Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Roumain

GPS-satelliittikuvakkeiden/ paikannusmittarin tarkistaminen GPS-satelliittikuvakkeiden ja paikannusmittarin väri muuttuu tilan paikannuksen mukaan. GPSsatelliittikuvakkeet/ Tila paikannusmittari / (musta) Ei signaalia, mutta tietoja kiertoradalta on saatavilla. / (harmaa) Osa satelliitin kiertoratatiedoista on saatu. / (ruskea) Noin puolet satelliitin kiertoratatiedoista on saatu. / (okra) Suurin osa satelliitin kiertoratatiedoista on saatu. / (vihreä) Paikannus on valmis ja satelliitti on käytössä. Jos sijaintitietoja ei saada Näkyviin tulee näyttö, jossa voit paikantaa sijainnin uudelleen. Seuraa siinä tapauksessa LCD-näyttöön tulevia ohjeita. Vinkkejä parempaan vastaanottoon Käytä GPS-toimintoa ulkona avoimilla alueilla. Tietoja paikoista tai tilanteista, joissa radiosignaalia ei voi vastaanottaa, on kohdassa ”Handycam”-käyttöohjeet. Käännä LCD-paneelia siten, että GPS-antenni (s. 10) osoittaa taivasta kohti. Älä peitä GPSantennia kädelläsi. 42 FI Valitse valikosta [Your Location], jotta paikannuksen prioriteettitila otetaan käyttöön (s. 41). Käytä GPS-aputietoja. Jos tuot GPS-aputietoja tietokoneelta videokameralle käyttämällä sisäistä ”PlayMemories Home” -ohjelmistoa, aika, joka videokameralta kuluu paikkatietojen hakemiseen, voi lyhentyä. Kytke videokamera Internet-yhteydessä olevaan tietokoneeseen. GPS-aputiedot päivitetään automaattisesti. Huomautuksia Seuraavissa tilanteissa kartalla näytetty videokameran sijainti voi poiketa todellisesta sijainnista. Virhemarginaali voi olla jopa useita satoja metrejä. Kun videokamera vastaanottaa ympäröivistä rakennuksista heijastuvia GPS-signaaleja Kun GPS-signaali on liian heikko GPS-aputiedot eivät ehkä toimi seuraavissa tapauksissa: Kun GPS-aputietoja ei ole päivitetty 30 päivään Kun videokameran päivämäärää ja aikaa ei ole asetettu oikein Kun videokamera siirretään pitkän etäisyyden yli Jos käytössä on Mac, et voi tuoda GPS-aputietoja.

Videoiden näytevalikoimasta nauttiminen (Koostetoisto) Voit katsella teräväpiirtoisia (HD) videoita ja valokuvia näytevalikoimana lyhytelokuvan tapaan. 1 2 Äänitaso Konteksti 3 Paina (View Images) (s. 28). Näytä haluamasi tapahtuma tapahtumanäytön keskellä ja valitse [ Highlight]. Pysäytys Edellinen Tauko Seuraava Valitse haluamasi toiminto, kun koostetoisto on päättynyt. B: Voit tallentaa koostetoistokohtaukset vakiolaatuisina (STD) ja jakaa ne (voit esimerkiksi ladata ne verkkoon). C: Voit muuttaa koostetoiston asetuksia. Koostetoiston asetusten muuttaminen Voit muuttaa koostetoiston asetuksia valitsemalla [Highlight Setting] -asetuksen näytöltä, kun koostetoisto on päättynyt. Voit muuttaa asetusta myös valitsemalla [Highlight Setting] -asetuksen, kun videokamera toistaa koostetoistokohtauksia. [Playback Range] Voit asettaa toistoalueen (aloitus- ja lopetuspäivämäärä) koostetoistoa varten. [Theme] Voit valita koostetoistolle teeman. [Music] Voit valita musiikkia. [Audio mix] Alkuperäinen ääni toistetaan yhdessä musiikin kanssa. [Length] Voit asettaa koostetoiston osien pituuden. [Highlight Point] Voit asettaa videon kohdat tai valokuvat, joita käytetään koostetoistossa. Toista haluamasi video ja valitse . Voit myös toistaa haluamasi valokuvan ja valita . näkyy videossa tai valokuvassa, jota käytetään koostetoistossa. Voit poistaa kohdat valitsemalla [Clear All Points]. Edistyneet toiminnot A: Videokamera toistaa koostetoistokohtaukset uudelleen. Huomautuksia Koostetoistokohtaukset vaihtuvat joka kerta, kun valitset koostetoiston. [Playback Range] -asetus tyhjennetään, kun koostetoisto loppuu. 43 FI

