Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Roumain

Înregistrare/Redare

Înregistrare/Redare Înregistrare În setarea implicită, filmele şi fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi. Filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD). HDR-CX730E: Cartelă de memorie HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: Memorie internă Înregistrarea filmelor 1 Deschideţi ecranul LCD şi apăsaţi pe MODE pentru a porni ledul (Film). 2 Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou. Puteţi face fotografii în timpul înregistrării filmelor apăsând pe PHOTO (Captură dublă). Fotografiere 1 Deschideţi ecranul LCD şi apăsaţi pe MODE pentru a porni ledul (Foto). 24 RO

2 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet. Când focalizarea este corect ajustată, indicatorul de blocare AE/AF apare pe ecranul LCD. Pentru a afişa elemente pe ecranul LCD Elementele de pe ecranul LCD vor dispărea dacă nu acționați camera video câteva secunde după pornirea acesteia sau dacă schimbați între modurile de înregistrare a filmelor şi a fotografiilor. Atingeţi oriunde pe ecran cu excepţia butoanelor de pe ecranul LCD pentru a afişa informaţii despre simbolurile cu funcţii potrivite pentru înregistrare. Indicatori de ecran în timpul înregistrării Aici sunt descrise simboluri atât pentru modurile de înregistrare a filmelor, cât şi a fotografiilor. Consultaţi pagina din ( ) pentru detalii. Buton de zoom (W: Panoramic/T: Telefoto), buton START/STOP (în modul de înregistrare filme), buton PHOTO (în modul de înregistrare fotografii) Buton MENU (67) Stare detectată de Auto inteligent (35) Stare de înregistrare ([STBY]/[REC]) Blocare AE/AF (expunere automată/focalizare automată) (25) Stare de triangulaţie GPS* (42) 25 ROÎnregistrare/Redare

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-51(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minat

 • Page 5 and 6:

  Modellnamnet visas i den här handb

 • Page 7 and 8:

  Spela in bilder med vald bildkvalit

 • Page 9 and 10:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 11 and 12:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 13 and 14:

  Komma igång Medföljande tillbehö

 • Page 15 and 16:

  Ladda upp batteriet med hjälp av e

 • Page 17 and 18:

  Ladda batteriet utomlands Du kan la

 • Page 19 and 20:

  Stänga av kameran Stäng LCD-skär

 • Page 21 and 22:

  Förbereda inspelningsmediet Inspel

 • Page 23 and 24:

  Inspelning/uppspelning Inspelning I

 • Page 25 and 26:

  Fokusspårning (33) Zoom, återst

 • Page 27 and 28:

  Noteringar Se till att du håller

 • Page 29 and 30:

  Gå tillbaka till Event Viewskärme

 • Page 31 and 32:

  Använda knappar under uppspelning

 • Page 33 and 34:

  Avancerade funktioner Tydliga inspe

 • Page 35 and 36:

  Ljuddetektering: Videokameran detek

 • Page 37 and 38:

  Spela in bilder med vald bildkvalit

 • Page 39 and 40:

  Ta bilder i slutarhastighetspriorit

 • Page 41 and 42:

  GPS-trianguleringsstatus Söker eft

 • Page 43 and 44:

  Tips för bättre mottagning Anv

 • Page 45 and 46:

  1 2 Välj [Replay] på skärmen eft

 • Page 47 and 48:

  När du ansluter videokameran med d

 • Page 49 and 50:

  3 4 Ställ in skärpan för den pro

 • Page 51 and 52:

  2 Välj punkten där du vill dela f

 • Page 53 and 54:

  Förbereda en dator (Windows) Steg

 • Page 55 and 56:

  Den här videokameran spelar in HD-

 • Page 57 and 58:

  Spara bilder med en extern enhet Ko

 • Page 59 and 60:

  Skapa en skiva med DVD-brännaren e

 • Page 61 and 62:

  2 Anslut videokameran till inspelni

 • Page 63 and 64:

  Så här raderar du bilder på den

 • Page 65 and 66:

  Snabbt hitta ett menyalternativ Men

 • Page 67 and 68:

  Face Face Detection................

 • Page 69 and 70:

  Language Setting.......... Ställer

 • Page 71 and 72:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 73 and 74:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 75 and 76:

  Videokameran använder formatet VBR

 • Page 77 and 78:

  Använd eller förvara inte videoka

 • Page 79 and 80:

  skruva åt skruven. Du tar bort ett

 • Page 81 and 82:

  Laddning av det förinstallerade la

 • Page 83 and 84:

  Projektionsavstånd: 0,5 m eller me

 • Page 85 and 86:

  LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV

 • Page 87 and 88:

  FÖRBUD MOT EXPORT DU BEKRÄFTAR AT

 • Page 89 and 90:

  Intelligent Auto (detektering av an

 • Page 91 and 92:

  Smile Shutter......................

