Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Finlandais

Akun lataaminen 1 14 FI

Akun lataaminen 1 14 FI Sulje LCD-näyttö asetettuasi etsimen paikalleen (HDR-CX730E/ CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) ja liitä akku. 2 Kytke verkkovirtalaite () ja verkkovirtajohto () videokameraan ja pistorasiaan. CHG (lataus) -merkkivalo syttyy. CHG (lataus) -merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen. Irrota verkkovirtalaite videokameran DC IN -liitännästä. Akku CHG (lataus) -merkkivalo DC-liitin Huomautuksia Älä kiinnitä videokameraan mitään muuta ”InfoLITHIUM”-akkua kuin V-sarjaa. Kohdista DC-liittimen -merkki DC IN -liitännän merkin mukaan Pistorasiaan DC IN-liitäntä

Akun lataaminen tietokoneella Käynnistä videokamera ja liitä se käynnissä olevaan tietokoneeseen käyttämällä Built-in USB Cable. Built-in USB Cable Pistorasiaan Aloittaminen Akun lataaminen pistorasiasta käyttämällä Built-in USB Cable Voit ladata akun kytkemällä Built-in USB Cable pistorasiaan käyttämällä AC-UD10 USB -laturia/verkkovirtalaitetta (myydään erikseen). Et voi käyttää kannettavaa Sony CP-AH2R-, CP-AL- tai AC-UP100-laturia (myydään erikseen) videokameran lataamiseen. Latausaika Aivan tyhjän akun likimääräinen täyteenlatausaika minuutteina. Latausaika Akku Built-in USB Cable* (kun Verkkovirtalaite käytetään tietokonetta) NP-FV50 (vakiovaruste) 155 280 NP-FV70 195 545 NP-FV100 390 1 000 Edellä olevan taulukon latausajat on mitattu ladattaessa videokameraa lämpötilassa 25 °C. On suositeltavaa, että akkua ladataan lämpötilassa 10 °C - 30 °C. * Latausajat on mitattu käyttämättä USB-yhteyskaapelia. 15 FI

  • Page 1 and 2:

    4-418-120-51(1) Digital HD Video Ca

  • Page 3 and 4:

    Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minat

  • Page 5 and 6:

    Modellnamnet visas i den här handb

  • Page 7 and 8:

    Spela in bilder med vald bildkvalit

  • Page 9 and 10:

    Delar och reglage Siffrorna inom (

  • Page 11 and 12:

    HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

  • Page 13 and 14:

    Komma igång Medföljande tillbehö

  • Page 15 and 16:

    Ladda upp batteriet med hjälp av e

  • Page 17 and 18:

    Ladda batteriet utomlands Du kan la

  • Page 19 and 20:

    Stänga av kameran Stäng LCD-skär

  • Page 21 and 22:

    Förbereda inspelningsmediet Inspel

  • Page 23 and 24:

    Inspelning/uppspelning Inspelning I

  • Page 25 and 26:

    Fokusspårning (33) Zoom, återst

  • Page 27 and 28:

    Noteringar Se till att du håller

  • Page 29 and 30:

    Gå tillbaka till Event Viewskärme

  • Page 31 and 32:

    Använda knappar under uppspelning

  • Page 33 and 34:

    Avancerade funktioner Tydliga inspe

  • Page 35 and 36:

    Ljuddetektering: Videokameran detek

  • Page 37 and 38:

    Spela in bilder med vald bildkvalit

  • Page 39 and 40:

    Ta bilder i slutarhastighetspriorit

  • Page 41 and 42:

    GPS-trianguleringsstatus Söker eft

  • Page 43 and 44:

    Tips för bättre mottagning Anv

  • Page 45 and 46:

    1 2 Välj [Replay] på skärmen eft

  • Page 47 and 48:

    När du ansluter videokameran med d

  • Page 49 and 50:

    3 4 Ställ in skärpan för den pro

  • Page 51 and 52:

    2 Välj punkten där du vill dela f

  • Page 53 and 54:

    Förbereda en dator (Windows) Steg

  • Page 55 and 56:

    Den här videokameran spelar in HD-

  • Page 57 and 58:

    Spara bilder med en extern enhet Ko

  • Page 59 and 60:

    Skapa en skiva med DVD-brännaren e

  • Page 61 and 62:

    2 Anslut videokameran till inspelni

  • Page 63 and 64:

    Så här raderar du bilder på den

  • Page 65 and 66:

    Snabbt hitta ett menyalternativ Men

  • Page 67 and 68:

    Face Face Detection................

  • Page 69 and 70:

    Language Setting.......... Ställer

  • Page 71 and 72:

    Självdiagnostik/ varningsindikator

  • Page 73 and 74:

    Inspelningstid för filmer/antal st

  • Page 75 and 76:

    Videokameran använder formatet VBR

  • Page 77 and 78:

    Använd eller förvara inte videoka

  • Page 79 and 80:

    skruva åt skruven. Du tar bort ett

  • Page 81 and 82:

    Laddning av det förinstallerade la

  • Page 83 and 84:

    Projektionsavstånd: 0,5 m eller me

  • Page 85 and 86:

    LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV

  • Page 87 and 88:

    FÖRBUD MOT EXPORT DU BEKRÄFTAR AT

  • Page 89 and 90:

    Intelligent Auto (detektering av an

  • Page 91 and 92:

    Smile Shutter......................

