Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Memor isanje snimaka

Memor isanje snimaka pomoću spoljnog uređaja Uputstvo za presnimavanje High definition (HD) video zapise možete memorisati na spoljni uređaj. Odaberite način u skladu sa uređajem. Spoljni uređaji Spojni kabl Stranica DVDirect Express DVD snimač Za memorisanje high definition (HD) snimaka na DVD disk. Ugrađeni USB kabl DVDirect Express snimača 62 DVD snimač koji nije DVDirect Express Za memorisanje high definition (HD) ili standard definition (STD) snimaka na DVD disk. Ugrađeni USB kabl 63 Rekorder sa hard diskom itd. Za memorisanje standard definition (STD) snimaka na DVD disk. A/V spojni kabl (isporučen) 63 Spoljni uređaj Za memorisanje high definition (HD) snimaka. USB adapterski kabl VMC-UAM1 (opcija) 65 Video zapisi snimljeni u standard definition (STD) kvalitetu slike Koristite A/V kabl za spajanje kamkordera na spo ljni uređaj na kojem su memor isani snimc i. Napomene 6 Obrišite demo video zapis tokom kopiranja ili izrade diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda neće ispravno raditi. Međutim, ne možete vratiti demo video zapis nakon što ga izbrišete (HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE). 6 Video zapisi snimljeni sa postavkom [ REC Mode] (str. 70) podešenom na [50p Quality ] ili [Highest Quality ] mogu se memorisati na spo ljne medije. 6 Presnimavanje na računar: ugrađeni softver "PlayMemories Home" (str. 59) 60

Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvalitetu Uređaji za reprodukciju AVCHD formata, kao što je Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation ® 3. DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike Standardni DVD uređaji za reprodukciju. Napomene 6 AVCHD disk može se reprodukovati samo na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom. 6 Disk sa sadržajima high definition (HD) kvaliteta ne sme se koristiti u DVD uređajima/rekorderima. Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih. 6 Uvek ažurirajte svoj PlayStation ® 3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation ® 3. PlayStation ® 3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama. 61