 • Page 93 and 94:

  epræsentant for EMC og produktsikk

 • Page 95 and 96:

  Modelnavnet fremgår af denne vejle

 • Page 97 and 98:

  Optagelse af billeder i den valgte

 • Page 99 and 100:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 101 and 102:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 103 and 104:

  Kom godt i gang Medfølgende tilbeh

 • Page 105 and 106:

  Opladning af batteriet ved hjælp a

 • Page 107 and 108:

  Sådan oplades batteriet i udlandet

 • Page 109 and 110:

  Sådan slukkes for strømmen Luk LC

 • Page 111 and 112:

  Klargøring af optagemediet De opta

 • Page 113 and 114:

  Optagelse/afspilning Optagelse I st

 • Page 115 and 116:

  Sporingsfokus (33) Zoom, resterend

 • Page 117 and 118:

  Bemærkninger Sørg for at holde f

 • Page 119 and 120:

  Begivenhedsnavn Optaget tid/antal b

 • Page 121 and 122:

  Betjening af knapper under afspilni

 • Page 123 and 124:

  Avancerede betjeninger Tydelige opt

 • Page 125 and 126:

  Lydregistrering: Videokameraet regi

 • Page 127 and 128:

  Optagelse af billeder i den valgte

 • Page 129 and 130:

  Optagelse af billeder med lukkerhas

 • Page 131 and 132:

  GPS-triangulering Søgning efter sa

 • Page 133 and 134:

  Hvis data om din aktuelle placering

 • Page 135 and 136:

  Bemærkninger Scener i forbindelse

 • Page 137 and 138:

  Bemærkninger Se også i tv’ets

 • Page 139 and 140:

  Sådan bruger du den indbyggede pro

 • Page 141 and 142:

  Redigering Redigering på videokame

 • Page 143 and 144:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 145 and 146:

  3 4 Om Windows 7, vælg [PlayMemori

 • Page 147 and 148:

  Aktivering af "PlayMemories Home"-s

 • Page 149 and 150:

  De enheder, som den oprettede disk

 • Page 151 and 152:

  Bemærkninger Film i HD-billedkval

 • Page 153 and 154:

  Lagring af billeder på en ekstern

 • Page 155 and 156:

  Hvis videokameraet ikke genkender d

 • Page 157 and 158:

  Sådan finder du hurtigt et menuele

 • Page 159 and 160:

  Face Face Detection................

 • Page 161 and 162:

  Battery Info......................

 • Page 163 and 164:

  Dit videokamera gemmer det billede,

 • Page 165 and 166:

  Optagetid for film/ antal optagelig

 • Page 167 and 168:

  Videokameret bruger formatet VBR (V

 • Page 169 and 170:

  Du må ikke bruge eller opbevare vi

 • Page 171 and 172:

  Tilbehørsskoen har en sikkerhedsen

 • Page 173 and 174:

  Opbevar objektivet i godt ventilere

 • Page 175 and 176:

  Generelt Strømkrav: 6,8 V/7,2 V DC

 • Page 177 and 178:

  SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-

 • Page 179 and 180:

  GÆLDENDE LOV, FORORDNINGER, REGLER

 • Page 181 and 182:

  Intelligent Auto (ansigtsregistreri

 • Page 183 and 184:

  S Scenario Save....................

 • Page 185 and 186:

  Deutschland GmbH, Hedelfinger Stras

 • Page 187 and 188:

  Tässä oppaassa näytetään malli

 • Page 189 and 190:

  Kuvien tallentaminen valitulla kuva

 • Page 191 and 192:

  Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol

 • Page 193 and 194:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 195 and 196:

  Aloittaminen Vakiovarusteet Vakiova

 • Page 197 and 198:

  Akun lataaminen tietokoneella Käyn

 • Page 199 and 200:

  Akun lataaminen ulkomailla Voit lad

 • Page 201 and 202:

  Virran katkaiseminen Sulje LCD-näy

 • Page 203 and 204:

  Tallennusvälineen valmistelu Käyt

 • Page 205 and 206:

  Tallennus/toisto Kuvaaminen Oletusa

 • Page 207 and 208:

  Seurantatarkennus (33) Zoomaus, ak

 • Page 209 and 210:

  Huomautuksia Pidä sormi zoomausvi

 • Page 211 and 212:

  Tapahtuman nimi Tallennusaika/kuvam

 • Page 213 and 214:

  Painikkeiden käyttäminen toiston

 • Page 215 and 216:

  Edistyneet toiminnot Henkilöiden k

 • Page 217 and 218:

  Äänen tunnistus: Videokamera tunn

 • Page 219 and 220:

  Tallennustila ja tallennusväline,

 • Page 221 and 222:

  MANUAL-painike 1 2 Vaihda manuaalis

 • Page 223 and 224:

  Nykyisen sijainnin kartan hakeminen

 • Page 225 and 226:

  Videoiden näytevalikoimasta nautti

 • Page 227 and 228:

  1 2 Valitse [Save and Share] näyt

 • Page 229 and 230:

