Views
5 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Spajanje step­down

Spajanje step­down prstena Poravnajte pravilno step-down prsten sa kamkorderom (), zatim ga okrenite u smeru strelice dok se ne uglavi na mesto (). 6 Spajanjem step-down prstena možete promeniti promer filtera u 37 mm (1 1/2") kako biste mogli koristiti preporučeni objektiv za konverz iju. 6 Kad je spojen step-down prsten, ne možete pričvrstiti širokougaoni konverterski objektiv/filter. 6 Za uklanjanje step-down prstena, okrenite ga u smeru suprotnom od strelice. Daljinski upravljač Daljinski upravljač je koristan pri upo trebi projektora(HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/ PJ760E/PJ760VE). A Taster DATA CODE (71) Pritisak na ovaj tas ter tokom reprodukcije aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o podešenju kamkordera ili koordinata (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/ PJ740VE/PJ760VE) za snimke. B Taster PHOTO (25) Kadar na ekranu će se pri pritisku na ovaj tas ter snimiti kao fotografija. C Taster i SCAN/SLOW (33) D Taster i / (prethodno/sledeće) (33) E Taster PLAY F Taster STOP G Taster DISPLAY (26) H Predajnik I Taster START/STOP (25) J Taster i za zumiranje K Taster PAUSE L Taster VISUAL INDEX (30) Tokom reprodukcije prikazuje se indeksni prikaz. M Taster i ////ENTER Kad pritisnete jedan od tih tas tera, na LCD ekranu se pojavi svetloplavi okvir. Odaberite željen i tas ter ili opciju pomoću /// i zatim pritisnite ENTER radi potvrde. 14

Početak Isporučeni pribor Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu. Kamkorder (1) Mrežni adapter (1) ekran objektiva (1) Step-down prsten (1) Mrežni kabl (kabl napajanja) (1) Daljinski upravljač (1) HDMI kabl (1) Punjiva baterija NP-FV50 (1) A/V kabl (1) USB priključni kabl (1) "Uputs tvo za upo trebu" (ovaj priručnik) (1) Napomene 6 "PlayMemories Home" (Lite Version) softver i "PlayMemories Home Help Guide" su predinstalirani u kamkorder (str. 56, 59). 6 USB spojni kabl namenjen je samo za upo trebu s ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabl ako je ugrađeni USB kabl kamkordera (str. 17) prekratak za povez ivanje. 15