Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Grec

αποδέκτης

αποδέκτης συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Λύση. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος, η SONY μπορεί να λύσει αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ εάν δεν τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλων των συστατικών μερών του. Οι διατάξεις των ενοτήτων της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με τίτλους "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ", "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ", "ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ", "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", "ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ", "ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ" και "ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ", η παράγραφος "Εμπιστευτικότητα" αυτής της ενότητας και η παρούσα παράγραφος θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Εμπιστευτικότητα. Συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ οι οποίες δεν είναι γνωστές δημοσίως και να μην τις αποκαλύψετε σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της SONY. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και για το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των δεδομένων χάρτη, εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένων και "applets" που είναι ενσωματωμένα στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), και κάθε αντίγραφο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αποτελούν ιδιοκτησία της SONY, των δικαιοπαρόχων και των προμηθευτών της SONY και των αντίστοιχων συνδεόμενων με αυτούς εταιριών (οι εν λόγω δικαιοπάροχοι και προμηθευτές της SONY, μαζί με τις αντίστοιχες συνδεόμενες με αυτούς εταιρίες εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά ως "ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ SONY"). Όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ειδικά σύμφωνα με την παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διατηρούνται από τη SONY ή τους Δικαιοπαρόχους της SONY. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν είναι ανθεκτικό σε βλάβες και δεν έχει σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί ούτε προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν απόδοση ασφαλή από αστοχία, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων πλοήγησης ή επικοινωνίας αεροσκαφών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συστημάτων άμεσης υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή οπλικών συστημάτων, όπου η βλάβη του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή σωματική ή περιβαλλοντική ζημιά ("Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου"). Η SONY, οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες, οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους 96 GR και της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ), και ο και οι Δικαιοπάροχοι της SONY αποποιούνται συγκεκριμένα κάθε ρητή ή υποδηλούμενη εγγύηση καταλληλότητας για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και χωρίς ουδεμία εγγύηση και η SONY, οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες, οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους και οι Δικαιοπάροχοι της SONY (σε αυτή την ενότητα, η SONY, οι συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες, οι αντίστοιχοι προμηθευτές τους και οι Δικαιοπάροχοι της SONY θα αναφέρονται συλλογικά ως "SONY") ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Κατανοείτε ρητώς ότι τα δεδομένα στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να περιέχουν ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες λόγω της παρόδου του χρόνου, των μεταβαλλόμενων συνθηκών, των χρησιμοποιούμενων πηγών και της φύσης της συλλογής περιεκτικών γεωγραφικών δεδομένων, και οποιοδήποτε από τα οποία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Η SONY, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ SONY ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ "SONY" ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ

ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η SONY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ SONY, ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, Η ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Ή Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Ή ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ καταστεί άκυρο ή μη εφαρμοστέο, τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε ισχύ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η παρούσα ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ διέπεται από τους νόμους της Ιαπωνίας χωρίς ισχύ για τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων ή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, η οποία αποκλείεται ρητά. Τυχόν διένεξη στο πλαίσιο της παρούσας ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ θα υπόκειται στην αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου του Τόκιο, και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με την κατά τόπον αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν το πλήρες συμφωνητικό ανάμεσα στη SONY και εσάς σε σχέση με το θέμα που αποτελεί το αντικείμενό της, και υπερισχύουν συνολικά όλα τα προηγούμενα γραπτά ή προφορικά συμφωνητικά μεταξύ μας σε σχέση με το θέμα αυτό. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Εάν το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ έχει αποκτηθεί από ή εκ μέρους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας η οποία αναζητά ή εφαρμόζει δικαιώματα παρόμοια με αυτά που απαιτεί συνήθως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αυτό αποτελεί "εμπορικό είδος" με την έννοια που δίνεται στον όρο αυτό στο 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, αδειοδοτείται σύμφωνα με αυτή την ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ενώ το εν λόγω ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που παραδίδεται ή παρέχεται άλλως θα σηματοδοτείται και θα περιλαμβάνει την "Εγκύκλιο Χρήσης" όπως καθορίζεται από τη SONY ή/και τις συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες και θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή. Πληροφορίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. Αυστραλία Hema Maps Pty. Ltd, 2010. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden 97 GR Λοιπά/Ευρετήριο

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-31(1) En la página Web d

 • Page 3 and 4:

  Aviso para los clientes de países

 • Page 5 and 6:

  Respete las normas locales cuando u

 • Page 7 and 8:

  Índice de contenido Lea esto antes

 • Page 9 and 10:

