Views
6 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

E GPS antena

E GPS antena (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) GPS antena nalazi se u LCD ekranu. HDR-PJ710VE/PJ720E HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE E Indikator pristupa za memorijsku karticu (23) Dok indikator svetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke. F Otvor za memorijsku karticu (23) G Taster RESET Pritisnite RESET šiljatim predmetom. Pritisnite RESET kako biste resetovali sve postavke, uključujući i sat. H Taster PROJECTOR (51) (HDR-PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) I HDMI OUT priključnica (48) J (USB) priključnica (62, 65) K Lampica (video zapis)/ (fotografija) (25) L Taster MODE HDR-PJ710VE/PJ720E HDR-PJ740VE/PJ760VE/PJ760E A Taster (pregled snimaka) B Taster LIGHT (Video Light) (38) C Taster NIGHTSHOT (37) D Taster POWER 12

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE Zatezanje ručnog remena Za postavljanje ekrana objektiva A Prek idač zuma (28) B Taster PHOTO (25) C Poklopac za oko D Tražilo (21) E Indikator CHG (punjenje) (16) F Baterija (16) G Taster START/STOP (25) H DC IN priključnica (16) I Prek idač za podešavanje objektiva tražila (21) J Priključnica (mikrofon) (PLUG IN POWER) K Priključnica (slušalice) L A/V Remote priključnica (48) M Ručni remen N Otvor za remen za nošenje na ramenu O Ugrađeni USB kabl (17) P Prek idač BATT (baterija) za oslobađanje baterije (18) Q Otvor za stativ Povežite stativ (opcija: dužina vijka mora biti manja od 5,5 mm). Prsten za učvršćenje Pravilno prislonite ekran objektiva na kamkorder () i zatim okrenite prsten za učvršćenje na ekranu u smeru strelice (). 6 Pri postavljanju ekrana objektiva poravnajte pravilno otvore na ekranu sa delom za emitovanje bljeska na kamkorderu. 6 Za uklanjanje ekrana objektiva okrenite prsten za učvršćenje ekrana objektiva u smeru suprotnom onome koji pokazuje strelica. 6 Uklonite ekran objektiva pri snimanju uz upo trebu funkcije NightShot. U protivnom će se pojaviti senka ekrana i snimiće se u video zapisima. 6 Uklonite ekran objektiva kad kamkorderom rukujete pomoću isporučenog daljinskog upravljača. 13