Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Roumain

Ohjausvalikkonäyttö

Ohjausvalikkonäyttö Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Paina DISPLAY. Vaihda ohjausvalikkonäyttöön painamalla uudelleen DISPLAY. Toistaminen 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) EI KÄYT. EI KÄYT. ASETA KÄYTÖSSÄ OHJELMOITU ENTER D Toistoaika F Toistotila H Toimintaohje Kohta RAITA 4 FI T 1 : 3 2 : 5 5 A Ohjausvalikon kohdat Lopeta: DISPLAY B Toistettavan nimikkeen numero/ Nimikkeiden kokonaismäärä C Toistettavan jakson numero/Jaksojen kokonaismäärä E Toistettavan levyn tyyppi G Valittu kohta/vaihtoehdot PLAY DVD VIDEO I Ohjausvalikosta valitun kohdan nimi Valikkonäytön kohtien luettelo Nimi, toiminto NIMIKE/KOHTAUS/RAITA JAKSO/INDEKSI Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen, raidan, jakson tai indeksin. AIKA/TEKSTI Näyttää kuluneen ajan ja jäljellä olevan toistoajan. Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten (vain DVD- ja Xvid-videotiedostot). LEVY/USB* 1 Valitsee toistettavaksi joko ”USB” tai ”LEVY”. YLÄVALIKKO/VALIKKO (vain DVD VIDEO) YLÄVALIKKO: Avaa ylävalikon. VALIKKO: Avaa valikon. REC TO USB* 1 Kopioi CD-levyn tai valokuva-, musiikki- ja videotiedostot USB-laitteeseen (sivu 7). ORIGINAL/PLAY LIST Valitsee toistettavien nimikkeiden tyypiksi (DVD-VR-tila) joko alkuperäisen ORIGINAL tai muokatun PLAY LIST vaihtoehdon. OHJELMOITU* 2, * 3 Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai raitojen toistojärjestyksen. 1 Valitse ”ASETA t”, paina ENTERpainiketta ja valitse sitten ohjelmoitava nimike (T), jakso (C) tai raita (T). Paina lopuksi ENTER-painiketta. 2 Valitse lisää nimikkeitä, jaksoja tai raitoja. 3 Paina N. SATUNNAIS* 2, * 3 Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat satunnaisessa järjestyksessä. TOISTUVA* 2, * 3 Toistaa kaikkia nimikkeitä/raitoja/albumeita tai yhtä nimikettä/jaksoa/raitaa/albumia/tiedostoa toistuvasti. A-B TOISTUVA* 2, * 3 Määrittää toistuvasti toistettavat osat. 1 Valitse toiston aikana ”ASETA t” ja paina sen jälkeen ENTER. ”A-B TOISTUVA” -asetuspalkki tulee näkyviin. 2 Kun löydät aloituskohdan (kohta A), paina ENTER. 3 Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina uudelleen ENTER.

KÄYTÖNVALVONTA Tällä asetuksella voit rajoittaa soittimen käyttöä. SOITIN t: Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toisto voi olla rajoitettu ennalta määritetyn tason, esimerkiksi käyttäjien iän, mukaan. Kohtaukset voivat olla estettyjä tai korvattuja muilla kohtauksilla (Parental Control). SALASANA t: Anna 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla. Käytä tätä valikkoa myös salasanan vaihtamiseen. Käytönvalvonta (rajoitettu toisto) Voit asettaa toiston rajoitustason. 1 Valitse ”SOITIN t” ja paina ENTER. Anna tai anna uudelleen 4-numeroinen salasana ja paina ENTER. 2 Valitse ”VAKIO” painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Valitse alue painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Jos valitset ”MUUT t”, valitse ja syötä vakiokoodi. Katso ”PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” tämän käyttöohjeen lopussa. 3 Valitse ”TASO” painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Valitse taso painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Käytönvalvonnan asetukset on määritetty. Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat rajoitukset. Poista käytönvalvonta käytöstä valitsemalla ”TASO”-asetukseksi ”EI KÄYT.”. Jos olet unohtanut salasanasi, kirjoita ”199703” salasanaruutuun, paina ENTER ja anna uusi 4-numeroinen salasana. ASETUKSET PIKA: Pika-asetusten avulla voi valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen ja äänilähtösignaalin. MUKAUTETTU: Pika-asetusten lisäksi useita muitakin asetuksia voi muuttaa (sivu 8). NOLLAUS: Palauttaa ”ASETUKSET”-valikon asetukset tehdasasetusten mukaisiksi. ZOOM* 2 Suurentaa kuvan enintään 4-kertaiseksi alkuperäisestä ja vierittää kuvaa C/X/x/c -painikkeilla. KULMA Muuttaa kuvakulmaa. KUVANSÄÄTÖTILA Voit valita katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopivan kuvanlaadun. VAKIO: Näyttää normaalin kuvan. DYNAAMINEN: Tuottaa dynaamisen kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä. ELOKUVA: Selkeyttää tummien alueiden yksityiskohtia nostamalla mustan tasoa. MUISTI t: Säätää kuvaa tarkasti. TERÄVYYS Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia ääriviivoja. EI KÄYT.: Poistaa toiminnon käytöstä. 1: Terävöittää ääriviivoja. 2: Terävöittää ääriviivoja enemmän kuin taso 1. * 1 Vain DVP-SR350 * 2 Palaa normaaliin toistoon valitsemalla ”EI KÄYT.” tai paina CLEAR. * 3 Toistotila peruuntuu, kun: – levykelkka avataan. – soitin sammutetaan. ◆DATA-levyjen tai USB-laitteen valikkovaihtoehdot (vain DVP-SR350) Kohta Nimi, toiminto ALBUMI Valitsee toistettavat musiikki- ja valokuvatiedostot sisältävän albumin. TIEDOSTO Valitsee toistettavan valokuvatiedoston. ALBUMI Valitsee toistettavan videotiedoston sisältävän albumin. TIEDOSTO Valitsee toistettavan videotiedoston. PÄIVÄMÄÄRÄ Näyttää digitaalikameralla otetun kuvan kuvauspäivämäärän. VAIHTOVÄLI* Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy kuvaruudussa. ,jatkuu 5 FI