  Instalación de Music Transfer (HDR

 • Page 11 and 12:

  Antena de GPS (HDR-CX740VE/ CX760VE

 • Page 13 and 14:

  Para montar el anillo reductor Alin

 • Page 15 and 16:

  Carga de la batería 1 Cierre la pa

 • Page 17 and 18:

  Para extraer la batería Cierre la

 • Page 19 and 20:

  Encendido de la videocámara yajust

 • Page 21 and 22:

  Para ajustar el ángulo del panel d

 • Page 23 and 24:

  Para expulsar la tarjeta de memoria

 • Page 25 and 26:

  2 Pulse PHOTO ligeramente para enfo

 • Page 27 and 28:

  Notas Si cierra la pantalla de cri

 • Page 29 and 30:

  Reproducción Puede buscar las imá

 • Page 31 and 32:

  3 Seleccione la imagen que desee. C

 • Page 33 and 34:

  (fotografía) Borrar Contexto Anter

 • Page 35 and 36:

  Si desea grabar el sonido con clari

 • Page 37 and 38:

  Grabación en lugares oscuros (Nigh

 • Page 39 and 40:

  Uso de la funciones de ajuste manua

 • Page 41 and 42:

  Para asignar el elemento de menú a

 • Page 43 and 44:

  Para cerrar la pantalla de ubicaci

 • Page 45 and 46:

  Reproducción de un compendio de la

 • Page 47 and 48:

  Para reproducir un escenario guarda

 • Page 49 and 50:

  Notas Si se intenta reproducir el

 • Page 51 and 52:

  3 4 Esta pantalla aparecerá la pr

 • Page 53 and 54:

  1 2 División de una película Sele

 • Page 55 and 56:

  Guardar las películas y fotografí

 • Page 57 and 58:

  3 4 En Windows 7, seleccione [PlayM

 • Page 59 and 60:

  Inicio del software “PlayMemories

 • Page 61 and 62:

  Los dispositivos en los que puede r

 • Page 63 and 64:

  Notas Las películas con calidad d

 • Page 65 and 66:

  Guardar imágenes en un dispositivo

 • Page 67 and 68:

  El número de escenas que pueden gu

 • Page 69 and 70:

  Para encontrar un elemento de menú

 • Page 71 and 72:

  Zoom digital.................... Aj

 • Page 73 and 74:

  Conexión Tipo de TV...............

 • Page 75 and 76:

  Con la configuración predeterminad

 • Page 77 and 78:

  Existe algún tipo de problema con

 • Page 79 and 80:

  Calidad de imagen de definición es

 • Page 81 and 82:

  Acerca del manejo de la videocámar

 • Page 83 and 84:

  Si traslada la videocámara de una

 • Page 85 and 86:

  Toque “” que se muestra en la p

 • Page 87 and 88:

  Especificaciones Sistema Formato de

 • Page 89 and 90:

  Batería recargable NP-FV50 Tensió

 • Page 91 and 92:

  DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LI

 • Page 93 and 94:

  ACUERDO COMPLETO Estos términos y

 • Page 95 and 96:

  Objetivo conver (71) Cebra Atenuaci

 • Page 97 and 98:

  R Red. ruid. viento auto...........

 • Page 99 and 100:

  e acerca da garantia, consulte as m

 • Page 101 and 102:

  vídeo e indicações no ecrã são

 • Page 103 and 104:

  Gravar imagens com a qualidade de i

 • Page 105 and 106:

  Componentes e controlos Os números

 • Page 107 and 108:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 109 and 110:

  Preparativos Artigos fornecidos Os

 • Page 111 and 112:

  Carregar a bateria utilizando o com

 • Page 113 and 114:

  Tempo de gravação, tempo de repro

 • Page 115 and 116:

  Para desligar a câmara de vídeo F

 • Page 117 and 118:

  Preparar o suporte de gravação Os

 • Page 119 and 120:

  Gravar/Reproduzir Gravar Por predef

 • Page 121 and 122:

  Localizar foco (33) Zoom, bateria

 • Page 123 and 124:

  Notas Mantenha o dedo no selector

 • Page 125 and 126:

  Nome do evento Tempo gravado/númer

 • Page 127 and 128:

  Utilizar os botões durante a repro

 • Page 129 and 130:

  Funcionamento avançado Gravar pess

 • Page 131 and 132:

  Detecção de som: A câmara de ví

 • Page 133 and 134:

  Gravar imagens com a qualidade de i

 • Page 135 and 136:

