Views
5 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Pritisnite PHOTO lagano

Pritisnite PHOTO lagano za izoštra- 2 vanje, zatim pritisnite do kraja. 6 Kad je izoštravanje podešeno pravilno, pojavi se na LCD ekranu indikator AE/AF zadržavanja. Za prikaz opcija na LCD ekranu Opcije na LCD ekranu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon uključenja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja video zapisa i fotografija. Dodirnite bilo gde osim tas tera na LCD ekranu kako bi se prikazale informacije o ikonama s funkcijama prikladnim za snimanje. Indikatori na ekranu tokom snimanja Ovde su opisane ikone za modove snimanja video zapisa i fotografija. Detalje potražite na stranici u zagradama. A Tas ter zuma (W: Wide/T: Telefoto), tas ter START/STOP (u modu snimanja video zapisa), tas ter PHOTO (u modu snimanja fotografija) B Tas ter MENU (67) C Status koji je detektovala funkcija Intelligent Auto (36) D Status snimanja ([STBY]/[REC]) E Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (26) F Status triangulacije GPS-a* (43) 26

G Tracking focus (35) H Zum, preostalo trajanje baterije I Brojač (sat: minut: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/ editovanje (92) J Tas ter za isključenje funkcije Tracking focus (35) K Tas ter Intelligent Auto (36) L Audio mode (70), Audio Level Display (70) M Približan broj fotografija za snimanje, odnos širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veličina fotografije (L/M/S) N Procenjeno preostalo vreme snimanja, kvalitet snimanja slike (HD/STD), brzina izmene slika (50p/50i/25p) i mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/LP) (39) O Tas ter View Images (30) P My Button (ikonama prikazanim u ovom delu možete dodeliti svoje omiljene funkcije) (70) * HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE Za snimanje u modu ogledala Otvorite LCD ekran za 90 stepen i prema kamkorderu () i zatim ga okrenite 180 stepen i prema objektivu (). Na LCD ekranu se pojavi objekat kao u og ledalu, ali snimljena slika će biti normalna. Ako se na fotografijama pojavljuju bele okrugle fleke Pojava je uzrokovana česticama (prašina, polen i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi blic kamkordera, vide se na slici kao okrugle bele fleke. Kako biste smanjili pojavu okruglih belih f leka, osvetlite prostoriju i snimajte bez blica. Napomene 6 Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje. 6 Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati. 6 Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa. 6 Blic ne radi dok svetli indikator (video zapis). 27