Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation

Uppspelning Kontrollmeny

Uppspelning Kontrollmeny 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) AV AV INST. PÅ PROGRAM ENTER D Speltid E Vald mediatyp Menylista SPÅR 4 SE Använd kontrollmenyn för att välja en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck på DISPLAY. Tryck på DISPLAY igen om du vill ändra kontrollmenyn. T 1 : 3 2 : 5 5 A Kontrollmenyalternativ Avsluta: DISPLAY PLAY DVD VIDEO B Titel som just spelas upp/totalt antal titlar C Kapitel som just spelas upp/totalt antal kapitel F Uppspelningsstatus G Valda ikonalternativ/menyalternativ H Användningsmeddelande I Valt kontrollmenyalternativ Alternativ Alternativnamn, funktion TITEL/AVSNITT/SPÅR KAPITEL/INDEX Väljer titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp. TID/TEXT Kontrollerar spelad tid och kvarvarande speltid. Ange tidkoden för bild- och musiksökning (endast DVD och Xvid-videofiler). SKIVA/USB* 1 Väljer antingen ”USB” eller ”SKIVA” för uppspelning. TOPPMENY/MENY (endast DVD VIDEO) TOPPMENY: Visar toppmenyn. MENY: Visar menyn. REC TO USB* 1 Kopierar en CD, fotografier, musik och videofiler till en USB-enhet (sidan 6). ORIGINAL/PLAY LIST Väljer titeltypen (DVD-VR-läge) som ska spelas: ORIGINAL eller redigerad PLAY LIST. PROGRAM* 2, * 3 Väljer titel, kapitel eller spår för uppspelning i önskad ordning. 1 Välj ”INST. t”, tryck därefter på ENTER och välj den titel (T), kapitel (C), eller spår (T) du vill programmera och tryck på ENTER. 2 Upprepa valet av titel, kapitel eller spår. 3 Tryck på N. SLUMPMÄSSIG* 2, * 3 Spelar upp titel, kapitel eller spår i slumpvis ordning. REPETERA* 2, * 3 Spelar alla titlar/spår/album eller en/ett enda titel/kapitel/spår/album/fil upprepade gånger. A-B REPETERA* 2, * 3 Används för att ange de avsnitt du vill spela upprepade gånger. 1 Välj ”INST.t”, under uppspelning och tryck sedan på ENTER. Inställningsstapeln ”A-B REPETERA” visas. 2 Tryck på ENTER när du hittar startpunkten (punkt A). 3 När du når slutpunkten (punkt B), trycker du på ENTER igen.

BARNLÅS Används för att förhindra uppspelning på den här spelaren. SPELARE t: Uppspelning av vissa DVD VIDEO-skivor kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex. användarens ålder. Avsnitt kan blockeras eller ersättas med andra avsnitt (Barnlås). LÖSENORD t: Ange ett 4-siffrigt lösenord med hjälp av sifferknapparna. Använd den här menyn när du vill ändra lösenordet också. Barnlås (begränsad uppspelning) Du kan ställa in nivån för begränsad uppspelning. 1 Välj ”SPELARE t” och tryck sedan på ENTER. Ange eller återange ditt 4-siffriga lösenord och tryck sedan på ENTER. 2 Tryck på X/x för att välja ”STANDARD”, och tryck sedan på ENTER. Tryck på X/x för att välja ett område och tryck sedan på ENTER. När du väljer ”ÖVRIGA t”, välj och ange en standardkod. Se ”PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” i slutet av den här bruksanvisningen. 3 Tryck på X/x för att välja ”NIVÅ”, och tryck sedan på ENTER. Tryck på X/x för att välja nivå och tryck sedan på ENTER. Inställningen för barnlås är klar. Ju lägre värde, desto striktare begränsning. Ställ in ”NIVÅ” på ”AV” för att stänga av barnlåsfunktionen. Om du har glömt bort ditt lösenord, ange ”199703” i lösenordsrutan och tryck på ENTER. Ange sedan ett nytt 4-siffrigt lösenord. INSTÄLLNINGAR SNABB: Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmvisningarna, bildförhållande för TV:n och utsignal för ljudet. ANPASSAD: Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar (sid. 7). ÅTERSTÄLLA: Återställer inställningarna i ”INSTÄLLNINGAR” till standardinställningarna. ZOOM* 2 Förstorar bilden upp till fyra gånger den ursprungliga bildstorleken, bläddra med hjälp av C/X/x/c. VINKEL Ändrar vinkeln. EGNA BILDINSTÄLLNINGAR Väljer den bildkvalitet som passar bäst för det program du tittar på. STANDARD: Visar en standardbild. DYNAMISK: Ger en mer dynamisk bild genom att öka bildkontrasten och färgintensiteten. FILM: Förstärker detaljerna i mörka områden genom att öka nivån av svart. MINNE t: Justerar bilden mer detaljerat. SKÄRPA Förstärker bildkonturerna så att bilden blir skarpare. AV: Avbryter detta alternativ. 1: Förstärker konturerna. 2: Förstärker konturerna mer än 1. * 1 endast DVP-SR350 * 2 För att återvända till normal uppspelning väljer du ”AV” eller trycker på CLEAR. * 3 Uppspelningsläget avbryts när: – du öppnar skivfacket. – du stänger av spelaren. ◆Alternativ för DATA-skivor eller USB (endast DVP-SR350) Alternativ Alternativnamn, funktion ALBUM Väljer det album som innehåller musik och fotofiler som ska spelas upp. FIL Väljer den fotofil som ska visas. ALBUM Anger albumet som innehåller den videofil som ska spelas upp. FIL Väljer den videofil som ska spelas upp. DATUM Visar datumet för när bilden togs med en digitalkamera. INTERVALL* Anger hur länge bilderna ska visas på skärmen under ett bildspel. EFFEKT* Anger effekterna som ska användas för att byta bilder under ett bildspel. TYP 1: Bilderna tilldelas slumpvis effekter. TYP 2: Bilden sveper in från övre vänstra till nedre högra hörnet. ,oavbruten 5 SE