  Notas Mesmo que abra mais o DIAFRAG

 • Page 137 and 138:

  GPS estado de triangulação A proc

 • Page 139 and 140:

  Se não for possível obter dados r

 • Page 141 and 142:

  Notas As cenas de Reprodução de

 • Page 143 and 144:

  Reproduzir imagens num televisor Os

 • Page 145 and 146:

  vídeo premindo o botão SYNC MENU

 • Page 147 and 148:

  Editar Editar na câmara de vídeo

 • Page 149 and 150:

  Gravar a data e hora de fotografias

 • Page 151 and 152:

  Preparar um computador (Windows) Pa

 • Page 153 and 154:

  Se utilizar o Windows 7, o ícone p

 • Page 155 and 156:

  Guardar imagens com um dispositivo

 • Page 157 and 158:

  Criar um disco, utilizando o leitor

 • Page 159 and 160:

  2 Ligue a câmara de vídeo ao disp

 • Page 161 and 162:

  Para reproduzir imagens do disposit

 • Page 163 and 164:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 165 and 166:

  Listas de menus Modo Fotografia Fil

 • Page 167 and 168:

  Função Reprodução Vista de Even

 • Page 169 and 170:

  Outros/índice Resolução de probl

 • Page 171 and 172:

  Visor de diagnóstico automático/

 • Page 173 and 174:

  Cada tempo de gravação é medido

 • Page 175 and 176:

  Notas O tempo de gravação pode va

 • Page 177 and 178:

  Não embrulhe a câmara de vídeo,

 • Page 179 and 180:

  Volte a introduzir o compartimento

 • Page 181 and 182:

  Especificações Nota sobre a elimi

 • Page 183 and 184:

  107,5 mm 87,5 mm 166 mm (l/a/p) i

 • Page 185 and 186:

  CONTRATO DE LICENÇA PARA DADOS DE

 • Page 187 and 188:

  PROIBIÇÃO DE EXPORTAÇÃO RECONHE

 • Page 189 and 190:

  Centro Indicador Zebra Salientar Ci

 • Page 191 and 192:

  R Recurso Expandido................

 • Page 193 and 194:

  ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥ

 • Page 195 and 196:

  αφαίρεση της μπατα

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας περιεχομέν

 • Page 199 and 200:

  Εγκατάσταση Music Transf

 • Page 201 and 202:

  Κεραία GPS (HDR-CX740VE/CX760

 • Page 203 and 204:

  Αφαιρέστε το κάλυμ

 • Page 205 and 206:

  Έναρξη Στοιχεία πο

 • Page 207 and 208:

  Φόρτιση της μπαταρ

 • Page 209 and 210:

  Αποσυνδέστε το μετ

 • Page 211 and 212:

  Αλλαγή της ρύθμιση

 • Page 213 and 214:

  Προετοιμασία του μ

 • Page 215 and 216:

  Εγγραφή/Αναπαραγωγ

 • Page 217 and 218:

  Παρακολούθηση εστί

 • Page 219 and 220:

  Σημειώσεις Το δάχτ

 • Page 221 and 222:

  Όνομα συμβάντος Χρ

 • Page 223 and 224:

  Κουμπιά λειτουργιώ

 • Page 225 and 226:

  Προηγμένες λειτουρ

 • Page 227 and 228:

  Ανίχνευση ήχου: Η β

 • Page 229 and 230:

  Εγγραφή εικόνων με

 • Page 231 and 232:

  F3,4 όταν ρυθμίζετε τ

 • Page 233 and 234:

