Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Index častí a

Index častí a ovládacích prvkov Ovládacie prvky na DO a na prehrávači majú rovnaké funkcie, ak majú podobné alebo rovnaké označenie. Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Predný panel HDMI HD FL OFF A @/1 (20) – Zapnutie prehrávača/prepnutie do pohotovostného režimu. – Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté. B Nosič disku (20) C H, X, x (20) – Spustenie, pozastavenie alebo zastavenie prehrávania. D ./> (24) – Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu alebo skladbu. – Zrýchlený posuv (vyhľadávanie) vpred/vzad pri zatlačení a pridržaní. E A (20) – Otvorenie/zatvorenie nosiča disku. – Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté. F Indikátor HDMI (11) – Rozsvieti sa, ak je pripojené HDMI zariadenie. Indikátor HD (11) – Svieti, ak je na výstup vyvedený video signál 720p/1080i/1080p. Indikátor FL OFF (24) – Svieti, ak sú displej a ostatné indikátory na displeji vypnuté. G Senzor signálov diaľkového ovládania (16) H Indikátor Blu-ray Disc – Rozsvieti sa, ak sa zistí BD disk. – Svieti niekoľko sekúnd, keď sa prehrávač zapne. I Displej (59) Poznámka Priehľadná časť na povrchu predného panela je vyrobená zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní. 58

Displej A B H – Svieti počas prehrávania. Informácie o prehrávaní Informácie o prehrávaní sa zobrazujú nasledovne. Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo BD-ROM diskov z Rada Jas displeja je možné meniť stláčaním DIMMER (str. 24). A Číslo aktuálneho titulu B Číslo aktuálnej kapitoly Číslo kapitoly sa nezobrazí, ak uplynutý čas titulu presiahne 10 hodín. C Uplynutý čas titulu Ďalšie informácie Zadný panel Zapojenia pozri str. 10 až 16. COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT VIDEO Y PB/CB DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL COAXIAL OPTICAL 5.1CH OUTPUT FRONT REAR CENTER L AUDIO OUT L AC IN HDMI OUT S VIDEO PR/CR R R WOOFER A Konektor AC IN (16) B Konektor HDMI OUT (11, 12, 15) C Konektory VIDEO OUT (VIDEO/S VIDEO) (10) D Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (10) E Konektory DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (13, 14) F Konektory 5.1CH OUTPUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER, WOOFER) (14) G Konektory AUDIO OUT (L/R) (13, 14) 59