Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Ukrainien

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Ukrainien

Від’єднання

Від’єднання акумуляторного блока Закрийте РК-екран. Посуньте важілець вивільнення BATT (акумулятор) () і вийміть акумуляторний блок (). Використання електричної розетки як джерела живлення Виконайте такі ж з’єднання, як для заряджання акумуляторного блока. Акумуляторний блок не розряджатиметься, навіть якщо його приєднано. Примітки щодо акумуляторного блока Щоб вийняти акумуляторний блок або від’єднати адаптер змінного струму, вимкніть відеокамеру та переконайтеся, що індикатори (Відео)/ (Фото) (стор. 25) та індикатор доступу (стор. 23) згасли. Під час заряджання індикатор CHG (заряджання) блимає за наведених нижче умов: Акумуляторний блок приєднано неправильно. Акумуляторний блок пошкоджено. Температура акумуляторного блока надто низька. Вийміть акумуляторний блок з відеокамери та помістіть його у тепле місце. Температура акумуляторного блока надто висока. Вийміть акумуляторний блок з відеокамери та помістіть його у прохолодне місце. За підключення лампи для відеопідсвітки (продається окремо) радимо використовувати акумуляторний блок NP-FV70 або NP-FV100 . Використання з відеокамерою акумуляторного блока NP-FV30 «InfoLITHIUM» неможливе. За промовчанням живлення вимикається автоматично, якщо відеокамера не працює впродовж 2 хвилин, щоб заощадити заряд акумуляторного блока ([Eco Mode] стор. 76). Примітки щодо адаптера змінного струму Використовуючи адаптер змінного струму, скористайтеся найближчою електричною розеткою. Негайно від’єднайте адаптер змінного струму від електричної розетки, якщо під час використання відеокамери сталася будь-яка несправність. Не розміщуйте адаптер змінного струму у вузьких місцях, наприклад між стіною та меблями. Не замикайте контакти штепселя постійного струму адаптера змінного струму або контакти акумуляторного блока металевими предметами. Це може призвести до несправності. Від’єднайте адаптер змінного струму від відеокамери, тримаючи як відеокамеру, так і штепсель постійного струму. 18 UA

Тривалість записування, тривалість відтворення (стор. 80) Індикатор рівня заряду акумулятора (стор. 26) Заряджання акумуляторного блока за кордоном (стор. 19) Заряджання акумуляторного блока за кордоном Акумуляторний блок можна заряджати у будь-якій країні/регіоні за допомогою адаптера змінного струму, який додається до відеокамери, у діапазоні напруги змінного струму від 100 В до 240 В із частотою 50 Hz/60 Hz. Не користуйтеся електронним трансформатором напруги. Початок роботи 19 UA