  Πληροφορίες εγγραφ

 • Page 235 and 236: Σχετικά με το δορυφ
 • Page 237 and 238: Α: Η βιντεοκάμερα α
 • Page 239 and 240: Αναπαραγωγή εικόνω
 • Page 241 and 242: εξωτερικής συσκευή
 • Page 243 and 244: Μοχλός ζουμ 3 4 Η οθ
 • Page 245 and 246: Διαχωρισμός ταινία
 • Page 247 and 248: Αποθήκευση ταινιών
 • Page 249 and 250: Προετοιμασία ενός
 • Page 251 and 252: Για αποσύνδεση της
 • Page 253 and 254: Λήψη του αποκλειστ
 • Page 255 and 256: Οι συσκευές στις οπ
 • Page 257 and 258: Για αναπαραγωγή εν
 • Page 259 and 260: Επειδή η αντιγραφή
 • Page 261 and 262: Για αποθήκευση των
 • Page 263 and 264: Για να βρείτε γρήγο
 • Page 265 and 266: Ψηφιακό ζουμ............
 • Page 267 and 268: Ρύθμιση σύνδ. USB.......
 • Page 269 and 270: συνέχεια ενεργοποι
 • Page 271 and 272: Η κάρτα μνήμης διαθ
 • Page 273 and 274: Ποιότητα εικόνας τ
 • Page 275 and 276: Πληροφορίες για το
 • Page 277 and 278: Συμπύκνωση υγρασία
 • Page 279 and 280: Μη χρησιμοποιείτε
 • Page 281 and 282: Προδιαγραφές Σημεί
 • Page 283 and 284: HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: 71,5 mm
 • Page 285: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ
 • Page 289 and 290: Ενδείξεις οθόνης Ο
 • Page 291 and 292: Ευρετήριο A R Ε Active In
 • Page 293 and 294: Ευρωπαϊκή Εγγύηση S
 • Page 295 and 296: που περιγράφονται
 • Page 297 and 298: GR 107
 • Page 299 and 300: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stutt
 • Page 301 and 302: Bu kılavuzda, yüksek çözünürl
 • Page 303 and 304: Görüntülerin seçilen görüntü
 • Page 305 and 306: Parçalar ve komutlar Parantez ( )
 • Page 307 and 308: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
 • Page 309 and 310: Başlarken Ürünle Birlikte Verile
 • Page 311 and 312: Pilin bilgisayardan şarj edilmesi
 • Page 313 and 314: Pilin yurtdışında şarj edilmesi
 • Page 315 and 316: Kameranın kapatılması LCD ekran
 • Page 317 and 318: Kayıt ortamının hazırlanması K
 • Page 319 and 320: Kayıt/Oynatma Kayıt Varsayılan a
 • Page 321 and 322: Zum, Kalan pil süresi Sayaç (saa
 • Page 323 and 324: Notlar Parmağınızı otomatik zu
 • Page 325 and 326: Olay adı Kaydedilen süre/fotoğra
 • Page 327 and 328: Oynatma sırasında işlem düğmel
 • Page 329 and 330: Gelişmiş işlemler İnsanların n
 • Page 331 and 332: Ses algılama: Kamera rüzgar gür
 • Page 333 and 334: Görüntülerin seçilen görüntü
 • Page 335 and 336: Notlar Zum düğmesini W (Geniş a
 • Page 337 and 338:

  GPS konum bulma durumu Uydu arama N

 • Page 339 and 340:

  Bulunduğunuz konuma ait bilgiler a

 • Page 341 and 342:

  Notlar Bir Vurgulu Oynatma seçti

 • Page 343 and 344:

  Notlar Ayrıca, televizyonunuzun ku

 • Page 345 and 346:

  Yerleşik projektörün kullanımı

 • Page 347 and 348:

  Düzenleme Kamerada düzenleme

 • Page 349 and 350:

  Standart çözünürlüklü (STD) g

 • Page 351 and 352:

  Bilgisayarın hazırlanması (Windo

 • Page 353 and 354:

  3 USB kablosunu çıkarın. Window

 • Page 355 and 356:

  Görüntülerin harici bir aygıtla

 • Page 357 and 358:

  DVD yazıcı veya kaydediciyle disk

 • Page 359 and 360:

  2 Kameranızı A/V bağlantı kablo

 • Page 361 and 362:

  Harici ortam aygıtındaki görünt

 • Page 363 and 364:

  Kameranın özelleştirilmesi Menü

 • Page 365 and 366:

  Menü listeleri Çekim Modu Film...

 • Page 367 and 368:

  Düzenl./Kopyal. Sil...............

 • Page 369 and 370:

  Diğerleri/Dizin Sorun Giderme Kame

 • Page 371 and 372:

  Pil çok ısınmıştır. Pili değ

 • Page 373 and 374:

  Tahmini video kayıt süresi Dahili

 • Page 375 and 376:

  Bit hızı ve kaydedilen piksel say

 • Page 377 and 378:

  Kişisel olarak toplanmış bilgisa

 • Page 379 and 380:

  Bellek kartının köşesiyle veya

 • Page 381 and 382:

  Lens: Carl Zeiss Vario-Sonnar T 10

 • Page 383 and 384:

  NAVTEQ ve NAVTEQ Harita logosu NAVT

 • Page 385 and 386:

  GARANTİ VERMEMEKTE VEYA BEYANDA BU

 • Page 387 and 388:

  Ekran göstergeleri Ayarları deği

 • Page 389 and 390:

  İndeks Simgeler F L 5,1 kanallı s

 • Page 391:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı