Views
4 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Kreiranje diska pomoću

Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera Napomene 6 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 18). 6 Pogledajte uputs tvo za upo trebu isporučeno sa spojenim uređajem. 6 Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama. Izrada diska snimačem DVDirect Express Spojite kamkorder na DVD snimač "DVDirect Express" (opcija) koristeći USB kabl isporučen uz DVDirect Express. 1 Spojite DVDirect Express na (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabla iz DVDirect Expressa. Postupak [DISC BURN OPTION] Možete takođe snimiti disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike. 1 Odaberite [DISC BURN OPTION] u koraku 3 gore. 2 Odaberite medij za snimanje koji sadrži video zapise koje želite presnimiti (HDR- CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE). 3 Odaberite kvalitet slike za disk koji ćete snimiti. 4 Dodajte kvačice slici koju želite kopirati i zatim odaberite . Preostali kapacitet diska 6 Nakon završetka postupka odaberite ‏.ب 2 Umetnite nesnimljeni disk u DVDirect Express i zatvorite fioku. 3 Pritisnite u (DISC BURN) na DVDirect Express snimaču. Video zapisi koji još nisu smeš teni ni na kakav disk mogu se sada memorisati na disk. 6 Nakon završetka postupka odaberite ‏.ب Reprodukcija diska u DVDirect Express snimaču 1 Za reprodukciju video zapisa sa DVDirect Express snimača na ekranu TV-a, spojite DVDirect Express na (USB) priključnicu kamkordera i spojite kamkorder na TV (str. 48). 2 Umetnite snimljeni disk u DVDirect Express. 3 Pritisnite tipku za reprodukciju na DVDirect Express snimaču. 6 Nakon završetka postupka odaberite ‏.ب 62

Napomene 2 Odaberite [USB Connect] na 6 Video zapisi sa HD i STD kvalitetom slike ekranu kamkordera. memor isaće se na odvojene diskove. 6 Ako ukupna veličina video zapisa koje želite sni- 6 Ako se meni [USB select] ne prikaže, miti pomoću funkcije DISC BURN premašuje odaberite [Setup] kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad Connect]. Connection] [USB פ]‏ se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na disku može biti odsečen. 3 Snimite video zapise pomoću 6 Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto spojenog uređaja. od sledećeg. 6 Nakon završetka postupka odaberite – Isključivati kamkorder – Odspajati USB kabl ili mrežni adapter – Izlagati kamkorder ili DVDirect Express mehaničkim udarcima ili vibracijama Kreiranje diska sa standard – Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera definition (STD) kvalitetom slike 6 Vreme kopiranja video zapisa na disk je ogran i- čeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno od pomoću rekordera i sl. moda snimanja i broja scena, možda će trebati Spojite kamkorder na snimač, Sony DVD više vremena. snimač i sl., osim snimača DVDirect Express, pomoću A/V spojnog kabla. Snimc i koj i Kreiranje diska s high definition se reprodukuju na kamkorderu možete (HD) kvalitetom slike pomoću DVD kopirati na disk ili video kasetu. snimača 1 Umetnite medij za snimanje u Pomoću ugrađenog USB kabla spojite uređaj za snimanje (rekorder i sl.). kamkorder na Sonyjev DVD snimač različit 6 Ako uređaj za snimanje ima preklopku od snimača DVDirect Express (opcija), a za odabir izvora, podesite je u položaj za koji podržava video zapise s HD kvalitetom prijem signala. slike. 2 Spojite kamkorder na uređaj za 1 Spojite DVD snimač na kamkorder snimanje pomoću A/V spojnog pomoću ugrađenog USB kabla. kabla. ‏.ب 63