Views
8 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Turc

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Turc

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów Jeśli podczas użytkowania odtwarzacza wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem urządzenia do naprawy należy spróbować je usunąć, korzystając z poniższych wskazówek. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony. Brak zasilania. c Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony. Brak obrazu/szum na ekranie. c Odłącz i podłącz ponownie przewód połączeniowy. c Przewody połączeniowe są uszkodzone. c Sprawdź połączenie z telewizorem i ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego w telewizorze tak, aby na ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza. c Ustaw opcję „LINE” w menu „SCREEN SETUP” zgodnie z wymaganiami telewizora. c Płyta jest zabrudzona lub wadliwa. Brak dźwięku. c Odłącz i podłącz ponownie przewód połączeniowy. c Przewód połączeniowy jest uszkodzony. c Odtwarzacz jest w trybie wstrzymania lub odtwarzania w zwolnionym tempie. c Odtwarzacz jest w trybie przewijania. Pilot nie działa. c Baterie w pilocie są rozładowane. c Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika Informacje zdalnego sterowania 10 PL odtwarzacza. c Obsługując odtwarzacz przy użyciu pilota, naciskaj poszczególne przyciski w odstępach co 5 sekund. Nie można odtworzyć płyty. c Płyta jest odwrócona. Włóż płytę stronę odtwarzaną do dołu. c Płyta jest wygięta. c Niektórych płyt nie można odtwarzać na odtwarzaczu. c Kod regionu zapisany na płycie DVD nie odpowiada regionowi odtwarzacza. c Wewnątrz odtwarzacza skondensowała się wilgoć. c Odtwarzacz nie może odtwarzać nagranych płyt, które nie zostały prawidłowo sfinalizowane. Odtwarzacz nie działa prawidłowo. c W przypadku, gdy elektryczność statyczna lub inne czynniki powodują nieprawidłową pracę odtwarzacza, należy odłączyć go od zasilania. Szuflada na płyty nie otwiera się, a na wyświetlaczu na panelu przednim wyświetlany jest komunikat „ ” (LOCKED). c Ustawiono blokadę przed dziećmi (strona 6). Szuflada na płyty nie otwiera się, a na wyświetlaczu na panelu przednim wyświetlany jest komunikat „ ” (TRAY LOCKED). c Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Sony. Na wyświetlaczu na panelu przednim wyświetlany jest komunikat „C13”. c Wyczyść płytę miękką szmatką lub sprawdź jej format. Na wyświetlaczu na panelu przednim wyświetlany jest komunikat „C31”. c Wyjmij płytę i włóż ją ponownie poprawnie.

Odtwarzacz nie wykrywa podłączonego urządzenia USB (tylko modele DVP-SR350). c Urządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone do odtwarzacza. c Urządzenie USB lub przewód połączeniowy jest uszkodzony. c Trybu płyty nie można przełączyć na tryb USB. Obsługiwane formaty plików Wideo: MPEG-1 (dane Cyber-shot)/ MPEG-4 (prosty profil)* 1 /Xvid Zdjęcia: JPEG (format DCF) Muzyka: MP3 (za wyjątkiem mp3PRO)/ WMA (za wyjątkiem WMA Pro)* 1, * 2 / AAC* 1, * 2 /LPCM/WAVE * 1 Odtwarzacz nie może odtwarzać plików z technologią ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management). * 2 Odtwarzacz nie odtwarza plików zakodowanych np. w formacie Lossless. Obsługiwane rozszerzenia: „.avi”, „.mpg”, „.mpeg”, „.mp4”, „.jpg”, „.mp3”, „.wma”, „.m4a”, „.wav” Obsługiwane płyty: DVD, DVD±RW/±R/ ±R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/ -RW • Płyty DATA CD nagrane w standardzie ISO 9660 Level 1/Level 2 lub w formacie rozszerzonym Joliet. • Płyty DATA DVD nagrane w formacie UDF. • Odtwarzacz będzie odtwarzał wszystkie pliki z powyższej listy, nawet jeżeli format pliku będzie inny. Odtwarzanie takich danych może wygenerować szum powodujący uszkodzenie głośników. • Odtwarzanie skomplikowanej hierarchii folderów może chwilę potrwać. Tworzone albumy powinny zawierać hierarchię folderów nie głębszą niż dwa poziomy. • Niektóre pliki wideo, muzyczne i zdjęcia mogą nie być odtwarzane, w zależności od ustawień nagrywania/kodowania. • Rozpoczęcie odtwarzania i przejście do kolejnego albumu/pliku może chwilę potrwać. • Odtwarzacz obsługuje maksimum 200 albumów i 600 plików. W przypadku trybu „PHOTO (MUSIC)” obsługiwanych jest do 300 plików muzycznych i 300 plików ze zdjęciami. • Podczas usuwania danych z albumu odtwarzacz może usunąć pliki ukryte z menu listy ALBUM (tylko modele DVP-SR350). • Odtworzenie połączenia dwóch lub większej liczby plików wideo nie jest możliwe. • Odtwarzacz nie może odtwarzać plików wideo o rozdzielczości większej niż 720 (szerokość) × 576 (wysokość) i o rozmiarze większym niż 2 GB. • W przypadku niektórych plików odtwarzanie może nie być płynne. Zaleca się tworzenie plików o niższej przepustowości. • Odtwarzacz może nie odtwarzać płynnie plików wideo o wysokiej przepustowości zapisanych na płytach DATA CD. Zaleca się odtwarzanie z płyt DATA DVD. • Podczas odtwarzania danych wideo nieobsługiwanych przez format MPEG-4 odtwarzany będzie tylko dźwięk. Uwagi dotyczące nośników do zapisu W niektórych przypadkach odtwarzanie zapisanych nośników może okazać się niemożliwe ze względu na jakość nagrania, stan fizyczny płyty bądź parametry nagrywarki i oprogramowania do tworzenia płyt. Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty jest niemożliwe. Ponadto nie można odtwarzać niektórych płyt w formacie DATA utworzonych w trybie Packet Write. Tylko w przypadku odtwarzaczy, które nie mogą odtwarzać obrazów zabezpieczonych przed kopiowaniem Nie jest możliwe odtwarzanie obrazów w trybie DVD-VR zabezpieczonych technologią CPRM (ochrona zawartości nośników do zapisu). ,ciąg dalszy 11 PL