Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

6 Po završetku snimanja

6 Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili iskopčavati mrežni adapter. – Indikator pristupa (str. 23) svetli ili trepće – Na gornjem desnom delu LCD ekrana trepće ikona medija. 6 Ako je [ Frame Rate] podešeno na [25p], ne možete snimati fotografije dok je kamkorder u modu snimanja video zapisa. 6 LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg sečenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan sa full pixel display. Preporučuje se snimanje uz [Guide Frame] podešen na [On] i upo trebu spo ljašnjeg okvira iz [Guide Frame] (str. 70) kao orijentacije. 6 Vreme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 76) 6 [Media Select] (str. 23) 6 [Flash] (str. 70) 6 Za prikaz opcija na LCD ekranu sve vreme: [Display Setting] (str. 70) 6 Za promenu veličine slike: [ Image Size] (str. 40) 6 Vreme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 71) Zumiranje Pomakom prek idača zuma možete uvećati ili smanjiti sliku. W (širokougaono): Širi ugao gledanja T (telefoto): Uži ugao gledanja 6 Sliku možete uvećati do 17 puta (Extended Zoom) od originalne veličine pomoću prek idača zuma. 6 Za sporije zumiranje, prek idač zuma lagano pomaknite. Pomaknite ga još dalje za brže zumiranje. 28 Napomene 6 Držite prst na prek idaču zuma. Ako pomaknete prst sa prek idača zuma, može se snimiti i zvuk pomeranja prek idača. 6 Brzinu zuma ne možete promeniti tas terima / na LCD ekranu. 6 Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokougaonog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.

6 Sliku možete uvećati do 10 puta pomoću optičkog zumiranja u sledećim slučajevima: – Kad [ SteadyShot] nije podešen na [Active]. – Dok svetli (fotografija) 6 Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 69) 29