Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Russe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Russe

USB

USB Connect.................... Виберіть цей пункт, якщо на РК-екрані не з’являються повідомлення після підключення відеокамери до зовнішнього пристрою через USB. USB Connect Setting.... Вибір режиму з’єднання за підключення відеокамери до комп’ютера або пристрою USB. USB LUN Setting............. Налаштування відеокамери для поліпшення сумісності з’єднання USB шляхом обмеження деяких функцій USB. Disc Burn........................... Збереження зображень, які ще не були записані на диск. General Settings Beep................................... Вибір — подавати чи ні звукові сигнали, що супроводжують виконання операцій. LCD Brightness .............. Налаштування яскравості РК-екрана. Your Location* 2 ............... Відображення поточного місцезнаходження на мапі. GPS Setting* 2 ................... Отримання GPS-сигналу. REC Lamp......................... Вимкнення індикатора записування на передній панелі відеокамери. Remote Ctrl...................... Налаштування безпроводового пульта дистанційного керування для використання. Power On By LCD* 5 ........ Налаштування автоматичного ввімкнення живлення при відкриванні РК-екрана. Language Setting.......... Вибір мови екранних повідомлень (стор. 20). Calibration........................ Калібрування сенсорної панелі. Battery Info...................... Відображення приблизного значення залишкової тривалості роботи акумулятора. Eco Mode.......................... Налаштування автоматичного вимкнення РК-екрана та живлення. Demo Mode..................... Відтворення демонстраційного відеозапису про функції відеокамери. Clock Settings Date & Time Setting...... Налаштування дати й часу. Area Setting..................... Урахування часової різниці без зупинки годинника (стор. 20). Auto Clock ADJ * 2 .......... Автоматичне налаштування годинника за отримання сигналів часу від системи GPS. Auto Area ADJ* 2 ............. Автоматичне коригування часової різниці за отримання інформації про поточне місцезнаходження від системи GPS. * 1 HDR-CX730E/CX740E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE * 2 HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE * 3 HDR-CX740E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE * 4 HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE * 5 HDR-PJ710VE/PJ720E 76 UA

Інше/Індекс Пошук і усунення несправностей Якщо під час користування відеокамерою виникли проблеми, виконайте наступну процедуру. Перегляньте перелік несправностей (стор. 77 – 80) та перевірте відеокамеру. Від’єднайте джерело живлення, за 1 хвилину підключіть джерело живлення знов та увімкніть відеокамеру. За допомогою будь-якого загостреного предмета натисніть кнопку RESET (стор. 12) та увімкніть відеокамеру. Натиснення кнопки RESET викликає скидання всіх параметрів, у тому числі налаштувань годинника. Зверніться до місцевого дилера Sony або до місцевого вповноваженого сервісного центру Sony. Усунення певних несправностей може потребувати ініціалізації або заміни існуючої внутрішньої пам’яті відеокамери (HDR-CX740E/CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE). У такому разі дані, що зберігаються у внутрішньої пам’яті, будуть видалені. Обов’язково збережіть дані (резервна копія), що містяться у внутрішній пам’яті, на іншому носії перед тим, як віддавати відеокамеру в ремонт. Виробник не несе жодної відповідальності за втрату даних, що зберігалися у внутрішній пам’яті. Досліджуючи несправність, що виникла, спеціалісти сервісного центру можуть перевірити мінімальну кількість даних, що зберігаються у внутрішній пам’яті. Однак дилер Sony не копіюватиме та не зберігатиме дані, що належать користувачеві. Докладніше про ознаки несправності відеокамери див. Посібник користувача «Handycam» (стор. 7), а про підключення відеокамери до комп’ютера див. «PlayMemories Home Help Guide» (стор. 61). Не вмикається живлення. Приєднайте заряджений акумуляторний блок до відеокамери (стор. 16). Штепсель адаптера змінного струму відключений від електричної розетки . Підключіть його до електричної розетки (стор. 18). Відеокамера не працює, навіть якщо ввімкнено живлення. Після ввімкнення живлення знадобиться кілька секунд, щоб камера підготувалася до зйомки. Це не є несправністю. Від’єднайте адаптер змінного струму від електричної розетки або вийміть акумуляторний блок, а потім знову підключіть його приблизно за 1 хвилину. Якщо функції все одно не працюють, натисніть RESET за допомогою будь-якого загостреного предмета. (Натиснення кнопки RESET (стор. 12) викликає скидання всіх параметрів, у тому числі налаштувань годинника.) Температура відеокамери надто висока. Вимкніть відеокамеру та залиште її на деякий час у прохолодному місці. Температура відеокамери надто низька. Залиште відеокамеру із увімкненим живленням. Вимкніть відеокамеру та помістіть її у тепле місце. Потримайте там відеокамеру деякий час, а потім увімкніть її. 77 UA Інше/Індекс