Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Punjenje baterije 1

Punjenje baterije 1 Zatvorite LCD ekran nakon uvlačenja tražila (HDR-CX730E/ CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) i pričvrstite bateriju. Baterija 2 Povežite mrežni adapter ( ) i kabl napajanja () na kamkorder i u zidnu utičnicu. 6 Uključi se indikator CHG (punjenje). 6 Indikator CHG (punjenje) se isključuje kad je baterija do kraja napunjena. Izvucite mrežni adapter iz priključnice DC IN na kamkorderu. Indikator CHG (punjenje) DC priključak DC IN priključnica Poravnajte oznaku na DC priključku sa oznakom na DC IN priključnici. U zidnu utičnicu Napomene 6 Na kamkorder se ne može povezati nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V. 16

Punjenje baterije pomoću računara Isključite kamkorder i povežite ga na uključen računar pomoću ugrađenog USB kabla. Ugrađeni USB kabl U zidnu utičnicu Punjenje baterije iz zidne utičnice putem ugrađenog USB kabla Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Son ijev prenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija). Trajanje punjenja Približno potrebno vreme (u minut ima) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije. Baterija Mrežni adapter Trajanje punjenja Ugrađeni USB kabl* (kad koristite računar) NP-FV50 (priložena) 155 280 NP-FV70 195 545 NP-FV100 390 1000 6 Vremena punjenja u gornjoj tablici izmerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C. Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C. * Vremena punjenja merena su bez korišćenja USB priključnog kabla. 17