Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

6 [Face Detection] (str.

6 [Face Detection] (str. 70) Automatsko snimanje osmeha (Smile Shutter) Kad kamkorder prepozna osmeh osobe u kadru tokom snimanja video zapisa (str. 70), automatski se snima fotografija. ([Dual Capture] je standardna postavka.) Snimanje video zapisa u raznim situacijama Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent Auto) Vaš kamkorder snima video zapise nakon automatskog odabira najprikladnijeg podešenja za trenutni motiv ili situaciju. (Standardna postavka je [On].) Kad kamkorder prepozna objekat, prikazuju se ikone koje odgovaraju uslovima prepoznavanja. Odaberite [On] u donjem desnom uglu menija za snimanje video zapisa ili fotografija. Kamkorder razaznaje lice. Kamkorder razaznaje osmeh (narandžasto). Napomene 6 Kad su brzina izmene slika i mod snimanja podešeni na [50i]/[Highest Quality ] ili [50p]/[50p Quality ], nije moguće koristiti funkciju Smile Shutter dok snimate video zapise. Osim toga, ako je brzina izmene slika podešena na [25p], takođe ne možete koristiti Smile Shutter. 6 Zavisno od us lova snimanja, izgleda objekta i podešenja kamkordera, osmeh se možda neće prepoznati. 6 [Smile Sensitivity] (str. 70) Prepoznavanje lica: Kamkorder prepoznaje lica i podešava izoštrenost, boju i ekspoziciju. (Portrait), Х (Baby) Prepoznavanje scene: Kamkorder automatski bira najefikasnije podešenje zavisno od scene. (Backlight), (Landscape), (Night Scene), (Spotlight), (Low light), (Macro) Prepoznavanje potresanja kamkordera: Kamkorder prepoznaje da nema potresanja i primenjuje optimalno korigovanje. Ч (Hodanje), Ц (Stativ) 36

Prepoznavanje zvuka: Kamkorder prepoznaje i eliminiše šum vetra kako bi se jasno snimio glas osobe ili okolni zvukovi. , (Auto Wind NR) 6 Za isključenje funkcije Intelligent Auto odaberite [Off]. Za snimanje svetlijih slika od onih koje su dobijene upotrebom funkcije Intelligent Auto Odaberite [Camera/Mic] Lux]. Manual Settings] [Low ס]‏ Napomene 6 Zavisno od us lova snimanja, kamkorder možda neće prepoznati očekivanu scenu ili objekat. Smanjenje e fekta potresanja kamkordera (SteadyShot) Kamkorder ima izbalansiranu funkciju SteadyShot koja omogućuje smanjenje e fek ta potresanja kamkordera pri snimanju sa zumiranjem i pri snimanju širokougaonih kadrova. (Standardna postavka je [Active].) 1 Odaberite [Camera/ Mic] ע]‏ Camera Settings] [ SteadyShot]. 2 Odaberite željenu opciju. Active: Osim primene balansirane funkcije SteadyShot kamkorder takođe kompenzuje za pomeranje u uspravnom i hor izon ta lnom smeru. Standard: Kamkorder smanjuje e feka t potresanja primenom balansirane funkcije SteadyShot pri širokougaonom snimanju. Off: Ovaj kamkorder ne koristi balansiranu funkciju SteadyShot. Napomene 6 Ugao gledanja će se promeniti nakon promene podešenja funkcije [ SteadyShot]. 6 Sliku možete uvećati do 10 puta pomoću optičkog zumiranja u sledećim slučajevima: – Kad [ SteadyShot] nije podešen na [Active]. – Dok svetli (fotografija) Snimanje na tamnim mestima (NightShot) Možete snimati slike u potpunom mraku. Pritisnite NIGHTSHOT. 37