Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Portugais

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Portugais

Puteţi regla diferite

Puteţi regla diferite setări. Apăsaţi DISPLAY când playerul se află în modul oprit, selectaţi (SETUP) și apoi selectaţi „CUSTOM”. Apare meniul CUSTOM. Meniul CUSTOM Lista meniurilor LANGUAGE SETUP SCREEN SETUP 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 8 RO Opţiune Nume element, Funcţie OSD (On-Screen Display - afișaj pe ecran): Schimbă limba de afișare pe ecran. MENU* 1 : Selectează limba dorită pentru meniul discului (numai DVD VIDEO). AUDIO* 1 : Schimbă limba coloanei sonore. Când selectaţi „ORIGINAL”, este selectată limba cu prioritate din cadrul discului. (numai DVD VIDEO) SUBTITLE* 1 : Schimbă limba subtitrărilor înregistrate pe discul DVD VIDEO. Când selectaţi „AUDIO FOLLOW”, limba subtitrărilor se modifică în funcţie de limba selectată pentru coloana sonoră. (numai DVD VIDEO) TV TYPE: Selectează raportul de aspect al televizorului conectat. SCREEN SAVER: Când este setat la „ON”, screensaver-ul apare când playerul se află în modul pauză sau oprire timp de 15 minute. Apăsaţi N pentru a dezactiva screensaver-ul. BACKGROUND: Selectează culoarea sau imaginea de fond de pe ecranul televizorului. Dacă setaţi „JACKET PICTURE”, chiar dacă discul nu conţine imaginea coperţii, apare imaginea „GRAPHICS”. LINE: Selectează ieșirea semnalelor video. CUSTOM SETUP AUTO STANDBY: Activează sau dezactivează setarea Auto Standby. Dacă selectaţi „ON”, playerul intră în modul așteptare când este lăsat în modul oprire timp de peste 30 de minute. AUTO PLAY: Când este setat la „ON”, playerul începe automat redarea când este pornit în mod automat de la un temporizator (nu este furnizat). PAUSE MODE: Selectează imaginea în modul pauză. În mod normal, selectaţi „AUTO”. Când imaginea este redată la rezoluţie ridicată, setaţi la „FRAME”. (numai DVD) TRACK SELECTION: Conferă prioritate pistei audio cu cel mai mare număr de canale când redaţi un DVD VIDEO pe care sunt înregistrate mai multe formate audio (PCM, MPEG audio, DTS sau Dolby Digital). Dacă selectaţi „AUTO”, se acordă prioritate. (numai DVD VIDEO) MULTI-DISC RESUME: Activează sau dezactivează setarea Multi-disc Resume. Reluarea redării poate fi stocată în memorie pentru până la 6 discuri DVD VIDEO/ VIDEO CD diferite. Dacă reporniţi setările, punctul de reluare este șters. (numai DVD VIDEO/VIDEO CD) AUDIO SETUP AUDIO DRC (Dynamic Range Control - Control interval dinamic)* 2 : Setaţi în conformitate cu mediul înconjurător. Setaţi la „TV MODE” când nu se pot auzi nici cele mai slabe sunete, respectiv setaţi la „WIDE RANGE” când mediul de ascultare este adecvat, de exemplu, când se utilizează un sistem Home Theatre. DOWNMIX* 2 : Schimbă metoda pentru combinarea în sens descendent pe două canale la redarea unui DVD cu elemente de sunet (canale) amplasate posterior sau care este înregistrat în format Dolby Digital. În mod normal, selectaţi „DOLBY SURROUND”.

DIGITAL OUT: Selectează dacă semnalele audio sunt redate prin jackul DIGITAL OUT (COAXIAL). Când selectaţi „ON”, setaţi de asemenea „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, „DTS” sau „48kHz/96kHz PCM”. DOLBY DIGITAL: Selectează tipul de semnal Dolby Digital. Setaţi la „D-PCM” când playerul este conectat la o componentă audio fără un decodor Dolby Digital încorporat. MPEG: Selectează tipul de semnal audio MPEG. Setaţi la „MPEG” când playerul este conectat la o componentă audio cu decodor MPEG încorporat. DTS: Selectează tipul de semnal audio DTS. Setaţi la „ON” când redaţi un disc DVD VIDEO cu coloane sonore DTS. Nu setaţi la „ON” când conectaţi playerul la o componentă audio fără decodor DTS. 48kHz/96kHz PCM: Selectează frecvenţa de eșantionare a semnalului de ieșire audio digital. (numai DVD VIDEO) * 1 Când selectaţi „OTHERS t”, selectaţi și introduceţi un cod de limbă. Consultaţi „LANGUAGE CODE LIST” de la sfârșitul acestui manual. * 2 Această funcţie influenţează ieșirea de la următoarele jackuri: – jackurile AUDIO OUT L/R. – jackul DIGITAL OUT (COAXIAL), numai când „DOLBY DIGITAL” este setat la „D-PCM”. – mufa LINE (RGB)-TV. Informaţii Depanarea Dacă aveţi oricare dintre următoarele probleme în timpul utilizării playerului, utilizaţi acest ghid de depanare pentru a facilita remedierea problemei înainte de a solicita reparaţii. Dacă vreuna dintre probleme persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Aparatul nu este pornit. c Verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat ferm. Imaginea lipsește/prezintă paraziţi. c Reconectaţi ferm cablul de conexiune. c Cablurile de conexiune sunt deteriorate. c Verificaţi conexiunea la televizor și modificaţi poziţia selectorului de canale al televizorului, astfel încât semnalul de la player să apară pe ecranul televizorului. c Setaţi „LINE” din „SCREEN SETUP” la un element adecvat pentru televizorul dvs. c Discul este murdar sau defect. Sunetul lipsește. c Reconectaţi ferm cablul de conexiune. c Cablul de conexiune este deteriorat. c Playerul se află în modul pauză sau în modul redare cu încetinitorul. c Playerul se află în modul derulare rapidă înainte sau înapoi. Telecomanda nu funcţionează. c Bateriile telecomenzii sunt descărcate. c Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul de telecomandă de la player. c Când operaţi playerul prin apăsarea succesivă pe butoanele telecomenzii, apăsaţi butoanele la interval de cel mult 5 secunde unul după altul. Discul nu este redat. c Discul este poziţionat invers. Introduceţi discul cu partea de redare orientată în jos. c Discul este deformat. c Playerul nu poate reda anumite discuri. c Codul de regiune al DVD-ului nu corespunde celui al playerului. c În interiorul playerului s-a condensat umezeală. ,continuare 9 RO