Views
2 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Mode d'emploi Slovaque

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Mode d'emploi Slovaque

: zapnutie /

: zapnutie / pohotovostný režim 2 1 2 3 LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: ENGLISH SUBTITLE: ENTER Quit: DISPLAY 4 SK Prehľad pri prvom spustení

: zapnutie / pohotovostný režim (pokračovanie) 3 1 2 USB DISC DISC USB DISC/USB ENTER Quit: DISPLAY Prehľad pri prvom spustení 5 SK