Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

U kunt diverse

U kunt diverse instellingen wijzigen. Druk op DISPLAY wanneer de speler in de stopstand staat, selecteer (INSTELLING) en selecteer vervolgens "VOLLEDIG". Het menu VOLLEDIG verschijnt. Menu VOLLEDIG Menulijst Item TAALKEUZE 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN & SCAN 8 NL Itemnaam, functie SCHERMDISPL. (weergavevenster): De taal voor het weergavevenster selecteren. MENU* 1 : Selecteert de gewenste taal voor het discmenu (Enkel DVD VIDEO). GELUID* 1 : De taal voor het geluidsspoor selecteren. Als u "ORIGINEEL" selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de disc voorrang krijgt. (Enkel DVD VIDEO) ONDERTITELING* 1 : De taal selecteren voor de ondertiteling die is opgenomen op de DVD VIDEO. Wanneer u "ALS GELUID" kiest, verandert de taal voor de ondertiteling mee met de taal van het geluid. (Enkel DVD VIDEO) SCHERMINSTELLING TV TYPE: Selecteert de breedte-/ hoogteverhouding van de aangesloten tv. SCHERMBEVEILIGING: Als deze optie ingesteld is op "AAN", verschijnt de schermbeveiliging wanneer de speler zich gedurende 15 minuten in de pauze- of stopstand bevindt. Druk op N om de schermbeveiliging uit te schakelen. ACHTERGROND: U kunt de achtergrondkleur of het achtergrondbeeld voor het tv-scherm kiezen. Als u "HOESBEELD" instelt hoewel de disc geen hoesbeeld bevat, verschijnt de afbeelding "GRAFISCH". LINE: Selecteert de uitgang voor de videosignalen. INDIVIDUELE INSTELLING AUTOMATISCHE STANDBY: Zet de instelling voor automatische stand-by aan of uit. Als u "AAN" selecteert, gaat de speler naar de stand-bystand als de speler gedurende meer dan 30 minuten in de stopstand heeft gestaan. AUTO WEERGAVE: Als deze optie ingesteld is op "AAN", begint de speler automatisch met de weergave wanneer de speler wordt ingeschakeld door een timer (niet bijgeleverd). PAUZESTAND: Hiermee selecteert u het beeld in de pauzemodus. Normaal selecteert u "AUTO". Als het beeld wordt weergegeven in hoge resolutie, stelt u de optie in op "BEELD". (Enkel DVD) MUZIEKSTUKKEUZE: Geeft het geluidsspoor weer met het grootste aantal kanalen als u een DVD VIDEO afspeelt waarop verschillende audio-indelingen (PCM-, MPEG audio-, DTS- of Dolby Digital-indeling) zijn opgenomen. Als u "AUTO" selecteert, wordt prioriteit gegeven. (Enkel DVD VIDEO) MULTI-DISC RESUME: Schakelt de functie Multi-disc Resume aan of uit. Afspelen hervatten kan in het geheugen worden opgeslagen voor 6 verschillende DVD VIDEO's/VIDEO CD's. Als u de instellingen opnieuw start, wordt het hervatpunt gewist. (Enkel DVD VIDEO/VIDEO CD) AUDIO INSTELLING AUDIO DRC (Dynamic Range Control)* 2 : Stel deze functie in overeenkomstig de omgeving. Kies de stand "TV" om ook de kleinste geluiden te horen, of kies "BREEDBAND" wanneer de luisteromgeving goed is, bijv. in een thuisbioscoop. DOWN MIX* 2 : Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een DVD met achtergeluidselementen (kanalen) of die is opgenomen in Dolby Digital-indeling. Normaal selecteert u "DOLBY SURROUND". DIGITALE UITGANG: Kies deze instelling wanneer audiosignalen worden uitgevoerd via de DIGITAL OUT (COAXIAL)-aansluiting. Wanneer u "AAN" selecteert, stelt u ook het volgende in: "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" of "48kHz/96kHz PCM".

DOLBY DIGITAL: Hiermee kiest u het Dolby Digital-signaal. Selecteer "D-PCM" wanneer de speler is aangesloten op een audiocomponent met ingebouwde Dolby Digital-decoder. MPEG: Hiermee kiest u het type MPEGaudiosignaal. Selecteer "MPEG" wanneer de speler is aangesloten op een audiocomponent met ingebouwde MPEG-decoder. DTS: Hiermee kiest u het type DTSaudiosignaal. Selecteer "AAN" om een DVD VIDEO weer te geven met DTS-geluidssporen. Kies de optie "AAN" niet als u de speler aansluit op een audiocomponent zonder DTSdecoder. 48kHz/96kHz PCM: Om de bemonsteringsfrequentie van het digitale audiosignaal te kiezen. (Enkel DVD VIDEO) * 1 Wanneer u "ANDERE t" selecteert, selecteert en voert u een taalcode in. Zie "LANGUAGE CODE LIST" aan het einde van deze handleiding. * 2 Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de volgende aansluitingen: – AUDIO OUT L/R-aansluitingen. – DIGITAL OUT (COAXIAL)-aansluiting alleen wanneer "DOLBY DIGITAL" is ingesteld op "D-PCM". – LINE (RGB)-TV-aansluiting. Informatie Problemen oplossen Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van deze speler, probeer die dan eerst zelf op de lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer. De speler wordt niet ingeschakeld. c Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis. c Sluit de verbindingskabel goed aan. c De verbindingskabels zijn beschadigd. c Controleer de aansluiting op de televisie en stel de ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo in dat het signaal van de speler op het televisiescherm verschijnt. c Stel "LINE" in "SCHERMINSTELLING" in op een item dat voor uw televisie geschikt is. c De disc is vuil of vervormd. Er is geen geluid. c Sluit de verbindingskabel goed aan. c De verbindingskabel is beschadigd. c De speler staat in de pauzestand of in de vertraagde afspeelstand. c De speler staat in de stand voor snel vooruitspoelen of snel achteruitspoelen. De afstandsbediening werkt niet. c De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg. c De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor op de speler gericht. c Wanneer u de speler bedient door de toetsen op de afstandsbediening na elkaar in te drukken, dient u dit telkens binnen de 5 seconden te doen. De disc wordt niet afgespeeld. c De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de disc met de afspeelkant naar onderen gericht. c De disc zit scheef. c De speler kan sommige discs niet afspelen. c De regiocode op de DVD komt niet overeen met die op de speler. c Er is condensvorming opgetreden in de speler. c Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld op de speler. ,wordt vervolgd 9 NL