  • Page 93 and 94:

    epræsentant for EMC og produktsikk

  • Page 95 and 96:

    Modelnavnet fremgår af denne vejle

  • Page 97 and 98:

    Optagelse af billeder i den valgte

  • Page 99 and 100:

    Dele og knapper Tallene i ( ) er re

  • Page 101 and 102:

    HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

  • Page 103 and 104:

    Kom godt i gang Medfølgende tilbeh

  • Page 105 and 106:

    Opladning af batteriet ved hjælp a

  • Page 107 and 108:

    Sådan oplades batteriet i udlandet

  • Page 109 and 110:

    Sådan slukkes for strømmen Luk LC

  • Page 111 and 112:

    Klargøring af optagemediet De opta

  • Page 113 and 114:

    Optagelse/afspilning Optagelse I st

  • Page 115 and 116:

    Sporingsfokus (33) Zoom, resterend

  • Page 117 and 118:

    Bemærkninger Sørg for at holde f

  • Page 119 and 120:

    Begivenhedsnavn Optaget tid/antal b

  • Page 121 and 122:

    Betjening af knapper under afspilni

  • Page 123 and 124:

    Avancerede betjeninger Tydelige opt

  • Page 125 and 126:

    Lydregistrering: Videokameraet regi

  • Page 127 and 128:

    Optagelse af billeder i den valgte

  • Page 129 and 130:

    Optagelse af billeder med lukkerhas

  • Page 131 and 132:

    GPS-triangulering Søgning efter sa

  • Page 133 and 134:

    Hvis data om din aktuelle placering

  • Page 135 and 136:

    Bemærkninger Scener i forbindelse

  • Page 137 and 138:

    Bemærkninger Se også i tv’ets

  • Page 139 and 140:

    Sådan bruger du den indbyggede pro

  • Page 141 and 142:

    Redigering Redigering på videokame

  • Page 143 and 144:

    Lagring af film og billeder med en

  • Page 145 and 146: 3 4 Om Windows 7, vælg [PlayMemori
  • Page 147 and 148: Aktivering af "PlayMemories Home"-s
  • Page 149 and 150: De enheder, som den oprettede disk
  • Page 151 and 152: Bemærkninger Film i HD-billedkval
  • Page 153 and 154: Lagring af billeder på en ekstern
  • Page 155 and 156: Hvis videokameraet ikke genkender d
  • Page 157 and 158: Sådan finder du hurtigt et menuele
  • Page 159 and 160: Face Face Detection................
  • Page 161 and 162: Battery Info......................
  • Page 163 and 164: Dit videokamera gemmer det billede,
  • Page 165 and 166: Optagetid for film/ antal optagelig
  • Page 167 and 168: Videokameret bruger formatet VBR (V
  • Page 169 and 170: Du må ikke bruge eller opbevare vi
  • Page 171 and 172: Tilbehørsskoen har en sikkerhedsen
  • Page 173 and 174: Opbevar objektivet i godt ventilere
  • Page 175 and 176: Generelt Strømkrav: 6,8 V/7,2 V DC
  • Page 177 and 178: SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-
  • Page 179 and 180: GÆLDENDE LOV, FORORDNINGER, REGLER
  • Page 181 and 182: Intelligent Auto (ansigtsregistreri
  • Page 183 and 184: S Scenario Save....................
  • Page 185 and 186: Deutschland GmbH, Hedelfinger Stras
  • Page 187 and 188: Tässä oppaassa näytetään malli
  • Page 189 and 190: Kuvien tallentaminen valitulla kuva
  • Page 191 and 192: Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol
  • Page 193 and 194: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
  • Page 195: Aloittaminen Vakiovarusteet Vakiova
  • Page 199 and 200: Akun lataaminen ulkomailla Voit lad
  • Page 201 and 202: Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy
  • Page 203 and 204: Tallennusvälineen valmistelu Käyt
  • Page 205 and 206: Tallennus/toisto Kuvaaminen Oletusa
  • Page 207 and 208: Seurantatarkennus (33) Zoomaus, ak
  • Page 209 and 210: Huomautuksia Pidä sormi zoomausvi
  • Page 211 and 212: Tapahtuman nimi Tallennusaika/kuvam
  • Page 213 and 214: Painikkeiden käyttäminen toiston
  • Page 215 and 216: Edistyneet toiminnot Henkilöiden k
  • Page 217 and 218: Äänen tunnistus: Videokamera tunn
  • Page 219 and 220: Tallennustila ja tallennusväline,
  • Page 221 and 222: MANUAL-painike 1 2 Vaihda manuaalis
  • Page 223 and 224: Nykyisen sijainnin kartan hakeminen
  • Page 225 and 226: Videoiden näytevalikoimasta nautti
  • Page 227 and 228: 1 2 Valitse [Save and Share] näyt
  • Page 229 and 230: Videokameran kytkeminen televisioon
  • Page 231 and 232: Huomautuksia Varo seuraavia toimin
  • Page 233 and 234: 2 Valitse kohta, josta video jaetaa
  • Page 235 and 236: Tietokoneen valmistelu (Windows) Va
  • Page 237 and 238: Älä aseta AVCHD-levyjä, jotka on
  • Page 239 and 240: Kuvien tallentaminen ulkoisella lai
  • Page 241 and 242: Levyn luominen DVD-tallentimella
  • Page 243 and 244: 2 Kytke videokamera tallennuslaitte
  • Page 245 and 246: Ulkoisella tallennusvälineellä ol
  • Page 247 and 248:

    Valikkokohteen löytäminen nopeast

  • Page 249 and 250:

    Face Face Detection................

