Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Za podešavanje ugla LCD

Za podešavanje ugla LCD ekrana Prvo otvorite LCD ekran za 90 stepen i prema kamkorderu () i zatim podesite ugao (). 90 stepen i (maks.) 180 stepen i (maks.) 90 stepen i prema kamkorderu Za isključenje zvučnog signala Odaberite [Setup] ל]‏ General Settings] [Beep] [Off]. Napomene 6 Datum, vreme, us lovi snimanja i koordinate (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) automatski se memor išu na medij tokom snimanja. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka odaberite [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. 6 Kad jednom podesite tačno vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] podešena na [On]. Zavisno od zemlje/regije odabrane za kamkorder, tačno vreme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off] (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE). 6 [Power On By LCD] (HDR-PJ710VE/PJ720E) (str. 71) 6 Za ponovno podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 72) 6 Za kalibrisanje ekrana osetljivog na dodir: [Calibration] (str. 82) 22

Priprema medija za snimanje Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na ekranu vašeg kamkordera kao sledeće ikone. Standardni medij za snimanje Alternativni medij za snimanje HDR-CX730E Memorijska kartica — HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE Ugrađena memorija Memorijska kartica Napomene 6 Ne možete odabrati posebno medij za snimanje video zapisa i fotografija. Odabir medija za snimanje (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) Odaberite [Setup] [ Media Settings] [Media Select] željeni medij. Ubac ivanje memorijske kartice Otvorite poklopac, zatim ubacite memorijsku karticu tako da klikne. Indikator pristupa 6 Ako ubacujete novu memorijsku karticu, pojaviće se poruka [Preparing image database file. Please wait.] Pričekajte da poruka nestane. Ubacite karticu sa odsečenim uglom okrenutim kao na slici. 23