Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Çeşitli ayarları

Çeşitli ayarları ayarlayabilirsiniz. Oynatıcı durdurma modundayken (SETUP) öğesini seçin ve sonra “CUSTOM”ı seçin. CUSTOM menüsü görüntülenir. ÖZEL Menüsü DISPLAY’e basın, Menü listesi Öğe Öğe Adı, İşlev 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 8 TR LANGUAGE SETUP OSD (Ekran Düzeni): Ekrandaki görüntüleme dilini değiştirir. MENU* 1 : Disk menüsü için istenen dili seçer (yalnızca DVD VİDEO). AUDIO* 1 : Ses parçasının dilini değiştirir. “ORIGINAL” öğesini seçtiğinizde, diskteki öncelik verilen dil seçilir. (Yalnızca DVD VİDEO) SUBTITLE* 1 : DVD VİDEO’da kayıtlı alt yazının dilini değiştirir. “AUDIO FOLLOW” öğesini seçtiğinizde, alt yazıların dili ses parçası için seçtiğiniz dile göre değişir. (Yalnızca DVD VİDEO) SCREEN SETUP TV TYPE: Bağlı TV’nin en boy oranını seçer. SCREEN SAVER: “ON” olarak ayarlandığında, oynatıcı 15 dakika duraklatma veya durdurma modundaysa ekran koruyucu görünür. Ekran koruyucuyu kapatmak için N düğmesine basın. BACKGROUND: TV ekranında arkaplan rengini veya resmini seçer. “JACKET PICTURE” öğesini seçerseniz, diskte bir arka kapak resmi bulunmasa bile, “GRAPHICS” resmi görünür. LINE: Video sinyalleri çıkışını seçer. CUSTOM SETUP AUTO STANDBY: Otomatik Bekleme ayarını açık veya kapalı olarak ayarlar. “ON” ayarını seçerseniz, 30 dakikadan fazla duraklatma modunda bırakılan oynatıcı bekleme moduna girer. AUTO PLAY: “ON” olarak ayarlandığında oynatıcı bir zamanlayıcıyla (ürünle verilmez) açıldığında otomatik olarak kayıttan yürütmeye başlar. PAUSE MODE: Resmi duraklatma moduna getirir. Normalde “AUTO” seçilidir. Resim çıktısı yüksek çözünürlükteyken “FRAME” olarak ayarlayın. (Yalnızca DVD) TRACK SELECTION: Birden fazla ses formatının (PCM, MPEG ses, DTS veya Dolby Digital formatı) kaydedilmiş olduğu bir DVD VIDEO’yu oynatırken, en yüksek sayıda kanala sahip olan ses izine öncelik verir. “AUTO” öğesini seçerseniz öncelik verilir. (Yalnızca DVD VİDEO) MULTI-DISC RESUME: Çoklu Diski Devam Ettirme ayarını açar veya kapatır. Kayıttan yürütmeyi devam ettirme bellekte 6 farklı DVD VİDEO/VİDEO CD için saklanabilir. Ayarları yeniden başlatırsanız, devam etme noktası silinir. (Yalnızca DVD VİDEO/VİDEO CD) AUDIO SETUP AUDIO DRC (Dynamic Range Control)* 2 : Ortama göre ayarlanır. En küçük sesler fark edilmediğinde “TV MODE” olarak veya ev sinemasında gibi dinleme ortamının iyi olduğu durumlarda “WIDE RANGE” olarak ayarlanır. DOWNMIX* 2 : Arka ses öğeleri olan veya Dolby Digital biçiminde kaydedilmiş bir DVD’yi yürüttüğünüzde miks yöntemini 2 kanala düşürür. Normal olarak “DOLBY SURROUND” öğesini seçin. DIGITAL OUT: Ses sinyalleri DIGITAL OUT (COAXIAL) jakından çıkıyorsa seçilir. “ON” seçeneğini seçerseniz, aşağıdaki “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS” veya “48kHz/96kHz PCM” seçeneklerini de ayarlayın. DOLBY DIGITAL: Dolby Digital sinyali türünü seçer. Oynatıcı yerleşik bir Dolby Digital kod çözücü olmadan bir ses bileşenine bağlandığında “D-PCM” olarak ayarlayın. MPEG: MPEG ses sinyalinin türünü seçer. Oynatıcı yerleşik bir MPEG kod çözücü ile bir ses bileşenine bağlandığında “MPEG” olarak ayarlayın.

DTS: DTS ses sinyalinin türünü seçer. DTS ses parçaları olan bir DVD VİDEO yürütürken “ON” olarak ayarlayın. Oynatıcıyı DTS kod çözücüsü olmayan bir ses bileşenine bağladığınızda “ON” olarak ayarlamayın. 48kHz/96kHz PCM: Dijital ses çıkışı sinyalinin örnekleme frekansını seçer. (Yalnızca DVD VİDEO) * 1 “OTHERS t” öğesini seçtiğinizde, bir dil kodu seçin ve girin. Bu kılavuzun sonundaki “LANGUAGE CODE LIST” bölümüne bakın. * 2 Bu işlev aşağıdaki jaklardaki çıkışı etkiler: –AUDIO OUT L/R jakları. –DIGITAL OUT (COAXIAL) jakı, yalnızca “DOLBY DIGITAL” öğesi “D-PCM” olarak ayarlandığında. –LINE (RGB)-TV jakı. Bilgi Sorun Giderme Oynatıcıyı kullanırken aşağıdaki zorluklardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, onarım talep etmeden önce sorunu gidermeye yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın. Herhangi bir sorun devam ederse en yakın Sony bayiine başvurun. Güç açılmıyor. c Güç kablosunun (elektrik kablosu) sıkı şekilde takıldığını kontrol edin. Görüntü yok/parazitli görüntü var. c Bağlantı kablosunu sıkı bir şekilde yeniden bağlayın. c Bağlantı kabloları zarar görmüş. c TV’nize giden bağlantıyı kontrol edin ve TV’nizdeki giriş seçicisini oynatıcıdan gelen sinyal TV ekranında görünecek şekilde değiştirin. c “SCREEN SETUP” içinde “LINE” ayarını TV’niz için uygun bir ayara getirin. c Disk kirli veya bozuk. Ses yok. c Bağlantı kablosunu sıkı bir şekilde yeniden bağlayın. c Bağlantı kablosu zarar görmüş. c Oynatıcı duraklatma modunda veya Ağır Çekim modunda. c Oynatıcı hızlı ileri veya hızlı geri modunda. Uzaktan kumanda çalışmıyor. c Uzaktan kumandanın pilleri zayıf. c Uzaktan kumanda oynatıcı üzerindeki sensöre doğru tutulmuyor. c Oynatıcıyı uzaktan kumandaki düğmelere art arda basarak çalıştırırken, düğmelere 5 saniye arayla basın. Disk yürütülmüyor. c Disk ters çevrilmiş. Diski kayıt yüzü aşağıya bakacak şekilde takın. c Disk eğilmiş. c Oynatıcı belirli diskleri yürütemez. c DVD’nin bölge kodu oynatıcınınki ile eşleşmiyor. c Oynatıcının içinde nem yoğunlaşması oluşmuş. ,devamı 9 TR