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-51(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minat

 • Page 5 and 6:

  Modellnamnet visas i den här handb

 • Page 7 and 8:

  Spela in bilder med vald bildkvalit

 • Page 9 and 10:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 11 and 12:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 13 and 14:

  Komma igång Medföljande tillbehö

 • Page 15 and 16:

  Ladda upp batteriet med hjälp av e

 • Page 17 and 18:

  Ladda batteriet utomlands Du kan la

 • Page 19 and 20:

  Stänga av kameran Stäng LCD-skär

 • Page 21 and 22:

  Förbereda inspelningsmediet Inspel

 • Page 23 and 24:

  Inspelning/uppspelning Inspelning I

 • Page 25 and 26:

  Fokusspårning (33) Zoom, återst

 • Page 27 and 28:

  Noteringar Se till att du håller

 • Page 29 and 30:

  Gå tillbaka till Event Viewskärme

 • Page 31 and 32:

  Använda knappar under uppspelning

 • Page 33 and 34:

  Avancerade funktioner Tydliga inspe

 • Page 35 and 36:

  Ljuddetektering: Videokameran detek

 • Page 37 and 38:

  Spela in bilder med vald bildkvalit

 • Page 39 and 40:

  Ta bilder i slutarhastighetspriorit

 • Page 41 and 42:

  GPS-trianguleringsstatus Söker eft

 • Page 43 and 44:

  Tips för bättre mottagning Anv

 • Page 45 and 46:

  1 2 Välj [Replay] på skärmen eft

 • Page 47 and 48:

  När du ansluter videokameran med d

 • Page 49 and 50:

  3 4 Ställ in skärpan för den pro

 • Page 51 and 52:

  2 Välj punkten där du vill dela f

 • Page 53 and 54:

  Förbereda en dator (Windows) Steg

 • Page 55 and 56:

  Den här videokameran spelar in HD-

 • Page 57 and 58:

  Spara bilder med en extern enhet Ko

 • Page 59 and 60:

  Skapa en skiva med DVD-brännaren e

 • Page 61 and 62:

  2 Anslut videokameran till inspelni

 • Page 63 and 64:

  Så här raderar du bilder på den

 • Page 65 and 66:

  Snabbt hitta ett menyalternativ Men

 • Page 67 and 68:

  Face Face Detection................

 • Page 69 and 70:

  Language Setting.......... Ställer

 • Page 71 and 72:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 73 and 74:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 75 and 76:

  Videokameran använder formatet VBR

 • Page 77 and 78:

  Använd eller förvara inte videoka

 • Page 79 and 80:

  skruva åt skruven. Du tar bort ett

 • Page 81 and 82:

  Laddning av det förinstallerade la

 • Page 83 and 84:

  Projektionsavstånd: 0,5 m eller me

 • Page 85 and 86:

  LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV

 • Page 87 and 88:

  FÖRBUD MOT EXPORT DU BEKRÄFTAR AT

 • Page 89 and 90:

  Intelligent Auto (detektering av an

 • Page 91 and 92:

  Smile Shutter......................

 • Page 93 and 94:

  epræsentant for EMC og produktsikk

 • Page 95 and 96:

  Modelnavnet fremgår af denne vejle

 • Page 97 and 98:

  Optagelse af billeder i den valgte

 • Page 99 and 100:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 101 and 102:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 103 and 104:

  Kom godt i gang Medfølgende tilbeh

 • Page 105 and 106:

  Opladning af batteriet ved hjælp a

 • Page 107 and 108:

  Sådan oplades batteriet i udlandet

 • Page 109 and 110:

  Sådan slukkes for strømmen Luk LC

 • Page 111 and 112:

  Klargøring af optagemediet De opta

 • Page 113 and 114:

  Optagelse/afspilning Optagelse I st

 • Page 115 and 116:

  Sporingsfokus (33) Zoom, resterend

 • Page 117 and 118:

  Bemærkninger Sørg for at holde f

 • Page 119 and 120:

  Begivenhedsnavn Optaget tid/antal b

 • Page 121 and 122:

