Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehľadávanie ponúk

Prehľadávanie ponúk Date, Quicklist alebo Folder Vyhľadávanie obrázka DATA DVD Ak zvolíte typ kategórie (napr. “Date”) a potom kategóriu, prehľad súborov sa zúži. DATA DVD Môžete vyhľadať presný súbor, alebo súbory s podobným názvom. File:Summer of '06.jpg Date:July/23/2006 Resolution:196x298 pixels Format:JPEG Year 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Confirm 10 items SYSTEM MENU Exit R_ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( ) SHFT SPC DEL CLR DONE CANCEL Search Results Select 7 items SYSTEM MENU Exit a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER. d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER. f Zvoľte ponuku, ktorú chcete zobraziť - “Date”, “Quicklist” alebo “Folders” - a stlačte ENTER. Zobrazí sa uvedený prehľad dátumov/Quicklistov/ priečinkov. Podrobnosti o ponuke Quicklist pozri “Prehrávanie naprogramovanej prezentácie Slideshow (Quicklist)” (str. 43). g Zvoľte dátum/Quicklist/priečinok, ktorý chcete zobraziť a stlačte ENTER. z Rada Pomocou Menu “Options” (stlačte ,) môžete zvoliť súbor a spustiť prezentáciu Slideshow. Výsledky vyhľadávania sa zužujú s dopĺňaním ďalších znakov. a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER. d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “All Photos” a stlačte ENTER. f Menu Browse zobrazíte stlačením

Prehrávanie naprogramovanej prezentácie Slideshow (Quicklist) DATA DVD Ak vytvoríte vlastný “Quicklist”, môžete si prehrať prezentáciu Slideshow v želanom poradí. File : DSC00434.jpg Date : 12/10/2007 Resolution: 293 x 196 Format: JPEG Quicklist 22 items m Zvoľte “Slideshow” v ponuke “Options” a stlačte ENTER. Odstránenie súboru z ponuky “Quicklist” 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete odstrániť zo zobrazenej ponuky “Quicklist” a stlačte ENTER. 2 Zvoľte “Remove” a stlačte ENTER. z Rada “Quicklist” môžete prehrávať v iných režimoch prehrávania, ak stláčate PLAY MODE (str. 25). Poznámka “Quicklist” sa môže vymazať po niektorých operáciách (napr. vysunutie nosiča disku, vypnutie prehrávača atď.). Confirm SYSTEM MENU Exit “Quicklist” nemá vplyv na originálne záznamy na disku. a Stlačte SYSTEM MENU. b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER. Zobrazenie obrázkov c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER. d Stlačením < zobrazte Menu Browse. e Zvoľte “All Photos” a stlačte ENTER. f Po zobrazení ponuky “All Photos” Title List zvoľte súbor, ktorý chcete pridať do programu “Quicklist” a stlačte ENTER. g Zvoľte “Add to Quicklist” v ponuke “Options” a stlačte ENTER. h Opakovaním krokov 6 a 7 zvoľte ďalšie želané súbory. Položky zadávajte v želanom poradí. Rovnaký súbor môžete zadať viackrát. “Quicklist” môže obsahovať až 25 súborov. i Menu Browse zobrazíte stlačením