Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazenie všetkých

Zobrazenie všetkých priečinkov Zobrazenie obrázkov DATA DVD V ponuke “Photos” Title List sa najskôr zobrazia všetky priečinky na disku. Pomocou ponuky “Photos” Title List zobrazíte obrazové súbory JPEG na DATA DVD diskoch. Môžete zmeniť poradie súborov a spustiť prezentáciu Slideshow. Folders Kurobe-dam 2005 Jungfraujoch 2006 2 items Confirm SYSTEM MENU Exit Menu Browse zobrazíte stlačením

Prezentácia Slideshow Ponuka “Photos” (All Photos) Title List a Po kroku 3 v časti “Zobrazenie všetkých priečinkov” v predošlom texte stlačte < a zvoľte “All Photos” z Menu Browse. b Zvoľte súbor, od ktorého chcete začať a stlačením ENTER zapnite ponuku “Options”. File:Summer : DSC00434.jpg of '06.jpg Date:July/23/2006 : 12/10/2007 Resolution:196x298 293 x 196 pixels Format:JPEG All Photos Confirm 1214 items SYSTEM MENU Exit c Zvoľte “Slideshow” a stlačte ENTER. Spustí sa prezentácia Slideshow. V ponuke “Options” môžete aplikovať ďalšie nastavenia prehrávania pre zvolený súbor (pozri ďalej). Používanie ponuky “Options” Dostupné nastavenia v ponuke “Options” sa líšia podľa danej situácie. Vo vyššie uvedenom príklade použitia ponuky “Options” sú dostupné nasledovné položky. Položky Slideshow File : DSC00434.jpg Date : 12/10/2007 Resolution: 293 x 196 Format: JPEG Add to Quicklist All Photos Options 1214 items Slideshow Add to Quicklist Confirm SYSTEM MENU Exit Ponuka “Options” sa zobrazí po zvolení súboru a stlačení ENTER. Detaily Spustenie prezentácie Slideshow podľa popisu vyššie. Pridanie zvoleného súboru do Quicklistu za účelom ďalšieho prehrania v prezentácii Slideshow. Prehrávanie v inom režime prehrávania Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE. Každým stlačením sa zvolená položka mení: “Repeat All” — “Random” — “Repeat Off” Podrobnosti pozri str. 25. 1 Podrobné informácie Zobrazenie podrobných informácií o zvolenom súbore. • File: Zobrazenie názvu súboru. • Date: Zobrazenie dátumu snímania. • Resolution: Zobrazenie rozlíšenia vo formáte šírka × výška. • Format: Zobrazenie formátu záznamu. 2 Prehľad (ponuka) Zobrazenie miniatúr obrázkov. Neprehrávateľné obrazové súbory Prehrávač súbor neprehrá, ak: – DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format). – Obrazový súbor nie je vo formáte vyhovujúcom štandardu DCF*. – Súbor má inú príponu než “.JPEG”. – Rozmer obrázka je väčší než 4 096 (šírka) × 4 096 (výška) v štandardnom režime alebo pri progresívnom súbore JPEG. – Obraz nevyplní celú obrazovku (je redukovaný). – Názov súboru obsahuje iné znaky než číslice a anglické abecedné znaky. • Aj keď je súbor v kompatibilnom formáte, nemusia sa niektoré súbory v závislosti od podmienok alebo spôsobu záznamu (napr. zapisovací softvér) prehrať. • Súbory sa nemusia prehrať, ak boli upravované v PC. * “Design rule for Camera File system” (Pravidlá pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení): Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association). Zobrazenie obrázkov z Rady • Ovládanie pomocou DO pozri str. 24. • Po zastavení prehrávania prehrávač obnoví prehrávanie od naposledy prehrávaného súboru. Poznámka V závislosti od veľkosti a počtu súborov sa môže obrázok zobrazovať pomaly. 41