Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Néerlandais

Ekran menu sterowania

Ekran menu sterowania Menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nimi informacji. Naciśnij przycisk DISPLAY. Aby zmienić ekran menu sterowania, naciśnij ponownie przycisk DISPLAY. Odtwarzanie 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF OFF SET ON PROGRAM ENTER D Czas odtwarzania E Wybrany typ nośnika F Stan odtwarzania TRACK 4 PL Quit: DISPLAY A Pozycje menu sterowania B Aktualnie odtwarzany tytuł/łączna liczba tytułów C Aktualnie odtwarzany rozdział/łączna liczba rozdziałów G Ikona wybranej pozycji/opcje menu H Komunikat dotyczący operacji I Wybrana pozycja menu sterowania Lista pozycji menu Pozycja Nazwa pozycji, funkcja TITLE/SCENE/TRACK CHAPTER/INDEX PLAY DVD VIDEO Wybór tytułu, sceny, ścieżki, rozdziału lub indeksu do odtworzenia. TIME/TEXT Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania. Wprowadź kod czasu, aby wyszukać obrazy i muzykę (tylko płyty DVD i pliki wideo Xvid). DISC/USB* 1 Wybór źródła do odtworzenia: „USB” lub „DISC”. TOP MENU/MENU (tylko DVD VIDEO) TOP MENU: wyświetla górne menu MENU: wyświetla menu REC TO USB* 1 Zgrywanie płyty CD lub kopiowanie plików ze zdjęciami, muzycznych i wideo na urządzenie USB (strona 7). ORIGINAL/PLAY LIST Wybór rodzaju tytułu (w trybie DVD-VR) do odtworzenia: oryginalny (ORIGINAL) lub edytowany (PLAY LIST). PROGRAM* 2, * 3 Wybór tytułów, rozdziałów lub ścieżek do odtworzenia w zaprogramowanej kolejności. 1 Wybierz opcję „SET t”, a następnie naciśnij przycisk ENTER i wybierz tytuł (T), rozdział (C) lub utwór (T) do zaprogramowania i naciśnij przycisk ENTER. 2 Powtórz wybór tytułów, rozdziałów lub ścieżek. 3 Naciśnij przycisk N. SHUFFLE* 2, * 3 Odtwarzanie tytułów, rozdziałów lub ścieżek w kolejności losowej. REPEAT* 2, * 3 Zapętlone odtwarzanie wszystkich tytułów/ utworów/albumów lub pojedynczego tytułu/ rozdziału/ścieżki/albumu/pliku. A-B REPEAT* 2, * 3 Określenie fragmentów, które mają być odtwarzane w pętli. 1 Podczas odtwarzania wybierz opcję „SET t”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Zostanie wyświetlony pasek ustawień opcji „A-B REPEAT”.

2 Po odszukaniu punktu początkowego (punktu A) naciśnij przycisk ENTER. 3 Po osiągnięciu punktu końcowego (punktu B) ponownie naciśnij przycisk ENTER. PARENTAL CONTROL Ustawienie tej opcji w odtwarzaczu uniemożliwia odtwarzanie. PLAYER t: Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO może zostać ograniczone zgodnie z ustawionym wcześniej kryterium, np. wiekiem użytkowników. Umożliwia to blokowanie scen lub zastępowanie ich innymi (kontrola rodzicielska). PASSWORD t: Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło. Menu umożliwia również zmianę hasła. Kontrola rodzicielska (ograniczenia odtwarzania) Odtwarzacz umożliwia ustawienie poziomu ograniczeń odtwarzania. 1 Wybierz opcję „PLAYER t”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Wprowadź lub powtórz 4-cyfrowe hasło, a następnie naciśnij przycisk ENTER. 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję „STANDARD”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Za pomocą przycisków X/x wybierz obszar, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Po wybraniu opcji „OTHERS t” wybierz i wprowadź kod standardowy. Patrz lista „PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” na końcu instrukcji. 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję „LEVEL”, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Za pomocą przycisków X/x wybierz poziom i naciśnij przycisk ENTER. Funkcja kontroli rodzicielskiej została skonfigurowana. Czym niższa wprowadzona wartość, tym większe ograniczenia. Aby wyłączyć kontrolę rodzicielską, ustaw opcję „LEVEL” na „OFF”. Jeżeli zapomnisz hasła, wprowadź w polu hasła wartość „199703”, naciśnij przycisk ENTER i wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. SETUP QUICK: Funkcja szybkiej konfiguracji umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego, proporcji obrazu telewizora oraz sygnału wyjściowego dźwięku. CUSTOM: Poza ustawieniami dostępnym w funkcji szybkiej konfiguracji można skonfigurować także szereg innych parametrów (strona 8). RESET: Przywracane są domyślne ustawienia menu „SETUP”. ZOOM* 2 Obraz jest powiększany maksymalnie czterokrotnie, przyciski C/X/x/c umożliwiają jego przewijanie. ANGLE Zmiana kąta ujęcia. CUSTOM PICTURE MODE Wybór jakości obrazu najlepiej odpowiadającej oglądanemu programowi. STANDARD: Wyświetlany jest obraz standardowy. DYNAMIC: Dzięki zwiększeniu kontrastu i nasycenia barw uzyskiwany jest wyrazisty, dynamiczny obraz. CINEMA: Zwiększenie poziomu czerni zwiększa szczegółowość ciemnych obszarów. MEMORY t: Precyzyjniejsza regulacja obrazu. SHARPNESS Kontury obrazu zostają wzmocnione, aby zwiększyć ostrość obrazu. OFF: Anulowanie opcji. 1: Wzmocnienie konturów. 2: Mocniejsze niż w przypadku 1 wzmocnienie konturów. * 1 Tylko modele DVP-SR350 * 2 Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybierz opcję „OFF” lub naciśnij przycisk CLEAR. * 3 Tryb odtwarzania jest anulowany w przypadku: – otworzenia szuflady na płyty. – wyłączenia odtwarzacza. ,ciąg dalszy 5 PL