  • Page 251 and 252:

    Battery Info......................

  • Page 253 and 254:

    Videokamera tallentaa juuri otettua

  • Page 255 and 256:

    Videoiden enimmäistallennusaika/ta

  • Page 257 and 258:

    Jos haluat tallentaa taulukon mukai

  • Page 259 and 260:

    Hyvin kuumassa, kylmässä tai kost

  • Page 261 and 262:

    Ulkoista salamaa (myydään eriksee

  • Page 263 and 264:

    Akun varaus purkautuu kokonaan noin

  • Page 265 and 266:

    Tarkkuus (lähtö): nHD (640 360)

  • Page 267 and 268:

    VIDEOKAMERA- TUOTTEIDEN KART- TATIE

  • Page 269 and 270:

    KOKONAAN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ET

  • Page 271 and 272:

    Destination (69) Intelligent Auto (

  • Page 273 and 274:

    S Scenario Save....................

  • Page 275 and 276:

    autorizat pentru EMC și siguranţa

  • Page 277 and 278:

    În acest manual, memoria internă

  • Page 279 and 280:

    Înregistrarea imaginilor cu calita

  • Page 281 and 282:

    Componente şi butoane Numerele din

  • Page 283 and 284:

    HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

  • Page 285 and 286:

    Buton VISUAL INDEX (29) Afişează

  • Page 287 and 288:

    Încărcarea acumulatorului 1 Înch

  • Page 289 and 290:

    Pentru a scoate acumulatorul Închi

  • Page 291 and 292:

    Pornirea camerei şi setarea datei

  • Page 293 and 294:

    Pentru a ajusta unghiul panoului LC

  • Page 295 and 296:

    Pentru a scoate cartela de memorie

  • Page 297 and 298:

    2 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a

  • Page 299 and 300:

    Durata maximă continuă de înregi

  • Page 301 and 302:

    Redare Puteţi căuta imaginile în

  • Page 303 and 304:

    3 Selectaţi imaginea dorită. Cân

  • Page 305 and 306:

    (foto) Şterge Context Înapoi Îna

  • Page 307 and 308:

    Când doriţi să înregistraţi su

  • Page 309 and 310:

    Dezactivat (niciun indicator) Auto

  • Page 311 and 312:

    [Durată lungă ]: calitate 1440 1

  • Page 313 and 314:

    Pentru a atribui elementul de meniu

  • Page 315 and 316:

    Pentru a închide ecranul cu locaţ

  • Page 317 and 318:

    Bucuraţi-vă de un compendiu al fi

  • Page 319 and 320:

    Convertirea formatului de date la o

  • Page 321 and 322:

    Note Dacă încercaţi să redaţi

  • Page 323 and 324:

    3 4 Acest ecran apare prima oară

  • Page 325 and 326:

    2 Selectaţi punctul unde doriţi s

  • Page 327 and 328:

    Pregătirea unui computer (Windows)

  • Page 329 and 330:

    Note Nu formataţi memoria internă

  • Page 331 and 332:

    Salvarea imaginilor cu un dispoziti

  • Page 333 and 334:

    Crearea unui disc cu ajutorul unui

  • Page 335 and 336:

    2 Conectaţi camera video la dispoz

  • Page 337 and 338:

    Pentru redarea imaginilor de pe un

  • Page 339 and 340:

    Particularizarea camerei video Util

  • Page 341 and 342:

    Liste de meniuri Mod fotografiere F

  • Page 343 and 344:

    Funcţie Redare Vizualiz. eveniment

  • Page 345 and 346:

    Altele/Index Depanare Dacă întâm

  • Page 347 and 348:

    Acumulatorul este aproape descărca

  • Page 349 and 350:

    (unitate: minut) Acumulator Calitat

  • Page 351 and 352:

    înregistrat este afişat pe ecranu

  • Page 353 and 354:

    Observaţii despre încărcarea cu

  • Page 355 and 356:

    Pentru a curăţa lentilele proiect

  • Page 357 and 358:

    Specificaţii Sistem Format semnal:

  • Page 359 and 360:

    Capacitate Tipică: 7,0 Wh (1 030 m

  • Page 361 and 362:

    Nu puteţi utiliza SOFTWARE-ul cu a

  • Page 363 and 364:

    Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

  • Page 365 and 366:

    Jos Indicator Semnificaţie [Nivel

  • Page 367:

    R Red. auto zgom. vânt............