Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Za vađenje memorijske

Za vađenje memorijske kartice Otvorite pok lopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu. Napomene 6 Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upo trebi sa ovim kamkorderom formatirate u njemu (str. 71) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći obnoviti. Važne podatke sačuvajte na računar i sl. 6 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 71). 6 Proverite smer memorijske kartice. Ako ubac ite memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru, moguće je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka. 6 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne. Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder "Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2) "Memory Stick PRO-HG Duo" medij SD memorijska kartica SDHC memorijska kartica SDXC memorijska kartica SD Speed klasa — Class 4 ili brža Kapacitet (proveren rad) Do 32 GB Do 64 GB Opisano u ovom priručniku "Memory Stick PRO Duo" medij SD kartica 6 Ne može se garan tovati rad sa svim memorijskim karticama. Napomene 6 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom. 6 Video zapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju s istem datoteka exFAT * ako ih povezujete na kamkorder USB kablom. Unapred proverite da li oprema podržava s istem exFAT. Ako povežete opremu koja ne podržava s istem exFAT i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti. * exFAT je faj l s istem koji se koristi za SDXC memorijske kartice. 6 Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje: Indikatori na ekranu tokom snimanja (str. 92) 6 Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 76) 24

Snimanje/reprodukcija Snimanje Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na sledeće medije. Video zapisi se snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike. HDR-CX730E: Memorijska kartica HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: Ugrađena memorija Snimanje video zapisa 1 Otvorite LCD ekran i pritisnite MODE za uključivanje indikatora (video zapis). Pritisnite START/STOP za 2 pokretanje snimanja. 6 Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP. 6 Tokom snimanja video zapisa možete snimati fotografije pritiskom na tas ter PHOTO (Dual Capture). Snimanje fotografija 1 Otvorite LCD ekran i pritisnite MODE za uključivanje indikatora (fotografija). 25