Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Options (Voľby)

Options (Voľby) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. On Screen Display – Nastavenie zobrazovania stavu prehrávania na obrazovke (Stop, Play atď.). Auto Power Off – Vypnutie/zapnutie funkcie “Auto Power Off”. Easy Setup – Opätovné spustenie procesu Easy Setup na vykonanie základných nastavení. HDMI Control – Vypnutie/zapnutie funkcie HDMI Control prehrávača (str. 11). Hybrid Disc Playback Layer – Výber priority vrstvy pri prehrávaní hybridného disku. Keď meníte nastavenie, z prehrávača vyberte disk. On – Zobrazovanie stavu prehrávania. Off – Stav prehrávania sa nezobrazuje. On – Vypínanie prehrávača, ak sa v režime zastavenia alebo pozastavenia prehrávač nepoužije 30 minút. Off – Prehrávač sa sám nevypína. Start –Stlačte ENTER. Pozri str. 18. On – Aktivácia funkcie. Off – Vypnutie tejto funkcie. BD – Prehrávanie BD vrstvy. DVD – Prehrávanie DVD vrstvy. CD – Prehrávanie CD vrstvy. 52

HDMI HD FL OFF Resetovanie prehrávača Môžete obnoviť všetky výrobné nastavenia prehrávača. @/1 x a Keď je zariadenie zapnuté, zatlačte a pridržte x na prednom paneli a súčasne stlačte @/1. Prehrávač sa vypne a obnovia sa všetky jeho výrobné nastavenia. Zmena výrobných nastavení 53