Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation

INTERVAL* Gør det

INTERVAL* Gør det muligt at angive, hvor længe et dias skal vises på skærmen. EFFEKT* Gør det muligt at vælge de effekter, der skal bruges som overgang under et diasshow. TYPE 1: Billederne vises med alle effekterne i tilfældig rækkefølge. TYPE 2: Billedet glider ind fra øverst til venstre mod nederst til højre. TYPE 3: Billedet glider ind fra toppen mod bunden. TYPE 4: Billedet glider ind fra venstre mod højre. TYPE 5: Billedet strækkes ud fra midten af skærmen. FRA: Funktionen deaktiveres. MEDIE Vælg den medietype, som du vil afspille. VIDEO: Afspiller videofiler. FOTO (MUSIK): Afspiller foto- og musikfiler som et diasshow. Du kan se et diasshow med lyd, hvis musik- og fotofiler er placeret i samme album. Hvis spilletiden for enten musik eller foto er længere, fortsætter den længste uden lyd eller billede. FOTO: Afspiller fotofiler. MUSIK: Afspiller musikfiler. Tryk på SUBTITLE, mens der afspilles musikfiler, som indeholder usynkroniserede lyrikinformationer. Afspilleren understøtter kun MP3 ID3-lyrik. * Afhængigt af filen fungerer denne funktion muligvis ikke. Sådan afspilles video-cd'er med PBC-funktioner 6 DK Når du begynder at afspille video-cd'er med PBC (Playback control - Afspilningskontrol)- funktioner, vises en valgmenu. Sådan afspilles uden brug af PBC Tryk på ./> eller nummerknapperne, mens afspilleren er stoppet, for at vælge et spor, tryk så på N eller ENTER. Tryk to gange på x og derefter på N for at skifte til PBC-afspilning. Sådan låses diskskuffen (Børnesikring) Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at den bliver åbnet ved en fejl. Når afspilleren er i standby, skal du trykke på O RETURN, ENTER og derefter [/1 på fjernbetjeningen. Afspilleren tændes, og meddelelsen " " (LOCKED) vises i frontpaneldisplayet. Knappen Z kan ikke bruges, når børnesikringen er slået til. Sådan låses diskskuffen op Når afspilleren er i standby, skal du trykke på O RETURN, ENTER og derefter \/1 på fjernbetjeningen igen. Betjening af tv med fjernbetjeningen Du kan kontrollere lydniveau, indgangskilde og strømafbryder på Sony-tv'et med den medfølgende fjernbetjening. Hvis tv'et findes i listen nedenfor, skal du angive den korrekte producentkode. Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, skal kodenummeret indstilles igen. 1 Tryk på TV [/1 og hold den nede, og tryk på nummerknapperne for at indtaste tv'ets producentkode. 2 Slip TV [/1. Kodenumre på tv'er, der kan betjenes Sony 01 (standard) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38

Cd-ripping eller kopiering af datafiler til en USB-enhed (Kun DVP-SR350) Du kan rippe en cd eller kopiere* datafiler til en USB-enhed. Du kan ikke rippe en cd eller kopiere datafiler under afspilning af en disk. * Afhængig af disken er kopiering måske ikke muligt. REC LED USB-enhed REC TO USB 1 Læg en disk i diskskuffen, og tilslut så en USB-enhed til USB-stikket. 2 Tryk på DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 3 Tryk på X/x for at vælge "REC TO USB". 4 Tryk på X/x for at vælge de punkter, som skal kopieres, og tryk på ENTER. Hvis du vil rippe en cd, skal du vælge "DISC" eller "SPOR". Hvis du vil kopiere datafiler, skal du vælge "DISC", "ALBUM", "SPOR" eller "FIL". Hvis du vælger "DISC", skal du gå til trin 6. 5 Tryk på C/X/x/c for at vælge album, spor eller filer, og tryk på ENTER. Når der vælges album, spor eller filer, blinker indikatoren REC LED. Antallet af valgte album, spor eller filer vises i frontpaneldisplayet, når optagelsen står standby. 6 Tryk på N. Under cd-ripping eller kopiering af datafiler forbliver indikatoren REC LED tændt. Optagelse er startet. Optagelsesstatussen vises. Når optagelsen er færdig, vises "Gennemført". Sådan optages nemt Du kan nemt rippe en cd eller kopiere datafiler ved at trykke på knappen REC TO USB. Displayet vises, når du trykker på knappen REC TO USB. Tryk på N i henhold til displayet. Optagelsen er startet. Sådan slettes "ALBUM", "SPOR" eller "FIL" Tryk på CLEAR. Følg den viste besked. Sådan fjernes USB-enheden Stop afspilning, cd-ripping eller kopiering/ sletning af datafiler, og træk så USB-enheden ud af USB-stikket. Fjern ikke USB-enheden under betjening, da det kan medføre, at dataene beskadiges. Sådan ændres LUN Ved nogle enheder vises LUN (Logical Unit Number) muligvis. Tryk på , når listen over album eller spor vises, for at ændre LUN eller oprindelig lagerenhed. Om understøttede USB-enheder • Denne afspiller understøtter kun USB-mass storage class. • Denne afspiller understøtter kun USBenheder i FAT-format. • Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med denne afspiller. 7 DK