Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

2 Pomoću ة/ج

2 Pomoću ة/ج odaberite mesto gde želite podeliti video zapis na scene i zatim odaberite . A A: Povratak na početak odabranog video zapisa B: Preciznije podešava mesto deljenja Napomene 6 Može se pojaviti malo odstupanje između mesta koje ste odabrali i stvarnog mesta sečenja jer će kamkorder odabrati mesto sečenja u intervalu od pola sekunde. 6 Na kamkorderu su mogući neki osnovni postupci editovanja. Za napredno editovanje koristite ugrađeni softver "PlayMemories Home". Snimanje fotografije iz video zapisa HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/ PJ720E/PJ760E/PJ760VE: Iz video zapisa snimljenih kamkorderom možete snimiti pojedinačne fotografije. HDR-CX740VE/PJ740VE: Iz video zapisa snimljenih na interni medij za snimanje možete izdvojiti fotografije. 1 Odaberite ם [Photo Capture] u meniju reprodukcije video zapisa. B 2 Tipkama ة/ج odaberite deo koji želite snimiti kao fotografiju i zatim odaberite . A A: Povratak na početak odabranog video zapisa B: Preciznije podešava mesto snimanja. Ako je video zapis snimljen uz jednu od sledećih kvaliteta slike, veličina slike biće podešena na sledeći način. 6 High definition (HD) kvalitet slike: 2,1 M (16:9) 6 Široka slika (16:9) standard definition kvaliteta (STD): 0,2 M (16:9) 6 Slika formata 4:3 standard definition (STD) kvaliteta: 0,3 M (4:3) O datumu i vremenu snimanja fotografija iz video zapisa 6 Datum i vreme snimanja fotografija is ti su datumu i vremenu snimanja video zapisa. 6 Ako video zapis iz kojeg snimate nema datum, datum i vreme snimanja odgovaraće trenutku kada ste fotografiju snimili iz video zapisa. B 54

Memorisanje video zapisa i fotografija na računar Korisne funkcije dostupne pri spajanju kamkordera na računar Za Windows Ugrađeni softver "PlayMemories Home" (Lite Version) omogućuje vam importovanje snimaka sa kamkordera na računar i njihovu jednostavnu reprodukciju na računaru. Importovanje snimaka Reprodukcija 6 Ako je ugrađeni USB kabl kamkordera prekratak za povezivanje sa računarom, koristite spojni USB kabl. Korišćenje nadogradnje "Expanded Feature" za softver "PlayMemories Home" Na računaru koj i je spojen na Internet možete preuzeti nadogradnju "Expanded Feature" koja vam omogućuje korišćenje raznih dodatnih funkcija. Prenos podataka Editovanje Mrežne usluge Memorisanje na disk Spajanje slikovnih datoteka DVD/Blu-ray Za Mac Mac računar i ne podržavaju ugrađeni softver "PlayMemories Home". Za importovanje snimaka sa kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući softver za Mac računare. Za detalje posetite sledeću Internet stranicu. http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 55