ENTER. DATA DVD Ak vytvoríte vlastný “Quicklist” (zoznam položiek pre prehrávanie), môžete si prehrať len obľúbené tituly v želanom poradí. z Rada “Quicklist” môžete prehrávať v iných režimoch prehrávania, ak stláčate PLAY MODE (str. 25). Poznámka “Quicklist” sa môže vymazať po niektorých operáciách (napr. vysunutie nosiča disku, vypnutie prehrávača atď.). Quicklist 14 items Date : 2006 Genre : Adventure Format : MPEG Spider Smoother Sideway Home Alpinist Electricity Lemon Grove Bridget Finding Never-Ever Land Meet My Mom “Quicklist” nemá vplyv na originálne záznamy na disku. a Stlačte SYSTEM MENU. List 1:31 1:02 1:31 1:25 1:33 1:26 1:57 1:36 1:18 1:18 Select SYSTEM MENU Exit Sledovanie video súborov b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER. d Po zobrazení ponuky “All Movies” Title List zvoľte titul, ktorý chcete pridať do programu “Quicklist” a stlačte ,. e Zvoľte “Add to Quicklist” v ponuke “Options” a stlačte ENTER. f Opakovaním krokov 4 a 5 zvoľte ďalšie želané tituly. Položky zadávajte v želanom poradí. Rovnaký titul môžete zadať viackrát. “Quicklist” môže obsahovať až 25 titulov. g Stlačením < zobrazte Menu Browse. h Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER. i Zvolením “Quicklist” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie. Zobrazí sa ponuka “Quicklist” Title List s naprogramovaným obsahom. j Zvoľte titul, od ktorého chcete spustiť prehrávanie a stlačte ENTER. 35