Views
5 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Reprodukcija Snimke

Reprodukcija Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View) ili lokaciji snimanja (Map View) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE). 1 Otvorite LCD ekran i pritisnite taster na kamkorderu za ulazak u mod reprodukcije. 6 Modu reprodukcije možete pristupiti tako š to odaberete na LCD ekranu (str. 26). 2 Odaberite / za pomak željene kategorije u sredin i () i zatim je odaberite (). 6 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja. 3 Odaberite snimak. 6 Kamkorder reprodukuje od odabranog do zadnjeg snimka u kategoriji. Indikatori u meniju Event View Preostalo trajanje baterije U meni MENU U prikaz Map View* Naziv kategorije Prikaz prethodne kategorije Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije Reprodukcija kratkih video zapisa (str. 46) Kategorije Prikaz sledeće kategorije Vremenska skala Tas ter za promenu vremenskog opsega kategorije 30 * HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

Naziv kategorije Vreme snimanja/broj fotografija Za povratak na prikaz Event View Tas ter za promenu tipa snimka Prethodno/sledeće Video zapis Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije Zadnj i reprodukovani snimak Fotografija 6 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice". Napomene 6 Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memor išite svoje snimke na spo ljašnji medij. (str. 60) 6 U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE). Reprodukcija video zapisa i fotografija iz foldera (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) Pređite na Map View dodirom 1 na Ş [Map View]. 2 Odaberite lokaciju za snimanje. 6 Dotaknite na mapi smer u kome ga želite pretraživati. Nastavite dodirivati tu tačku za listanje mape. 6 Ako promenite odnos prikaza mape upo trebom prek idača zuma, promeniće se i prikazane sličice. 31