  Betjening af knapper under afspilni

 • Page 123 and 124:

  Avancerede betjeninger Tydelige opt

 • Page 125 and 126:

  Lydregistrering: Videokameraet regi

 • Page 127 and 128:

  Optagelse af billeder i den valgte

 • Page 129 and 130:

  Optagelse af billeder med lukkerhas

 • Page 131 and 132:

  GPS-triangulering Søgning efter sa

 • Page 133 and 134:

  Hvis data om din aktuelle placering

 • Page 135 and 136:

  Bemærkninger Scener i forbindelse

 • Page 137 and 138:

  Bemærkninger Se også i tv’ets

 • Page 139 and 140:

  Sådan bruger du den indbyggede pro

 • Page 141 and 142:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 143 and 144:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 145 and 146:

  3 4 Om Windows 7, vælg [PlayMemori

 • Page 147 and 148:

  Aktivering af "PlayMemories Home"-s

 • Page 149 and 150:

  De enheder, som den oprettede disk

 • Page 151 and 152:

  Bemærkninger Film i HD-billedkval

 • Page 153 and 154:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 155 and 156:

  Hvis videokameraet ikke genkender d

 • Page 157 and 158:

  Sådan finder du hurtigt et menuele

 • Page 159 and 160:

  Face Face Detection................

 • Page 161 and 162:

  Battery Info......................

 • Page 163 and 164:

  Dit videokamera gemmer det billede,

 • Page 165 and 166:

  Optagetid for film/ antal optagelig

 • Page 167 and 168:

  Videokameret bruger formatet VBR (V

 • Page 169 and 170:

  Du må ikke bruge eller opbevare vi

 • Page 171 and 172:

  Tilbehørsskoen har en sikkerhedsen

 • Page 173 and 174: Opbevar objektivet i godt ventilere
 • Page 175 and 176: Generelt Strømkrav: 6,8 V/7,2 V DC
 • Page 177 and 178: SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-
 • Page 179 and 180: GÆLDENDE LOV, FORORDNINGER, REGLER
 • Page 181 and 182: Intelligent Auto (ansigtsregistreri
 • Page 183 and 184: S Scenario Save....................
 • Page 185 and 186: Deutschland GmbH, Hedelfinger Stras
 • Page 187 and 188: Tässä oppaassa näytetään malli
 • Page 189 and 190: Kuvien tallentaminen valitulla kuva
 • Page 191 and 192: Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol
 • Page 193 and 194: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
 • Page 195 and 196: Aloittaminen Vakiovarusteet Vakiova
 • Page 197 and 198: Akun lataaminen tietokoneella Käyn
 • Page 199 and 200: Akun lataaminen ulkomailla Voit lad
 • Page 201 and 202: Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy
 • Page 203 and 204: Tallennusvälineen valmistelu Käyt
 • Page 205 and 206: Tallennus/toisto Kuvaaminen Oletusa
 • Page 207 and 208: Seurantatarkennus (33) Zoomaus, ak
 • Page 209 and 210: Huomautuksia Pidä sormi zoomausvi
 • Page 211 and 212: Tapahtuman nimi Tallennusaika/kuvam
 • Page 213 and 214: Painikkeiden käyttäminen toiston
 • Page 215 and 216: Edistyneet toiminnot Henkilöiden k
 • Page 217 and 218: Äänen tunnistus: Videokamera tunn
 • Page 219 and 220: Tallennustila ja tallennusväline,
 • Page 221 and 222: MANUAL-painike 1 2 Vaihda manuaalis
 • Page 223: Nykyisen sijainnin kartan hakeminen
 • Page 227 and 228: 1 2 Valitse [Save and Share] näyt
 • Page 229 and 230: Videokameran kytkeminen televisioon
 • Page 231 and 232: Huomautuksia Varo seuraavia toimin
 • Page 233 and 234: 2 Valitse kohta, josta video jaetaa
 • Page 235 and 236: Tietokoneen valmistelu (Windows) Va
 • Page 237 and 238: Älä aseta AVCHD-levyjä, jotka on
 • Page 239 and 240: Kuvien tallentaminen ulkoisella lai
 • Page 241 and 242: Levyn luominen DVD-tallentimella
 • Page 243 and 244: 2 Kytke videokamera tallennuslaitte
 • Page 245 and 246: Ulkoisella tallennusvälineellä ol
 • Page 247 and 248: Valikkokohteen löytäminen nopeast
 • Page 249 and 250: Face Face Detection................
 • Page 251 and 252: Battery Info......................
 • Page 253 and 254: Videokamera tallentaa juuri otettua
 • Page 255 and 256: Videoiden enimmäistallennusaika/ta
 • Page 257 and 258: Jos haluat tallentaa taulukon mukai
 • Page 259 and 260: Hyvin kuumassa, kylmässä tai kost
 • Page 261 and 262: Ulkoista salamaa (myydään eriksee
 • Page 263 and 264: Akun varaus purkautuu kokonaan noin
 • Page 265 and 266: Tarkkuus (lähtö): nHD (640 360)
 • Page 267 and 268: VIDEOKAMERA- TUOTTEIDEN KART- TATIE
 • Page 269 and 270: KOKONAAN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ET
 • Page 271 and 272: Destination (69) Intelligent Auto (
 • Page 273 and 274: S Scenario Save....................
 • Page 275 and 276:

  autorizat pentru EMC și siguranţa

 • Page 277 and 278:

  În acest manual, memoria internă

 • Page 279 and 280:

  Înregistrarea imaginilor cu calita

 • Page 281 and 282:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 283 and 284:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 285 and 286:

  Buton VISUAL INDEX (29) Afişează

 • Page 287 and 288:

  Încărcarea acumulatorului 1 Înch

 • Page 289 and 290:

  Pentru a scoate acumulatorul Închi

 • Page 291 and 292:

  Pornirea camerei şi setarea datei

 • Page 293 and 294:

  Pentru a ajusta unghiul panoului LC

 • Page 295 and 296:

  Pentru a scoate cartela de memorie

 • Page 297 and 298:

  2 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a

 • Page 299 and 300:

  Durata maximă continuă de înregi

 • Page 301 and 302:

  Redare Puteţi căuta imaginile în

 • Page 303 and 304:

  3 Selectaţi imaginea dorită. Cân

 • Page 305 and 306:

  (foto) Şterge Context Înapoi Îna

 • Page 307 and 308:

  Când doriţi să înregistraţi su

 • Page 309 and 310:

  Dezactivat (niciun indicator) Auto

 • Page 311 and 312:

  [Durată lungă ]: calitate 1440 1

 • Page 313 and 314:

  Pentru a atribui elementul de meniu

 • Page 315 and 316:

  Pentru a închide ecranul cu locaţ

 • Page 317 and 318:

  Bucuraţi-vă de un compendiu al fi

 • Page 319 and 320:

  Convertirea formatului de date la o

 • Page 321 and 322:

  Note Dacă încercaţi să redaţi

 • Page 323 and 324:

  3 4 Acest ecran apare prima oară

 • Page 325 and 326:

  2 Selectaţi punctul unde doriţi s

 • Page 327 and 328:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 329 and 330:

  Note Nu formataţi memoria internă

 • Page 331 and 332:

  Salvarea imaginilor cu un dispoziti

 • Page 333 and 334:

  Crearea unui disc cu ajutorul unui

 • Page 335 and 336:

  2 Conectaţi camera video la dispoz

 • Page 337 and 338:

  Pentru redarea imaginilor de pe un

 • Page 339 and 340:

  Particularizarea camerei video Util

 • Page 341 and 342:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 343 and 344:

  Funcţie Redare Vizualiz. eveniment

 • Page 345 and 346:

  Altele/Index Depanare Dacă întâm

 • Page 347 and 348:

  Acumulatorul este aproape descărca

 • Page 349 and 350:

  (unitate: minut) Acumulator Calitat

 • Page 351 and 352:

  înregistrat este afişat pe ecranu

 • Page 353 and 354:

  Observaţii despre încărcarea cu

 • Page 355 and 356:

  Pentru a curăţa lentilele proiect

 • Page 357 and 358:

  Specificaţii Sistem Format semnal:

 • Page 359 and 360:

  Capacitate Tipică: 7,0 Wh (1 030 m

 • Page 361 and 362:

  Nu puteţi utiliza SOFTWARE-ul cu a

 • Page 363 and 364:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 365 and 366:

  Jos Indicator Semnificaţie [Nivel

 • Page 367:

  R Red. auto zgom. vânt............