Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Grec

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Grec

FIGYELEM! A tűz vagy

FIGYELEM! A tűz vagy áramütés FIGYELMEZTETÉS 2 HU elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség! Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülékházat. A készülék javítását csak képzett szakember végezheti. A hálózati kábelt csak minősített szakszervizben szabad kicserélni. Az elemeket vagy az elemeket tartalmazó készüléket ne érje túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy hasonló. A készülék besorolása CLASS 1 LÉZERTERMÉK. A CLASS 1 LÉZERTERMÉK JELÖLÉS a készülékház hátulján található. A készülék kezelése során optikai eszközök használata veszélyt jelenthet a szemre. Mivel a CD-/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas a szemre, ne szerelje szét a készülékházat. A javítást bízza képesített szakemberre. Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben) Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben) Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Ezt a terméket a Sony Corporation (108-0075 Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon. Óvintézkedések • A tűz és áramütés megelőzése érdekében a készülékre ne tegyen folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát. • A készülék addig nincs lecsatlakoztatva az AC tápfeszültségről, amíg a hálózati adapter a hálózati csatlakozóban van, akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolta. • A készüléket ne használja zárt helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló bútorban. • A készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati kábelt hiba esetén azonnal le lehessen csatlakoztatni a hálózati feszültségről. • Ha a lejátszót hideg helyről meleg helyre viszi, vagy nagyon párás helyiségben használja, akkor a lejátszó belsejében pára csapódhat le. Ilyen esetben a lejátszó nem megfelelően működhet. Vegye ki a lemezt és kb. fél óráig hagyja bekapcsolva a lejátszót, hogy a nedvesség kiszáradhasson.

NO. DVP–XXXX X 0-000-000-00 Lemezekkel kapcsolatos megjegyzések Ne használja a következő lemezeket: – Nem szabványos alakú lemez (pl. képeslap, szív). – Ha a lemezre címkét vagy cédulát ragasztottak. Régiókód A készülék régiókódja a hátlapra nyomtatva található, és csak olyan DVD-ket játszik le (csak lejátszás), amelyek régiókódja ezzel megegyezik. Ezt a rendszert a szerzői jogok védelmére használják. A készülék lejátssza a jelölésű lemezeket is. A DVD-től függően előfordulhat, hogy a régiókód nem szerepel rajta, bár a kereskedelemben kapható DVD-k lejátszását régiók szerint korlátozzák. 00V 00Hz 00W ALL Régiókód KÓDOLÁSSAL ÉS/VAGY AZ MPEG LA ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT VIDEOSZOLGÁLTATÓT ÓL BESZERZETT VIDEÓK DEKÓDOLÁSÁRA. AZ ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSÁRA NEM VONATKOZIK ÉS ARRA NEM IS ADHATÓ. A REKLÁMCÉLÚ, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS ENGEDÉLY AZ MPEG LA, LLC-TŐL SZEREZHETŐ BE. LÁSD HTTP://WWW.MPEGLA.COM A kézikönyvről A kereskedelemben kapható DVD, DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL (+VR módú) és DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (VR módú, video módú) általános megnevezéseként a „DVD” megnevezés használható. Szerzői jogok • Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A „Dolby” és a két D betű alkotta jel a Dolby Laboratories védjegye. • A „DVD+RW,” „DVD-RW,” „DVD+R,” „DVD+R DL,” „DVD-R,” „DVD VIDEO” és „CD” logók védjegyek. • Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológia és szabadalom használatát a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte. • Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos védjegye. • EZ A TERMÉK AZ MPEG- 4 VISUAL SZABVÁNYPORTFÓLIÓ ENGEDÉLYÉVEL RENDELKEZIK A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATÁRA, A FELHASZNÁLÓKTÓL SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG SORÁN MPEG-4 VISUAL SZABVÁNY SZERINTI HU GB 3 HU