Views
5 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Napomene 6 Pri upo trebi

Napomene 6 Pri upo trebi projektora pazite na sledeće postupke ili situacije. – Nemojte sliku projek tovati prema očima. – Ne dirajte objektiv projektora. – LCD ekran i objektiv projektora se zagreju pri upo trebi. – Upo treba projektora skraćuje trajanje baterije. 6 Pri upo trebi projektora nisu mogući sledeći postupci. – Rukovanje geogra fskom kar tom (HDR-PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) – Highlight reprodukcija na spo ljnom uređaju poput TV-a – Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD ekran – Još neke funkcije 52

Editovanje Editovanje na kamkorderu Napomene 6 Na kamkorderu su mogući neki osnovni postupci editovanja. Za napredno editovanje instalirajte "Expanded Feature" za ugrađeni softver "PlayMemories Home". 6 Snimc i koj i su obrisan i ne mogu se vratiti. Unapred memor išite kopije važnih video zapisa i fotografija. 6 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vreme brisanja ili deljenja snimaka. Tako se medij za snimanje može oštetiti. 6 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete ili delite snimke sa nje. 6 Ako izbrišete ili podelite video zapise/fotografije koji su uključeni u memor isane scenarije (str. 47), izbrisaće se i scenariji. Za istovremeno brisanje svih video zapisa/ fotografija za odabrani datum 1 U koraku 2 odaberite [All In Event]. 2 Tipkama ث/ت odaberite datum koji želite izbrisati i zatim odaberite . Brisanje video zapisa i fotografija 1 Odaberite [Edit/Copy] [Delete]. 2 Odaberite [Multiple Images] i zatim odaberite vrstu snimka koj i želite izbrisati. Za brisanje dela video zapisa Možete podeliti video zapis i izbrisati ga. 6 Ukidanje zaštite: [Protect] (str. 71) 6 [Format] (str. 71) Deljenje video zapisa 3 Dodajte kvačice video zapisima ili fotografijama koje ćete izbrisati i odaberite . 1 Odaberite ם [Divide] na ekranu za reprodukciju. 53