  Videokameran kytkeminen televisioon

 • Page 231 and 232:

  Huomautuksia Varo seuraavia toimin

 • Page 233 and 234:

  2 Valitse kohta, josta video jaetaa

 • Page 235 and 236:

  Tietokoneen valmistelu (Windows) Va

 • Page 237 and 238:

  Älä aseta AVCHD-levyjä, jotka on

 • Page 239 and 240:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella lai

 • Page 241 and 242:

  Levyn luominen DVD-tallentimella

 • Page 243 and 244:

  2 Kytke videokamera tallennuslaitte

 • Page 245 and 246: Ulkoisella tallennusvälineellä ol
 • Page 247 and 248: Valikkokohteen löytäminen nopeast
 • Page 249 and 250: Face Face Detection................
 • Page 251 and 252: Battery Info......................
 • Page 253 and 254: Videokamera tallentaa juuri otettua
 • Page 255 and 256: Videoiden enimmäistallennusaika/ta
 • Page 257 and 258: Jos haluat tallentaa taulukon mukai
 • Page 259 and 260: Hyvin kuumassa, kylmässä tai kost
 • Page 261 and 262: Ulkoista salamaa (myydään eriksee
 • Page 263 and 264: Akun varaus purkautuu kokonaan noin
 • Page 265 and 266: Tarkkuus (lähtö): nHD (640 360)
 • Page 267 and 268: VIDEOKAMERA- TUOTTEIDEN KART- TATIE
 • Page 269 and 270: KOKONAAN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ET
 • Page 271 and 272: Destination (69) Intelligent Auto (
 • Page 273 and 274: S Scenario Save....................
 • Page 275 and 276: autorizat pentru EMC și siguranţa
 • Page 277 and 278: În acest manual, memoria internă
 • Page 279 and 280: Înregistrarea imaginilor cu calita
 • Page 281 and 282: Componente şi butoane Numerele din
 • Page 283 and 284: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
 • Page 285 and 286: Buton VISUAL INDEX (29) Afişează
 • Page 287 and 288: Încărcarea acumulatorului 1 Înch
 • Page 289 and 290: Pentru a scoate acumulatorul Închi
 • Page 291 and 292: Pornirea camerei şi setarea datei
 • Page 293 and 294: Pentru a ajusta unghiul panoului LC
 • Page 295: Pentru a scoate cartela de memorie
 • Page 299 and 300: Durata maximă continuă de înregi
 • Page 301 and 302: Redare Puteţi căuta imaginile în
 • Page 303 and 304: 3 Selectaţi imaginea dorită. Cân
 • Page 305 and 306: (foto) Şterge Context Înapoi Îna
 • Page 307 and 308: Când doriţi să înregistraţi su
 • Page 309 and 310: Dezactivat (niciun indicator) Auto
 • Page 311 and 312: [Durată lungă ]: calitate 1440 1
 • Page 313 and 314: Pentru a atribui elementul de meniu
 • Page 315 and 316: Pentru a închide ecranul cu locaţ
 • Page 317 and 318: Bucuraţi-vă de un compendiu al fi
 • Page 319 and 320: Convertirea formatului de date la o
 • Page 321 and 322: Note Dacă încercaţi să redaţi
 • Page 323 and 324: 3 4 Acest ecran apare prima oară
 • Page 325 and 326: 2 Selectaţi punctul unde doriţi s
 • Page 327 and 328: Pregătirea unui computer (Windows)
 • Page 329 and 330: Note Nu formataţi memoria internă
 • Page 331 and 332: Salvarea imaginilor cu un dispoziti
 • Page 333 and 334: Crearea unui disc cu ajutorul unui
 • Page 335 and 336: 2 Conectaţi camera video la dispoz
 • Page 337 and 338: Pentru redarea imaginilor de pe un
 • Page 339 and 340: Particularizarea camerei video Util
 • Page 341 and 342: Liste de meniuri Mod fotografiere F
 • Page 343 and 344: Funcţie Redare Vizualiz. eveniment
 • Page 345 and 346: Altele/Index Depanare Dacă întâm
 • Page 347 and 348:

  Acumulatorul este aproape descărca

 • Page 349 and 350:

  (unitate: minut) Acumulator Calitat

 • Page 351 and 352:

  înregistrat este afişat pe ecranu

 • Page 353 and 354:

  Observaţii despre încărcarea cu

 • Page 355 and 356:

  Pentru a curăţa lentilele proiect

 • Page 357 and 358:

  Specificaţii Sistem Format semnal:

 • Page 359 and 360:

  Capacitate Tipică: 7,0 Wh (1 030 m

 • Page 361 and 362:

  Nu puteţi utiliza SOFTWARE-ul cu a

 • Page 363 and 364:

  Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010

 • Page 365 and 366:

  Jos Indicator Semnificaţie [Nivel

 • Page 367:

  R Red. auto zgom. vânt............