Views
4 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Svakim pritiskom na tas

Svakim pritiskom na tas ter LIGHT menja se indikator na sledeći način. Isključeno (bez indikatora) automatsko (Н) uključeno (О) ... Infracrveni senzor 6 Pojavi se . 6 Za isključivanje funkcije NightShot, ponovo pritisnite NIGHTSHOT. Napomene 6 Držite kamkorder na udaljenosti otprilike 0,3 m – 1,5 m od motiva. 6 Video svetlo je jak izvor svetla. Nemojte ga koristiti direk tno ispred očiju izbliza. 6 Pri upo trebi video svetla se brzo prazni baterija. 6 Pri snimanju fotografija se video svetlo isključi i funkcioniše kao blic. 6 [Light Bright] (str. 70) Napomene 6 Primena funkcije NightShot na svetlim mestima će uzrokovati probleme u radu kamkordera. 6 Nemojte prekrivati infracrveni senzor. Pri upotrebi funkcije NightShot potrebn i su infracrveni zrac i. 6 Pri snimanju video zapisa uz upo trebu funkcije NightShot, uklonite ekran objektiva (isporučen), step-down prsten (isporučen) i objek tiv za konverziju (opcija). 6 [Focus] (str. 69) 6 [Low Lux] (str. 69) Snimanje video zapisa na tamnim mestima (video svetlo) Pritisnite LIGHT. Blic/ Video svetlo 38

Snimanje uz odabran kvalitet slike Odabir kvaliteta slike za video zapise (mod snimanja) Možete promeniti mod snimanja za odabir kvaliteta video zapisa kod snimanja high definition (HD) video zapisa. Vreme snimanja (str. 77) ili vrsta medija na koji će se snimc i moći kopirati može se promeniti, zavisno od odabranog moda snimanja. (Standardna postavka je [Standard ].) Napomene 6 [50p Quality ] se može podesiti samo kad je opcija [ Frame Rate] podešena na [50p]. 1 Odaberite [Image Quality/Size] [ REC Mode]. 2 Odaberite željeni mod snimanja. Mod snimanja i mediji na koje se snimc i mogu kopirati Mod snimanja Vrste medija FH/ PS* 1 FX HQ/LP Na ovom kamkorderu Ugrađena memorija* 2 Memorijska kartica Na spo ljašnjim uređajima Spo ljašnji mediji (USB mediji za memorisanje) Blu-ray diskovi AVCHD diskovi — — * 1 [50p Quality ] se može podesiti samo kad je opcija [ Frame Rate] podešena na [50p]. * 2 HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE O kvalitetu slike 6 Ako video zapis snimljen u odabranom modu nije moguće kopirati na taj medij, na srednjoj se ikoni pojavi indikator ¢. Kvalitet slike i brzina bita za svaki mod snimanja mogu se podesiti na sledeći način. ("M", kao u "24M", označava "Mbps".) Za video zapise sa high definition (HD) kvalitetom slike 6 [50p Quality ]: kvalitet 1920 1080/50p, AVC HD 28M (PS) 6 [Highest Quality ]: kvalitet 1920 1080/50i ili 1920 1080/25p, AVC HD 24M (FX) 6 [High Quality ]: kvalitet 1920 1080/50i ili 1920 1080/25p, AVC HD 17M (FH) 6 [Standard ]: kvalitet 1440 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)* 1 6 [Long Time ]: kvalitet 1440 1080/50i, AVC HD 5M (LP) 39