Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Néerlandais

WAARSCHUWING Stel het

WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel. Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakpersoneel worden vervangen. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Dit toestel is geklasseerd als CLASS 1 LASER product. Het label met vermelding van CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich op de achterkant van het toestel. OPGELET De optische instrumenten in dit toestel kunnen oogletsels veroorzaken. De laserstraal van deze CD/DVD-speler is schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag u de behuizing niet proberen te openen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen 2 NL in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. Voorzorgsmaatregelen • Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomen. • De speler blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is de speler zelf uitgeschakeld. • Installeer dit toestel niet in een nauwe ruimte, zoals een boekenrek of iets dergelijks. • Stel de speler zodanig op dat de stekker van het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in geval van problemen. • Indien de speler direct van een koude in een warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden op de lenzen in de speler. In dat geval kan de werking van de speler zijn verstoord. Verwijder in dit geval de disc en laat de speler ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt. Opmerkingen over discs Gebruik de volgende discs niet: – Een disc die geen standaardvorm heeft (bv. kaart, hart). – Een disc met een label of sticker op.

NO. DVP–XXXX X 0-000-000-00 Regiocode Op de achterkant van de speler staat een regiocode vermeld die ook op de DVD's (alleen afspelen) moet staan om met dit apparaat te kunnen worden afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de auteursrechten. DVD's met het label ALL kunnen ook met deze speler worden afgespeeld. Informatie over deze gebruiksaanwijzing "DVD" kan worden gebruikt als een algemene term voor commerciële DVD's, DVD+RW's/ DVD+R's/DVD+R DL's (+VRmodus) en DVD-RW's/DVD-R's/ DVD-R DL's (VR-modus, videomodus). Het is mogelijk dat sommige DVD's waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld. 00V 00Hz 00W Regiocode Auteursrechten • Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. • "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" en het logo "CD" zijn handelsmerken. • MPEG Layer-3- audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. • Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. • Dit product wordt gebruikt onder licentie van de MPEG-4 VISUAL-patentportefeuille voor het persoonlijke en nietcommerciële gebruik door een consument voor het decoderen van video volgens de MPEG-4 VISUAL-standaard ("MPEG-4 VIDEO") die werd gecodeerd door een consument tijdens persoonlijk en niet-commercieel gebruik en/of werd verkregen van een videoleverancier met een licentie van MPEG LA om MPEG-4 VIDEO te verdelen. Er wordt geen licentie toegekend of impliciet toegestaan voor enig ander gebruik. Bijkomende informatie, inclusief met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik en licenties kan worden verkregen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com NL NL 3 NL