Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Néerlandais

Aby odłączyć

Aby odłączyć urządzenie USB Zatrzymaj odtwarzanie, zgrywanie płyty CD lub kopiowanie/kasowanie plików, a następnie odłącz urządzenie USB od gniazda. Nie odłączaj urządzenia USB podczas pracy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie danych. Aby zmienić numer LUN W przypadku niektórych urządzeń może zostać wyświetlony numer LUN (numer urządzenia logicznego). Aby zmienić numer LUN, naciśnij przycisk podczas wyświetlania listy albumów lub ścieżek. Obsługiwane urządzenia USB • Ten odtwarzacz obsługuje jedynie urządzenia USB klasy Mass Storage Class (MSC). • Odtwarzacz obsługuje jedynie urządzenia USB z systemem plików FAT. • Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z odtwarzaczem. 8 PL Menu CUSTOM Odtwarzacz umożliwia regulację szeregu ustawień. Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy odtwarzacz jest w trybie zatrzymania, wybierz opcję (SETUP), a następnie „CUSTOM”. Zostanie wyświetlone menu CUSTOM. Lista pozycji menu Pozycja Nazwa pozycji, funkcja LANGUAGE SETUP OSD (menu ekranowe): Umożliwia zmianę języka menu wyświetlanego na ekranie. MENU* 1 : Wybór języka menu płyty (tylko płyty DVD VIDEO). AUDIO* 1 : Zmiana języka ścieżki dźwiękowej. Po wybraniu opcji „ORIGINAL” zostanie wybrany język ustawiony jako pierwszy na płycie (tylko płyty DVD VIDEO). SUBTITLE* 1 : Zmiana języka napisów dialogowych zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO. Po wybraniu opcji „AUDIO FOLLOW” język napisów dialogowych zmienia się zależnie od języka wybranego dla ścieżki dźwiękowej (tylko płyty DVD VIDEO). SCREEN SETUP TV TYPE: Wybór proporcji obrazu podłączonego telewizora. 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN

SCREEN SAVER: Po ustawieniu na „ON” wyświetlany jest wygaszacz ekranu, jeżeli odtwarzacz znajduje się w trybie wstrzymania lub zatrzymania przez 15 minut. Naciśnij przycisk N, aby wyłączyć wygaszacz ekranu. BACKGROUND: Wybór koloru lub obrazu tła na ekranie telewizora. Po ustawieniu opcji „JACKET PICTURE” na ekranie będzie wyświetlany obraz „GRAPHICS”, nawet jeżeli płyta nie zawiera obrazu okładki. LINE: Wybór wyjścia sygnałów wideo. CUSTOM SETUP AUTO STANDBY: Wybór ustawienia funkcji automatycznego przejścia w stan gotowości. Po ustawieniu na „ON” odtwarzacz przechodzi w stan gotowości, jeżeli znajduje się w trybie zatrzymania przez ponad 30 minut. AUTO PLAY: Po ustawieniu na „ON” odtwarzacz automatycznie rozpoczyna odtwarzanie po włączeniu przez mechanizm zegarowy (nie należy do wyposażenia). PAUSE MODE: Wybór obrazu wyświetlanego w trybie wstrzymania. Ustawienie normalne to „AUTO”. W przypadku obrazu wyświetlanego w wysokiej rozdzielczości należy wybrać opcję „FRAME”. (Tylko płyty DVD). TRACK SELECTION: Opcja ta nadaje priorytet ścieżce dźwiękowej o największej liczbie kanałów odtwarzania, jeżeli płyta DVD VIDEO zawiera dźwięk nagrany w wielu formatach (PCM, MPEG audio, DTS lub Dolby Digital). Po wybraniu opcji „AUTO” nadawany jest priorytet. (Tylko płyty DVD VIDEO) MULTI-DISC RESUME: Włączanie lub wyłączanie automatycznego wznawiania dla wielu płyt. W pamięci odtwarzacza można zapisać punkty wznowienia odtwarzania dla maksymalnie 6 różnych płyt DVD VIDEO/ VIDEO CD. Po ponownym uruchomieniu ustawień punkt wznawiania jest usuwany. (Tylko płyty DVD VIDEO/VIDEO CD) AUDIO SETUP AUDIO DRC (Dynamic Range Control)* 2 : Ustawienie dynamicznej kontroli zakresu należy dostosować do warunków odsłuchu. Ustawienie „TV MODE” jest właściwe w warunkach, w których najcichsze dźwięki są nierozróżnialne, zaś „WIDE RANGE” należy wybrać w dobrych warunkach odsłuchowych, np. przy zestawie kina domowego. DOWNMIX* 2 : Zmiana metody miksowania sygnałów w celu uzyskania dźwięku 2-kanałowego podczas odtwarzania płyty DVD z tylnymi elementami (kanałami) dźwiękowymi lub nagranej w formacie Dolby Digital. Ustawienie normalne to „DOLBY SURROUND”. DIGITAL OUT: Wybór, czy sygnały audio mają być odtwarzane przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL). Po wybraniu opcji „ON” należy również ustawić opcję „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, „DTS” lub „48kHz/96kHz PCM”. DOLBY DIGITAL: Wybór rodzaju sygnału Dolby Digital. Jeżeli odtwarzacz jest podłączony do urządzenia audio bez wbudowanego dekodera Dolby Digital, należy wybrać opcję „D-PCM”. MPEG: Wybór rodzaju sygnału audio MPEG. Jeżeli odtwarzacz jest podłączony do urządzenia audio z wbudowanym dekoderem MPEG, należy wybrać opcję „MPEG”. DTS: Wybór rodzaju sygnału audio DTS. Jeżeli odtwarzana płyta DVD VIDEO zawiera ścieżki dźwiękowe DTS, należy wybrać ustawienie „ON”. Ustawienia „ON” nie należy wybierać, jeżeli odtwarzacz podłączono do urządzenia audio bez dekodera DTS. 48kHz/96kHz PCM: Wybór częstotliwości próbkowania sygnału dźwięku cyfrowego (tylko płyty DVD VIDEO). * 1 Po wybraniu ustawienia „OTHERS t” wybierz i wprowadź kod języka. Patrz lista „LANGUAGE CODE LIST” na końcu instrukcji. * 2 Funkcja wpływa na sygnał wyjściowy z następujących gniazd: – AUDIO OUT L/R. – DIGITAL OUT (COAXIAL) (tylko, gdy opcję „DOLBY DIGITAL” ustawiono na „D-PCM”). – gniazdo LINE (RGB)-TV. 9 PL