Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľadávanie ponúk

Prehľadávanie ponúk Artist, Album, Genre, Quicklist alebo Folder DATA DVD Ak zvolíte typ kategórie (napr. “Genres”) a potom kategóriu, prehľad skladieb sa zúži. Vyhľadávanie skladby DATA DVD Môžete vyhľadať presnú skladbu, alebo skladby s podobným názvom. Genres All Genres Alternative Blues Books And Spoken Celtic Classical Comedy Country Dance Dark Main Menu a Stlačte SYSTEM MENU. Options b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER. Play SYSTEM MENU Exit d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER. 20 items 2876 Songs 195 Songs 16 Songs 304 Songs 841 Songs 32 Songs 2 Songs 460 Songs 60 Songs V ponuke sa nezobrazia žánre, v ktorých nie je žiadna skladba. f Zvoľte ponuku, ktorú chcete zobraziť - “Artists”, “Albums”, “Genres”, “Quicklist” alebo “Folders” - a stlačte ENTER. Zobrazí sa vyššie uvedený prehľad interpretov/ albumov/žánrov/Quicklistov/priečinkov. Podrobnosti o ponuke Quicklist pozri “Prehrávanie programu (Quicklist)” (str. 39). g Zvoľte interpreta/album/žáner/Quicklist/ priečinok, ktorý chcete zobraziť a stlačte ENTER. z Rada Môžete zvoliť skladbu z prehľadu skladieb a stlačením H alebo ENTER, alebo pomocou ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť prehrávanie. R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( ) SHFT SPC DEL CLR DONE CANCEL Search Results Raga Raging Plants Ragamufin Ree Rise Rose Bed Rule the World a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER. Select SYSTEM MENU Exit d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “All Songs” a stlačte ENTER. 7 items 9:31 8:00 7:31 7:32 6:33 6:34 6:35 Výsledky vyhľadávania sa zužujú s dopĺňaním ďalších znakov. f Stlačením < zobrazte Menu Browse. g Zvolením “Search” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie. h Pomocou zobrazenej klávesnice zadávajte názov skladby (pozri str. 23). z Rady • Môžete zvoliť skladbu z výsledkov vyhľadávania a stlačením H alebo ENTER, alebo pomocou ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť prehrávanie. • Názov žánra, interpreta, albumu alebo priečinka môžete vyhľadať z každej ponuky Title List (napr. “Genres”). 38

Prehrávanie programu (Quicklist) Odstránenie skladby z ponuky “Quicklist” 1 Zvoľte skladbu, ktorú chcete odstrániť zo zobrazenej ponuky “Quicklist” a stlačte ,. 2 Zvoľte “Remove” a stlačte ENTER. DATA DVD Ak vytvoríte vlastný “Quicklist”, môžete si prehrať len obľúbené skladby v želanom poradí. z Rada “Quicklist” môžete prehrávať v iných režimoch prehrávania, ak stláčate PLAY MODE (str. 25). Poznámka “Quicklist” sa môže vymazať po niektorých operáciách (napr. vysunutie nosiča disku, vypnutie prehrávača atď.). Quicklist Never Let Me Down (Split Mix) Policies of Truth Shout in Rio 3 items 9:31 8:00 7:31 Artist : Deep Green Album : Splash! Genre : Alternative Format : MP3 Main Menu a Stlačte SYSTEM MENU. Options Play SYSTEM MENU Exit “Quicklist” nemá vplyv na originálne záznamy na disku. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. Prehrávanie audio súborov c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER. d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “All Songs” a stlačte ENTER. f Po zobrazení ponuky “All Songs” Title List zvoľte skladbu, ktorú chcete pridať do programu “Quicklist” a stlačte ,. g Zvoľte “Add to Quicklist” v ponuke “Options” a stlačte ENTER. h Opakovaním krokov 6 a 7 zvoľte ďalšie želané skladby. Položky zadávajte v želanom poradí. Rovnakú skladbu môžete zadať viackrát. “Quicklist” môže obsahovať až 25 skladieb. i Stlačením < zobrazte Menu Browse. j Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER. k Zvolením “Quicklist” a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie. Zobrazí sa ponuka “Quicklist” Title List s naprogramovaným obsahom. l Zvoľte skladbu, od ktorej chcete spustiť prehrávanie a stlačte ENTER. 39