Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Italien

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Italien

EFFECT* Om de effecten

EFFECT* Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling. MODUS 1: De beelden doorlopen de effecten in willekeurige volgorde. MODUS 2: Het beeld verschijnt van linksboven naar rechtsonder. MODUS 3: Het beeld verschijnt van boven naar onder. MODUS 4: Het beeld verschijnt van links naar rechts. MODUS 5: Het beeld wordt uitgerekt vanuit het midden van het scherm. UIT: Schakelt deze functie uit. MEDIA Selecteert het mediatype dat u wilt afspelen. VIDEO: Speelt videobestanden af. FOTO (MUZIEK): Speelt foto- en muziekbestanden af als een diavoorstelling. U kunt een diavoorstelling met geluid weergeven als de muziek- en fotobestanden in hetzelfde album staan. Als de afspeeltijd van de muziek of foto's langer is, wordt het langste bestand weergegeven zonder geluid of beeld. FOTO: Speelt fotobestanden af. MUZIEK: Speelt muziekbestanden af. Druk op SUBTITLE terwijl muziekbestanden worden weergegeven die ongesynchroniseerde tekstinformatie bevatten. De speler ondersteunt enkel MP3 ID3-teksten. * Afhankelijk van het bestand is deze functie eventueel niet mogelijk. VIDEO CD's met PBC-functies afspelen 6 NL Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies begint af te spelen, verschijnt het selectiemenu. Afspelen zonder PBC Druk op ./> of de cijfertoetsen terwijl de speler gestopt is om een muziekstuk te selecteren, en druk vervolgens op N of ENTER. Om terug te keren naar de PBCweergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens op N. De disclade vergrendelen (Kinderslot) U kunt de disclade vergrendelen, zodat ze niet per vergissing kan worden geopend. Wanneer de speler in de stand-bystand staat, drukt u in deze volgorde op O RETURN, ENTER, en [/1 op de afstandsbediening. De speler wordt ingeschakeld en " " (LOCKED) verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. De Z-knop werkt niet wanneer Kinderslot ingesteld is. De disclade ontgrendelen Terwijl de speler in de stand-bystand staat, drukt u nogmaals in deze volgorde op O RETURN, ENTER en \/1 op de afstandsbediening. Tv's bedienen met de afstandsbediening U kunt volume, ingang en voedingsschakelaar van de Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Als uw tv vermeld is in de volgende tabel, stelt u de overeenkomstige fabrikantcode in. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. 1 Terwijl u TV [/1 ingedrukt houdt, drukt u op de cijfertoetsen om de fabrikantcode voor uw tv te selecteren. 2 Laat TV [/1 los. Codenummers van bedienbare tv's Sony 01 (standaard) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38

Een CD rippen of databestanden kopiëren naar een USB-apparaat (Enkel DVP-SR350) U kunt een CD rippen of databestanden kopiëren* naar een USB-apparaat. U kunt geen CD rippen of databestanden kopiëren terwijl een disc wordt weergegeven. * Bij sommige discs is kopiëren niet mogelijk. REC LED REC TO USB USB-apparaat 1 Plaats een disc in de disclade en sluit vervolgens een USB-apparaat aan op de USB-aansluiting. 2 Druk op DISPLAY. Het bedieningsmenuscherm verschijnt. 3 Druk op X/x om "REC TO USB" te selecteren. 4 Druk op X/x om de te kopiëren items te selecteren en druk op ENTER. Wanneer u een CD ript, selecteert u "DISC" of "MUZIEKSTUK". Wanneer u databestanden kopieert, selecteert u "DISC", "ALBUM", "MUZIEKSTUK" of "BESTAND". Als u "DISC" selecteert, gaat u naar stap 6. 5 Druk op C/X/x/c om albums, tracks of bestanden te selecteren en druk op ENTER. Als u albums, tracks of bestanden selecteert, knippert de REC LED-indicator. Het aantal geselecteerde albums, tracks of bestanden wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel in de standbystand voor opname. 6 Druk op N. Wanneer u een CD ript of databestanden kopieert, blijft de REC LED-indicator aan. De opname wordt gestart. De vooruitgang van de opname wordt weergegeven. Als de opname klaar is, verschijnt "Voltooid". Eenvoudig opnemen U kunt een CD rippen of databestanden kopiëren door gewoon op de toets REC TO USB te drukken. Wanneer u op de toets REC TO USB drukt, verschijnt de display. Druk herhaaldelijk op N overeenkomstig de display. De opname wordt gestart. Een "ALBUM", "MUZIEKSTUK" of "BESTAND" wissen Druk op CLEAR. Het volgende bericht verschijnt. Het USB-apparaat verwijderen Stop de weergave, het rippen van een CD of het kopiëren/wissen van databestanden, en koppel vervolgens het USB-apparaat los van de USB-aansluiting. Koppel het USBapparaat niet los terwijl het in werking is, want hierdoor kunnen de data beschadigd raken. LUN wijzigen Bij bepaalde apparaten kan een LUN (Logisch unitnummer) verschijnen. Als u de LUN of de originele opslag wenst te wijzigen, drukt u op wanneer de lijst met albums of muziekstukken wordt weergegeven. Over ondersteunde USB-apparaten • Deze speler ondersteunt enkel USB Mass Storage Class. • Deze speler ondersteunt enkel USB-apparaten in FAT-formaat. • Bepaalde USB-apparaten werken mogelijk niet met deze speler. 7 NL