Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Memor isanje snimaka

Memor isanje snimaka pomoću spoljašnjeg uređaja Uputs tvo za presnimavanje .....................................................60 Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi. ................61 Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera ..............................62 Izrada diska snimačem DVDirect Express .................................62 Kreiranje diska sa high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača ...........................................................63 Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera i sl. ...........................................................63 Memorisanje snimaka na spoljašnji uređaj.......................................65 Personalno podešavanje kamkordera Ostalo Upotreba menija ...............................................................67 Liste menija ....................................................................69 U slučaju problema .............................................................73 Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja .....................................74 Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti ..............76 Očekivano vreme snimanja i reprodukcije za različite baterije .............76 Očekivano vreme snimanja video zapisa ................................77 Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti ..........................78 Rukovanje kamkorderom .......................................................79 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA GEOGRAFSKE KARTE KAMKORDE- RA (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) .........................88 Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 10

Delovi i kontrole Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice. HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE A Ugrađeni mikrofon B Active Interface Shoe C Blic/Video svetlo D Objektiv (Carl Zeiss) E Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni senzor F Indikator snimanja (71) Ovaj indikator svetli crveno tokom snimanja. Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba. G Taster MANUAL (41) H Točkić MANUAL (41) HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE A LCD ekran/ekran osetljiv na dodir (20, 22) Ako okrenete LCD ekran za 180 stepen i, možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran okrenut prema spo lja. To je praktično kod reprodukcije. B Zvučnici C Objektiv projektora (51) D Prek idač PROJECTOR FOCUS (51) 11