Views
8 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Italien

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Italien

Yangın veya elektrik

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu aygıtı yağmura veya neme maruz bırakmayın. Elektrik çarpmasından kaçınmak için kasayı açmayın. Servis için yalnızca yetkili personele başvurun. Elektrik kablosunun yalnızca yetkili serviste değiştirilmesi gerekir. Piler veya pillerin takılı olduğu aygıt güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz kalmamalıdır. Bu aygıt SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. SINIF 1 LAZER ÜRÜN İŞARETİ arkada dış kısımda bulunur. DİKKAT Bu ürünle optik aletlerin kullanımı göze verilen zararı artıracaktır. Bu CD/DVD oynatıcıda kullanılan lazer ışın gözlere zararlıdır, kasayı açmaya çalışmayın. Servis için yalnızca yetkili personele başvurun. Eski Elektrikli & Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır) Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri 2 TR UYARI dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büronuz, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz. Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan) Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı bateriler için bu sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer bateriler 0,0005% cıva veya 0,004% kurşun‘dan fazla içerikteyseler, o zaman bu kimyasal semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için eklenir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz. Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz. Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation’dır. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH’dir. Her türlü servis ve garanti sorunuyla ilgili olarak lütfen servis ya da garanti için verilmiş farklı dokümanlardaki adreslere başvurun. Önlemler •Yangın veya çarpılma tehlikesini önlemek için, vazo gibi sıvı dolu nesneleri aygıtın üzerine yerleştirmeyin. •Prize bağlı olduğu sürece, oynatıcı kapalı olsa bile, oynatıcının AC güç kaynağıyla (elektrik) olan bağlantısı kesilmez. •Bu oynatıcıyı kitaplık veya benzer kapalı alanlara kurmayın. •Oynatıcıyı, sorun çıkması durumunda AC güç kablosunun (elektrik kablosu) prizden hemen çıkarılabileceği bir yere kurun. •Oynatıcı soğuk bir yerden hemen sıcak bir yere getirilirse veya çok nemli bir odada, oynatıcının içindeki lenslerde nem oluşabilir. Bu durumda, oynatıcı düzgün çalışmayabilir. Çalışmazsa, diski çıkarın ve nem buharlaşana kadar yarım saat kadar oynatıcıyı çalıştırın. Diskler hakkında notlar Şu diskleri kullanmayın: –Standart şekilli (örn. kart, kalp) olmayan bir disk. –Üzerinde etiket veya yapıştırıcı bulunan bir disk.

NO. DVP–XXXX X 0-000-000-00 Bölge kodu Oynatıcınızda ünitenin arkasına basılmış bir bölge kodu bulunur ve yalnızca aynı bölge koduna sahip ticari DVD’leri (yalnızca oynatma) oynatacaktır. Sistem telif haklarını korumak için kullanılır. ALL etiketli ticari DVD’ler de bu oynatıcıda oynatılabilir. Ticari DVD’ye bağlı olarak, ticari DVD bölge kısıtlamalarına göre yasaklanmış olsa bile bölge kodu belirtilmeyebilir. 00V 00Hz 00W Bölge kodu DAHİLİ VE TİCARİ KULLANIMLAR VE LİSANSLAMA HAKKINDA BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE EK BİLGİ MPEG LA, LLC’DEN ALINABİLİR. BKZ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM Bu el kitabı hakkında “DVD”, ticari DVD’ler, DVD+RW’ler/DVD+R’ler/ DVD+R DL’ler (+VR modu) ve DVD-RW’ler/DVD-R’ler/ DVD-R DL’ler (VR modu, video modu) için kullanılan genel bir terimdir. Telif Hakları •Dolby Laboratories’in lisansı ile üretilmiştir. “Dolby” ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır. •“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” ve “CD” logoları ticari markalardır. •MPEG Katman-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri Fraunhofer IIS ve Thomson tarafından lisanslanmıştır. •Tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. •BU ÜRÜN, KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN EYLEMLE BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANMIŞ VE/VEYA MPEG-4 VİDEO SAĞLAMAK İÇİN MPEG LA TARAFINDAN LİSANSLI BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ALINAN MPEG-4 GÖRSEL STANDARDIYLA (“MPEG- 4 VİDEO”) UYUMLU OLARAK VİDEO KODU ÇÖZMEK İÇİN TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIMI İÇİN MPEG-4 GÖRSEL PATENT PORTFÖY LİSANSIYLA LİSANS KORUMASINA ALINMIŞTIR. BAŞKA HİÇBİR KULLANIMA YÖNELİK LİSANS VERİLMEZ VEYA VERİLMESİ İMA EDİLMEZ. PROMOSYONLA İLGİLİ, TR GB 3 TR